• NOVÁ STRECHA, FASÁDA, KANALIZÁCIA

     • Školský rok 2021/2022 je pre Základnú umeleckú školu v Novej Bani výnimočný – jubilejných 70 rokov od jej vzniku a uskutočnená dlho očakávaná, nevyhnutná premena jej vzhľadu. V auguste začala rekonštrukcia strechy, následne v septembri sa začalo s prerábkou fasády budovy, obe boli ukončené v novembri. V decembri nás prekvapil havarijný stav vnútornej a vonkajšej kanalizácie v našej škole. Oprava kanalizácie bola zrealizovaná do 10.01.2022. Školu ešte čaká odizolovanie budovy od spodnej vody, úprava nádvoria a okolia školy. Touto cestou sa chceme poďakovať zriaďovateľovi ZUŠ – mestu Nová Baňa, poslancom a firmám, ktoré rekonštrukciu realizovali. Ďakujeme firme HIMBUILDING s.r.o. Tekovské Lužany za novú strechu, firme REKOSTAV ss-vp, s.r.o. Žarnovica za vynovenú fasádu a firme Stavfir-Kováč s.r.o. Žarnovica za opravu havarijného stavu – kanalizácie.Veríme, že sa vám vynovená budova našej školy páči.  

     • Prezenčná výučba od 10.1.2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      od pondelka 10.1.2022 v našej ZUŠ bude prebiehať prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch .

      Tešíme sa na vás !

     • ONLINE Vianočný koncert

     • Srdečne vás pozývame na Vianočný online koncert našich žiakov, ktorí vás potešia svojim vystúpením dňa 26.12.2021 o 17.00 hod. na našom kanáli YouTube Zuš Nová Baňa.

      https://youtu.be/Mwqj8Y1kb58

      Tešíme sa na vašu účasť !

     • Oznam - dištančné vzdelávanie

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva SR prechádza od pondelka 29.11.2021 naša ZUŠ na DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE. Podrobnejšie informácie dostanete od svojich vyučujúcich.

     • Organizácia vyučovania od 15.11.2021

     • Od 15. novembra 2021 prechádza okres Žarnovica do čiernej farby COVID automatu. Z toho nám, Základnej umeleckej škole vyplýva, že v skupinovom vyučovaní (hudobná náuka, výtvarný odbor a literárno-dramatický odbor) môže prebiehať vyučovanie len dištančnou formou. O spôsobe dištančného vzdelávania Vás budú informovať pedagógovia hudobnej náuky, výtvarného a literárno-dramatického odboru. Nástroje a spev sa  naďalej vyučujú individuálne.  

     • 20. ročník súťaže Schneiderova Trnava

     • Dňa 22.10.2021 sa konal 20. ročník celoslovenskej súťaže Schneiderova Trnava v hre na klavíri, štvorručnej hre na klavíri a husliach. Súťaž prebiehala online, prostredníctvom videonahrávok. V štvorručnej hre na klavíri nás opäť reprezentovali sestry Diana a Ramona Valkové. V 4. kategórii sa umiestnili v ZLATOM PÁSME. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za odvahu súťažiť aj takouto formou. 

     • Sme o krok bližšie k nášmu cieľu

     • V posledných dňoch sa dokončili práce na streche budovy našej ZUŠky. Z tejto zmeny sa veľmi tešíme, pretože sme už o krok bližšie k dosiahnutiu nášho cieľa - upraveného a atraktívneho vzhľadu budovy našej školy.

      Stále u nás však prebiehajú práce na fasáde budovy, preto v týchto a aj nasledujúcich dňoch vás prosíme o trpezlivosť. Ďakujeme

     • Nový školský rok 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      zápis novoprijatých žiakov na štúdium (Hudobný odbor, Výtvarný odbor, Literárno-dramatický odbor,) NEBUDE prebiehať ako v minulých školských  rokoch – Slávnostným otvorením na nádvorí ZUŠ z dôvodu rekonštrukcie strechy školy.  Zápis novoprijatých a doterajších žiakov prebehne dňa 2.9.2021 a 3.9.2021 telefonicky – budú vás kontaktovať naši pedagógovia, s ktorými sa dohodnete na ďalšom postupe. Vyučovanie podľa rozvrhov vo všetkých odboroch sa začne od 6. 9. 2021.  Nezabudnite si so sebou priniesť rúška a Potvrdenie o bezpríznakovosti. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka predkladá rodič a návštevník školy pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). Uvedené tlačivá nájdete v prílohe pod týmto príspevkom. 

      Ďakujeme rodičom za trpezlivosť a ústretovosť v súčasnej situácií.

      Tešíme sa na Vás!

       

     • Rekonštrukcia ZUŠky

     • Od 18. augusta 2021 naša škola začala meniť svoj vzhľad vďaka nášmu zriaďovateľovi - mestu Nová Baňa. Na škole sa od tohto dňa začala vykonávať rekonštrukcia strešnej krytiny, ktorá trvá do dnešného dňa a potrvá ešte nasledujúce týždne. Ďalej na rade bude rekonštrukcia fasády, ktorá je momentálne v nie veľmi vyhovujúcom estetickom a bezpečnom stave.

      Cieľom prebiehajúcej rekonštrukcie je exteriér školy upraviť tak, aby sme sa v nej všetci mohli cítiť príjemne a hlavne bezpečne.

      Všetci zamestnanci školy, žiaci a vedenie školy sa chceme touto cestou poďakovať aj firme HIMBUILDING, s.r.o , ktorá práve v tomto čase vykonáva práce na streche školy a je k nám ústretová, aby sme mohli začať nový školský rok 2021/2022.

     • Novinka - otvárame štúdium pre dospelých

     • Dňa 23.06.2021 Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa rozhodlo o otvorení štúdia pre dospelých v našej Základnej umeleckej škole v Hudobnom odbore.  Na základe Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č.3/2021 zo dňa 23.06.2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa určilo výšku mesačného príspevku nasledovne: 

      Štúdium pre dospelých do 25 rokov    15, eur 

      Štúdium pre dospelých nad 25 rokov  25, eur

       

      Záujemcovia o štúdium pre dospelých si môžu vyplniť Elektronickú prihlášku na našej webstránke. 

       

     • Vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov novobanských škôl

     • V pondelok 29.júna 2021 prebehlo slávnostné vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov novobanských škôl za šk. rok 2020/2021. Ocenenie získali aj naše dve žiačky Karin Vozárová a Sofia Trubanová.  Karin je flautistkou z triedy p.uč. Mgr. Martiny Beťkovej, ktorá ju doviedla ku všetkým úspechom počas celého štúdia . Sofia je akordeonistkou z triedy našej p.riaditeľky Mgr. Marty Urdovej. Je niekoľkonásobnou úspešnou účastníčkou celoslovenských a medzinárodných interpretačných súťaží. 

      Gratulujeme. 

     • Úspech našej žiačky Literárno - dramatického odboru

     • Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja organizovalo regionálnu súťažnú prehliadku amatérskych recitátorov v umeleckom prednese poézie "Sládkovičova Štiavnica" v rámci 67. ročníka súťaže Hviezdoslav Kubín 2021.

      Naša žiačka Ľudmila Pálenkášová z triedy p.uč. Mgr. art. Pavla Olešňana - Literárno dramatický odbor , vo svojej kategórií získala 1. miesto.

      Gratulujeme !

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
   • 37831836
   • Zuš Nová Baňa
  • Prihlásenie