• Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci, riaditeľstvo ZUŠ Nová Baňa vám oznamuje, že v piatok, dňa 10.06.2022 sa v Základnej umeleckej škole v Novej Bani nevyučuje vo všetkých odboroch a to z dôvodu konania Slávnostného večera pri príležitosti 70. výročia založenia Hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Novej Bani.

      Za porozumenie ďakujeme. 

     • TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

     • Pozývame všetky talentované deti a aj dospelých záujemcov o štúdium na našej škole k nám na Talentové prijímacie skúšky v dňoch 16 - 17.06 2022 do Hudobného, Výtvarného a Literárno - dramatického odboru. Elektronickú prihlášku si môžete vyplniť už teraz: Po úspešnom vyplnení Elektronickej prihlášky nám ju už nemusíte nosiť v tlačenej forme.

       https://zusnovabana.edupage.org/register/

      Ponúkané odbory a nástroje v rámci Hudobného odboru si môžete pozrieť na našej webovej stránke kliknutím na tento odkaz. Nájdete tu taktiež aj poplatky za jednotlivé odbory: https://zusnovabana.edupage.org/a/moznosti-studia-a-poplatky

      Už teraz sa tešíme na všetkých , ktorí majú záujem o štúdium v našej ZUŠke.

     • Rozlúčka našich absolventov so ZUŠkou

     • Absolventi Hudobného odboru našej školy včera výborne zvládli svoje absolventské vystúpenia a absolventi Výtvarného odboru predstavili svoje výtvarné práce a tým sa rozlúčili so štúdiom v našej ZUŠke.

      Absolventom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     • Pozvánka na Slávnostný večer

     • Základná umelecká škola a mesto Nová Baňa Vás pozývajú na Slávnostný večer pri príležitosti 70. výročia založenia Hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Novej Bani. Slávnostný koncert sa bude konať v Radničnom parku v Novej Bani dňa 10.06.2022 o 19.00 hod.

      Všetci ste srdečne vítaní a už teraz sa tešíme na Vašu účasť

     • Úspech na medzinárodnom festivale akordeonistov

     • Žiak Hudobného odboru našej školy Leo Šediansky z triedy p.uč. Mgr. Kataríny Halajovej získal na Medzinárodnom festivale akordeonistov Euromusette & Goldentango strieborné pásmo v II. kategórií.

      Pani učiteľke ďakujeme za prípravu žiaka a Leovi prajeme ďaľšie úspechy

     • Noc múzeí a galérií 2022

     • Naši žiaci Hudobného odboru a žiačka Literárno- dramatického odboru vystúpili v Pohronskom múzeu v Novej Bani v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2022, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 14.5. v Novej Bani.

      Ďakujeme našim žiakom a pedagógom

     • POZVÁNKA NA GITAROVÝ KONCERT

     • Srdečne Vás pozývame na gitarový koncert, kde sa Vám predstaví náš bývalý žiak Štefan Gazdík, ktoré je momentálne študentom Konzervatória J.L. Bellu v Banskej Bystrici.

      Koncert sa uskutoční dňa 06.05.2022 o 18.00 hod. v koncertnej sále našej školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť

     • Zlaté a strieborné pásmo pre našich žiakov v Celoslovenskej speváckej súťaži

     • Základná umelecká škola v Banskej Štiavnici v spolupráci s mestom Banská Štiavnica organizovali Celoslovenskú spevácka súťaž " Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie. " Žiaci zo speváckej triedy Lýdie Benčovej DiS.art. - Matúš Benč si vyspieval zlaté pásmo a Marek Jablonka si vyspieval strieborné pásmo. Oboch žiakov na klavíri korepetovala Mgr. Dagmar Valková.

      Z úspechu sa tešíme a žiakom gratulujeme.

     • 1. miesto pre našu žiačku LDO

     • Naša žiačka Ľudmila Pálenkášová z Literárno - dramatického odboru pod vedením p.uč. Mgr.art. Pavla Olešňana sa 8.apríla zúčastnila na regionálnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie v Banskej Štiavnici v rámci 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína - Sládkovičova Štiavnica. Svojim vystúpením získala úžasné 1.miesto a taktiež aj postup do krajského kola. Z jej úspechu sa veľmi tešíme, Ľudke gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Ocenenie pre našu žiačku Výtvarného odboru

     • Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom realizovalo 34. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavu amatérskej fotografickej tvorby - AMFO 2022. Do súťaže sa zapojila naša žiačka Výtvarného odboru Lea Mária Lacová z triedy p.uč. Mgr. Žanetky Oklapekovej so svojou tvorbou " Portrét". V kategórií I. veková skupina - autori do 15 rokov získala za svoju tvorbu ocenenie. Gratulujeme.

     • Chodníček Novobanských povestí

     • Milí rodičia, priatelia a priaznivci našej školy, s radosťou by sme vás chceli pozvať na otvorenie Chodníčka novobanských povestí. Organizátor tohto projektu OZ Novobanskí patrioti s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v spolupráci s organizáciami v meste Nová Baňa, podnikateľmi, aktívnymi občanmi a našou ZUŠ sa spoločne podieľali na tomto projekte.

      Chodníček Novobanských povestí osloví svojím ľahko pochopiteľným prevedením v podobe nahrávky príslušnej ľudovej povesti – žiaci Literárno-  dramatického odboru pod vedením p. učiteľa Mgr. art Pavla Olešňana, ktorí  realizovali 11 nahrávok a žiaci Výtvarného odboru pod vedením p. učiteľky Mgr. Žanety Oklapekovej a Mgr. Michaly Lenčovej realizovali ilustrácie ku 11 novobanským povestiam rôznou technikou. Projektu sa zúčastnili všetky ročníky odboru.

      Touto cestou sa chceme poďakovať Novobanským patriotom za príležitosť pracovať na spoločnom projekte. Naše poďakovanie patrí aj žiakom, ktorí prispeli svojimi prácami a ich učiteľom za odborné vedenie a spoločné podieľanie sa na projekte.

     • ONLINE KONCERT

     •  

      Srdečne vás pozývame na online koncert žiakov našej školy, ktorý sa uskutoční dňa 11.3.2022 o 17.00 hod. na našom YouTube kanáli. Tento koncert bude odlišný od tých doterajších v tom, že všetci žiaci ktorí účinkovali na koncerte, boli nahrávaní v našej koncertnej sále. Tešíme sa na vás.

      Link na online koncert : https://youtu.be/MR4lQUlVpn0

     • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z Vašej dane

     • Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.  Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na skvalitnenie vybavenia školy.

      V tomto odkaze nájdete stručný návod ako na to: 

      chcem darovať 2% ZUŠ Nová Baňa

      Tlačivo potrebné na darovanie 2% si môžete stiahnuť a vyplniť TU:


      V2Pv21_V_2021.pdf​​​​​​​

     • NOVÁ STRECHA, FASÁDA, KANALIZÁCIA

     • Školský rok 2021/2022 je pre Základnú umeleckú školu v Novej Bani výnimočný – jubilejných 70 rokov od jej vzniku a uskutočnená dlho očakávaná, nevyhnutná premena jej vzhľadu. V auguste začala rekonštrukcia strechy, následne v septembri sa začalo s prerábkou fasády budovy, obe boli ukončené v novembri. V decembri nás prekvapil havarijný stav vnútornej a vonkajšej kanalizácie v našej škole. Oprava kanalizácie bola zrealizovaná do 10.01.2022. Školu ešte čaká odizolovanie budovy od spodnej vody, úprava nádvoria a okolia školy. Touto cestou sa chceme poďakovať zriaďovateľovi ZUŠ – mestu Nová Baňa, poslancom a firmám, ktoré rekonštrukciu realizovali. Ďakujeme firme HIMBUILDING s.r.o. Tekovské Lužany za novú strechu, firme REKOSTAV ss-vp, s.r.o. Žarnovica za vynovenú fasádu a firme Stavfir-Kováč s.r.o. Žarnovica za opravu havarijného stavu – kanalizácie.Veríme, že sa vám vynovená budova našej školy páči.  

     • Prezenčná výučba od 10.1.2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      od pondelka 10.1.2022 v našej ZUŠ bude prebiehať prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch .

      Tešíme sa na vás !

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 37831836
  • Prihlásenie