• Hudobný odbor

   •  

    • hudobný sluch – zaspievať zahraný tón
    • rytmické cítenie – tlieskaním opakovať rytmický úsek
    • spev ľudovej alebo detskej piesne
    • pri skúške zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj
   • Literárno - dramatický odbor

    • pohybové schopnosti
    • recitačné schopnosti
    • herecký prejav
    • prednes poézie a prózy, dramatický prednes
   • Výtvarný odbor

    • schopnosť priestorového farebného a tvarového vnímania
    • stupeň vyjadrovacích schopností podľa skutočnosti a podľa predstavy
    • na prijímacie skúšky si deti donesú na ukážku svoje domáce práce
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 37831836
  • Prihlásenie