• Flautiáda 2015
     • Flautiáda 2015

     • Dňa 1.5.2015 sa na Konzervatóriu, Tolstého 11, Bratislava konala medzinárodná súťaž v hre na flaute za účasti takmer osemdesiatich študentov zo základných umeleckých škôl a stredných hudobných škôl z Českej republiky, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Ruska, Rakúska a Slovenska. Súťaž má názov Flautiáda a bol to jej 4. ročník. Za našu školu súťažila na priečnej flaute Zuzana Majsniarová, ktorá sa v kategórii 1B žiakov 14-15 rokov umistnila v striebornom pásme. Zuzke za tento fantastický úspech gratulujeme. Žiačku pripravila p.uč.Bc.Martina Beťková. Fotky sú v nasledujúcom odkaze Flautiáda 2015.

    • Piáno v modernom rytme 2015
     • Piáno v modernom rytme 2015

     • Dňa 29.5.2015 sa v Bojniciach uskutočnila celoslovenská klavírna súťaž v interpretácii populárnej, džezovej a tanečnej hudby "Piáno v modernom rytme". Za našu školu v štvorručnej hre súťažili sestry Dianka a Ramonka Valkové. V 1. kategórii sa umiestnili na 2.mieste. Dievčatá na súťaž pripravila Mgr. Dagmar Valková. Fotky zo súťaže nájdete tu Piáno v modernom rytme 2015.

    • Klavírna súťaž - Art Pegas
     • Klavírna súťaž - Art Pegas

     • Dňa 28. mája 2015 sa pani učiteľka Kristína Vozárová DiS.art. so žiakmi zúčastnila 1. ročníka celoslovenskej hudobnej prehliadky, ktorú organizovala Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS v Bratislave pod záštitou starostu mestskej časti Petržálka. Klavírna súťaž sa konala v DK Zrkadlový háj v Bratislave-Petržálke. Žiak Lukáš Brenkus obsadil v kategórii 6. ročník krásne 2. miesto. Stelka Müllerová získala čestné uznanie. Ďakujeme žiakom aj pani učiteľke za reprezentáciu školy.Klavírna súťaž - Art Pegas.

    • Hronsecká lipová ratolesť 2015
     • Hronsecká lipová ratolesť 2015

     • Dňa 30. mája 2015 sa v Hronseku  konal 27. ročník krajskej výberovej súťažná prehliadky detí v speve ľudových piesní pod názvom Hronsecká lipová ratolesť 2015. Na túto súťaž postupujú speváci prostredníctvom konkurzu a najlepší speváci z regiónov Banskobystrického kraja priamo do finále v dvoch kategóriách. Naša žiačka Hanka Mániková sa prebojovala na túto prestížnu súťaž a vo svojej kategórii 6.-10.ročných žiakov získala vynikajúce 2. miesto za čo jej gratulujeme. Hanku pripravila Mgr. Edita Hatalová. Fotky nájdete v tomto odkaze Hronsecká lipová ratolesť 2015.

    • Mládež spieva 2015 - Prievidza
     • Mládež spieva 2015 - Prievidza

     • V dňoch 27.-29.mája 2015 sa v Prievidzi konal 46. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov pod názvom Mládež spieva 2015. Do tejto súťaže sa po úspešnom regionálnom a krajskom kole prebojoval náš Dievčenský spevácky zbor VOCE EUFONICO pod vedením Mgr.art. Margaréty Žňavovej. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí na Slovensku. Na súťaži sa zúčastňujú detské spevácke zbory, ktoré pracujú spravidla na základných umeleckých školách a základných školách. Tento rok na súťaž postúpili zbory z Prievidze, Trenčína, Košíc, Hlohovca, Rajca, Štúrova, Nitry, Komárna a Novej Bane. Náš spevácky zbor vybojoval obrovský úspech, keď v takejto silnej konkurencii obsadil zlaté pásmo a Mgr.art. Margaréta Žňavová získala diplom za  dirigentský výkon. Zbor na klavíri korepetovala Mgr. Dagmar Valková a na cachon Filip Urda. Speváckemu zboru VOCE EUFONICO ďakujeme za reprezentáciu našej školy a mesta Nová Baňa. Fotky si môžete pozrieť v nasledujúcom opdkaze VOCE EUFONICO - Prievidza 2015.

    • Slávik Slovenska 2015 - okresné kolo
     • Slávik Slovenska 2015 - okresné kolo

     • Dňa 13. mája 2015 sa v Základnej umeleckej škole v Novej Bani uskutočnilo okresné  kolo súťaže Slávik Slovenska 2015. Okresného kola sa zúčastnilo 11 žiakov /z 12 prihlásených žiakov/ 1. – 9.  ročníka ZŠ ( ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ J. Zemana Nová Baňa, OGY Fr. Švantnera Nová Baňa, ZUŠ Nová Baňa a ZŠ s MŠ Malá Lehota), ktorí súťažili v troch kategóriách. V I. kategórii súťažili 3 žiaci, v II. kategórii 4 žiaci, v III. kategórii 4 žiaci.Žiaci našej školy sa umiestnili takto: I. kategória: 1.miesto: Ivana Balážiová – postup do krajského kola, II. kategória: 1. miesto: Hanka Mániková – ZUŠ Nová Baňa - postup do KK,     III. kategória: 1. miesto: Kristína Kotorová–  OGY Fr. Švantnera Nová Baňapostup do KK, 2. miesto: Natália Budovcová – ZUŠ Nová Baňa – náhradník KK. Výkony žiakov hodnotila odborná porota v nasledovnom zložení: Mgr. Edita Hatalová – ZUŠ Nová Baňa – predseda poroty, Dr. Monika Solčanová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, Mgr. Tisovská Mária – ZŠ s MŠ Malá Lehota, Mgr. Orgonášová Helena – ZŠ J. Zemana Nová Baňa. Fotky si môžete pozrieť v tomto odkaze Slávik Slovenska 2015 - okresné kolo.

    • Červené jabĺčko 2015
     • Červené jabĺčko 2015

     • Dňa 27.4.2015 sa v Žiari nad Hronom v Pohronskom osvetovom stredisku uskutočnila regionálna prehliadka v speve ľudových piesní. Poslaním tohto podujatia je podporovať a rozvíjať u detí lásku k ľudovej piesni, podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Táto súťaž deťom umožňuje konfrontovať ich s výsledkami svojej práce na verejnosti, motivuje ich k tvorivej práci a zmysluplnému využívaniu voľného času, podporuje tradičnú pieseň. so zámerom zachovať jej autentickosť a jedinečnosť. Za ZUŠ v Novej Bani súťažili deti v dvoch kategóriách. V prvej kategórii získala zlaté pásmo s postupom Hanka MánikováZlaté pásmo bez postupu získala aj Ivana Balážiová. Obe žiačky sú z triedy Mgr. Edity Hatalovej. V druhej kategórii zlaté pásmo bez postupu získali Kristína Kotorová z triedy Mgr. Edity Hatalovej a Natália Budovcová z triedy Márii Lutišanovej. Strieborné pásmo získali Veronika Adamcová (ML), Kristýna Tichánková (EH), Veronika Sedláková (ML). Fotky z prehliadky si môžete pozrieť v tomto odkaze Červené jabĺčko 2015.

    • Detský hudobný festival Jána Cikkera
     • Detský hudobný festival Jána Cikkera

     • Základná umelecká škola J.Cikkera v spolupráci s Ministerstvom školstva SR organizovala v dňoch 24.-26.4.2015 Detskú interpretačnú súťaž v hre na drevených a plechových dychových nástrojoch. ZUŠ v Novej Bani reprezontovali žiaci dychového oddelenia Katarína Majsniarová v hre na priečnu flautu z triedy Bc. Martiny Beťkovej , súťažila v I.kategórii do 13. r., kde získala umiestnenie v zlatom pásme. Rovnako sestra Zuzana Majsniarová , v hre na priečnej flaute, z triedy Bc.M.Beťkovej sa umiestnila v zlatom pásme v III.kategórii. Jozef Martiš v hre na klarinete, z triedy Jozefa Kráľa získal ocenenie v bronzovom pásme. Všetkým srdečne blahoželáme. Fotky zo súťaže nájdete v tomto odkaze Detský hudobný festival Jána Cikkera.

    • Klavírna súťaž - ZUŠ Sládkovičovo
     • Klavírna súťaž - ZUŠ Sládkovičovo

     • Dňa 15. apríla 2015 sa uskutočnila Klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove, na ktorej sa zúčastnili aj traja žiaci z našej školy. Najmladšia Stelka Müllerová si odniesla bronzové pásmo, Sára Polnišerová strieborné pásmo a najstarší Lukáš Brenkus nielen zlaté pásmo, ale aj ocenenie absolútneho víťaza vo svojej kategórii. Všetcitraja žiaci sú z triedy Kristíny Vozárovej DiS.art. Fotky zo súťaže si môžete pozrieť v tomto odkaze Klavírna súťaž - ZUŠ Sládkovičovo.

    • Regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2015
     • Regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2015

     • Centrum voľného času v Žarnovici usporiadalo dňa 14. 04. 2015  v priestoroch ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa  pavilón I. stupňa v Žarnovici regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Do súťaže sa zapojilo 35 recitátorov s 12 základných škôl a 2 OGY okresov Žarnovica, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. Do regionálneho kola postúpili súťažiaci na prvom a druhom mieste v každej kategórii v prednese poézie aj prózy. V prednese poézie súťažilo 18 žiakov a v próze 17 žiakov. Za našu školu súťažil v III. kategórii (Poézia) žiak LDO - DÁRIUS ŠKADRA, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola. Dáriusovi srdečne blahoželáme. 

    • Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie
     • Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie

     • Vernisáž celoslovenskej výtvarnej súťaže sa konala 15.4.2015 v Banskej Štiavnici. Súťaže sa zúčastnilo 5 ZŠ a 10 ZUŠ z celého Slovenska. Z našej ZUŠ sa do súťaže zapojilo viacero žiakov a získali sme nasledovné ocenenia: 1. TÉMA, 5.kategória (žiaci ZUŠ 4. - 6. ročník)Timea Polcová - 2. miesto2.TÉMA, 5.kategória (žiaci ZUŠ 4. - 6. ročník) Michaela Éderová - 2. miesto, Viktória Forgáčová - 3. miesto, 7.kategória (žiaci ZUŠ II. stupeň), Martina Šályová - 3. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme. Žiakov pripravovala Mgr. Ľ. Kormaňáková. Fotky si môžete pozrieť v tomto odkaze Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie.

    • Mládež spieva 2015
     • Mládež spieva 2015

     • Stredoslovenské osvetové stredisko a Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici usporiadali dňa 17.4.2015 krajskú súťaž detských speváckych zborov Banskobystrického kraja pod názvom "Mládež spieva". Súťaže sa zúčastnili zbory: Štvorlístok - detský spevácky zbor pri ZŠ M.Rázusa a Súkr. CVČ vo Zvolene, Felix - detský spevácky zbor pri ZUŠ v Heľpe, Zborík - detský spevácky zbor pri ZUŠ v Banskej Štiavnici, Krištálik - detský spevácky zbor pri ZUŠ v Poltári, Nádej - detský spevácky zbor pri ZUŠ v Rimavskej Sobote, Campanella - detský spevácky zbor pri CZUŠ Lučenec-Breznička a náš VOCE EUFONICO - dievčenský spevácky zbor pri ZUŠ Nová Baňa. Vystúpenie nášho zboru bolo odbornou porotou - Dr. Katarína Koreňová, Dr. Alfonz Poliak, Prof. Milan Pazúrik, ohodnotené za najlepšie súťažné vystúpenie a vysúťažili si od nej ZLATÉ PÁSMO s pochvalou poroty. Úspech nášho DSZ zboru Voce Eufonico bol veľkým prekvapením pre samotné účinkujúce zbory, porotu a naše deti. Ohodnotené kvality, bude môcť Voce Eufonico prezentovať na celoštátnej prehliadke detských speváckych zborov v dňoch 27.-29.5.2015 v Prievidzi. Ďakujeme našej dirigentke Mgr.art. Margaréte Žňavovej, korepetítorke Mgr. Dagmar Valkovej a hráčovi na cachon Filipovi Urdovi. K oceneniu srdečne blahoželáme

    • Amfo 2015
     • Amfo 2015

     • Dňa 10.apríla 2015 sa zúčastnili žiaci Základnej umeleckej školy v Novej Bani, Výtvarný odbor na vernisáži v Žiari nad Hronom, kde získali nasledujúce ocenenia:
      Michal Budinský - 1.miesto
      Daniel Melicher - čestné uznanie
      Michaela Obrcianová - čestné uznanie. Fotky zo súťaže tu - Amfo 2015.

    • Regionálna prehliadka zborov
     • Regionálna prehliadka zborov

     • Dňa 1.4.2015 sa v našej koncertnej sále uskutočnila po prvý krát Regionálna prehliadka detských speváckych zborov. Nakoľko v tomto regióne len dve Základné umelecké školy majú zbory tohoto typu, súťažili dve telesá - zo ZUŠ Banská Štiavnica a ZUŠ Nová Baňa. Detský zbor z Banskej Štiavnice "Zborík" má už šesť ročnú tradíciu a náš mladučký "Voce eufonico" má len dva roky. Odborná porota bola z výkonov milo prekvapená a s prianím veĺa úspechov ich odporučila na krajské kolo do Banskej Bystrice, ktoré sa bude konať 17. apríla 2015. Nášmu 25. člennému zboru, ich dirigentke Mgr.art. Margaréte Žňavovej a korepetítorke Mgr. Dagmar Valkovej gratulujeme. Fotky z prehliadky si môžete pozrieť v tomto odkaze Regionálna prehliadka zborov.

    • Koncert našich cimbalistov v Martine
     • Koncert našich cimbalistov v Martine

     • V septembri 2014 sa začala na našej škole vyučovať hra na cimbal. Žiaci, ktorí navštevujú cimbalovú triedu Zuzany Holíkovej sú Eliška Štullerová, Romana Bakošová, Nikoleta Barboríková, Benedikt Milan Palaj a Nikola Muránska. Eliška, Romana a Nikoleta sa zúčastnili spoločného koncertu v Základnej umeleckej škole v Martine dňa 30.3.2015. Skladby a piesne, ktoré nacvičili si mohli zahrať s výbornými hudobníkmi a tak otestovať svoje schopnosti. Na tomto spoločnom koncerte hralo aj 10 žiakov ZUŠ v Martine, kde sa cimbal už vyučuje niekoľko rokov. Naše dievčatá sa vôbec nedali zahanbiť, s veľkou chuťou a radosťou si zahrali a reprezentovali svoju učiteľku a našu školu. Fotky z koncertu si môžete pozrieť v tomto odkaze Koncert cimbalistov v Martine.

    • Hviezdoslavov Kubín 2015
     • Hviezdoslavov Kubín 2015

     • Dňa 25.marca 2015 sa v Centre voľného času v Novej Bani konalo obvodné kolo 61. ročníka súťaže v umeleckom prednese a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Za našu školu sa súťaze súčastnil žiak Literárno-dramatiského odboru Dárius Škadra, ktorý v 3. kategórii v poézii obsadil 1. miesto, ža čo mu gratulujeme. Do galérie Hviezdoslavov Kubín 2015 boli pridané fotografie.

    • Ďalší úspech našich žiakov - Gbelská saxofoniáda 2015
     • Ďalší úspech našich žiakov - Gbelská saxofoniáda 2015

     • Dňa 13. marca 2015 sa uskutočnila celoslovenská súťaž v hre na saxofóne žiakov ZUŠ v meste Gbely. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách. Našu ZUŠ reprezentovali v prvej kategórii - Urban Šmikniar, Mário Brieška, Timotej ŠkvarkaV tretej kategórii Veronika Horniaková - všetci súťažili v hre na saxofón es-alt. Súťažilo sa v kultúrnom dome mesta Gbely. Podľa hodnotenia odbornej poroty zloženej z renomovaných pedagógov štátnych konzervatórií mala súťaž vysokú úroveň ako po stránke organizačnej, tak po stránke súťažných výkonov žiakov. Naši žiaci sa konkurencie nezľakli a podali kvalitné výkony za ktoré ich porota ohodnotila takto. Mário Brieška - 3. miesto v prvej súťažnej kategórii, Veronika Horniaková 3. miesto v tretej súťažnej kategórii, Urban Šmikniar - získal cenu primátora mesta GbelySúťažiaci okrem cenného umiestnenia získali aj hodnotné vecné ceny /poukazy na plavbu loďou pre dve osoby/. Všetci žiaci boli z triedy pána učiteľa Jozefa Kráľa a v súťaži ich na klavíri doprevádzali Mgr. Ján Škvarka a Kristína VozárováSrdečne gratulujeme! Fotky zo súťaže si môžete pozrieť v tomto odkaze Gbelská saxofoniáda 2015.

    • Výstava fotografií - Naše mesto a my v ňom
     • Výstava fotografií - Naše mesto a my v ňom

     • Dňa 13.3.2015 o 17:00 hod. sa konalo slávnostné otvorenie výstavy fotografií žiakov výtvarného odboru našej ZUŠ. Žiaci v tomto školskom roku podľa učebných osnov mali priradený predmet fotografovanie. Vyšli sme do mesta, obchodov, ulíc, k vodopádu, na Gupňu, vežu ... Vzniklo množstvo krásnych záberov, ktoré sme posielali aj do súťaží, kde sme získali viacero viacero ocenení. Výstava potrvá do 27.4.2015. Srdečne Vás pozývame. Fotografie z vernisáže si môžete pozrieť v tomto odkaze Naše mesto a my v ňom.

    • Hnúšťanský akord 2015 - krajské kolo 24.2.2015
     • Hnúšťanský akord 2015 - krajské kolo 24.2.2015

     • Dňa 24.2.2015 sa v našej ZUŠ uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže z hudobnej náuky "Hnúšťanský akord". Do našej školy zavítali mladí teoretici z banskobystrického kraja, spolu so svojími pedagógmi. Do súťaže sa v tomto šk.roku zapojili ZUŠ Hnúšťa, ZUŠ Krupina, ZUŠ Hriňová, ZUŠ Rimavská Sobota, ZUŠ Sliač, S ZUŠ Zvolen a tiež naša ZUŠ. Trojčlenné družstvá zápolili o čo najlepšie umiestnenie v troch kategóriách a obhajovali svoje vedomosti, rozum a dôvtip pred 5 člennou odbornou porotou, ktorej predsedkyňou bola zakladateľka celej súťaže Mgr. Gabriela Füssyová z Hnúšte.Našu školu reprezentovali v B kategórii sestry Diana a Ramona Valkové, ktoré v silnej konkurencii krupinskej a hnúšťanskej ZUŠ obsadili tretie miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov.Fotky zo súťaže si môžete pozrieť v tomto odkaze Hnúšťanský akord 2015 - krajské kolo 24.2.2015

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
   • 37831836
   • Zuš Nová Baňa
  • Prihlásenie