• Nový školský rok 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      zápis novoprijatých žiakov na štúdium (Hudobný odbor, Výtvarný odbor, Literárno-dramatický odbor,) NEBUDE prebiehať ako v minulých školských  rokoch – Slávnostným otvorením na nádvorí ZUŠ z dôvodu rekonštrukcie strechy školy.  Zápis novoprijatých a doterajších žiakov prebehne dňa 2.9.2021 a 3.9.2021 telefonicky – budú vás kontaktovať naši pedagógovia, s ktorými sa dohodnete na ďalšom postupe. Vyučovanie podľa rozvrhov vo všetkých odboroch sa začne od 6. 9. 2021.  Nezabudnite si so sebou priniesť rúška a Potvrdenie o bezpríznakovosti. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka predkladá rodič a návštevník školy pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). Uvedené tlačivá nájdete v prílohe pod týmto príspevkom. 

      Ďakujeme rodičom za trpezlivosť a ústretovosť v súčasnej situácií.

      Tešíme sa na Vás!

       

     • Rekonštrukcia ZUŠky

     • Od 18. augusta 2021 naša škola začala meniť svoj vzhľad vďaka nášmu zriaďovateľovi - mestu Nová Baňa. Na škole sa od tohto dňa začala vykonávať rekonštrukcia strešnej krytiny, ktorá trvá do dnešného dňa a potrvá ešte nasledujúce týždne. Ďalej na rade bude rekonštrukcia fasády, ktorá je momentálne v nie veľmi vyhovujúcom estetickom a bezpečnom stave.

      Cieľom prebiehajúcej rekonštrukcie je exteriér školy upraviť tak, aby sme sa v nej všetci mohli cítiť príjemne a hlavne bezpečne.

      Všetci zamestnanci školy, žiaci a vedenie školy sa chceme touto cestou poďakovať aj firme HIMBUILDING, s.r.o , ktorá práve v tomto čase vykonáva práce na streche školy a je k nám ústretová, aby sme mohli začať nový školský rok 2021/2022.

     • Novinka - otvárame štúdium pre dospelých

     • Dňa 23.06.2021 Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa rozhodlo o otvorení štúdia pre dospelých v našej Základnej umeleckej škole v Hudobnom odbore.  Na základe Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č.3/2021 zo dňa 23.06.2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa určilo výšku mesačného príspevku nasledovne: 

      Štúdium pre dospelých do 25 rokov    15, eur 

      Štúdium pre dospelých nad 25 rokov  25, eur

       

      Záujemcovia o štúdium pre dospelých si môžu vyplniť Elektronickú prihlášku na našej webstránke. 

       

     • Vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov novobanských škôl

     • V pondelok 29.júna 2021 prebehlo slávnostné vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov novobanských škôl za šk. rok 2020/2021. Ocenenie získali aj naše dve žiačky Karin Vozárová a Sofia Trubanová.  Karin je flautistkou z triedy p.uč. Mgr. Martiny Beťkovej, ktorá ju doviedla ku všetkým úspechom počas celého štúdia . Sofia je akordeonistkou z triedy našej p.riaditeľky Mgr. Marty Urdovej. Je niekoľkonásobnou úspešnou účastníčkou celoslovenských a medzinárodných interpretačných súťaží. 

      Gratulujeme. 

     • Úspech našej žiačky Literárno - dramatického odboru

     • Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja organizovalo regionálnu súťažnú prehliadku amatérskych recitátorov v umeleckom prednese poézie "Sládkovičova Štiavnica" v rámci 67. ročníka súťaže Hviezdoslav Kubín 2021.

      Naša žiačka Ľudmila Pálenkášová z triedy p.uč. Mgr. art. Pavla Olešňana - Literárno dramatický odbor , vo svojej kategórií získala 1. miesto.

      Gratulujeme !

     • Úspech našej žiačky na akordeónovej súťaži

     • Združenie akordeonistov Slovenska organizovalo akordeónovú súťažnú prehliadku umeleckých škôl (ASPUŠ) . Súťažná prehliadka bola v tomto roku realizovaná v online priestore prostredníctvom videonahrávok. Cieľom súťažnej prehliadky bola predovšetkým podpora a rozvoj umeleckého školstva v predmete hra na akordeóne.

      V súťaži v IV. kategórií získala naša žiačka Sofia z triedy našej p.riaditeľky strieborné pásmo.

      Gratulujeme!

     • Fungovanie v škole od pondelka 17.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci , od pondelka 17.5.2021 náš okres prechádza do ružovej farby a z tohto dôvodu bude povolené individuálne aj skupinové vyučovanie v ZUŠ - vrátane dychových nástrojov a spevu, výtvarného , literárno - dramatického odboru aj výučba hudobnej náuky. Povinnosťou zostáva prekrytie horných dýchacích ciest (stačí rúško) , dezinfekcia rúk a odovzdanie čestného vyhlásenia. Ďakujeme.

      Veľmi sa na vás všetkých tešíme a do skorého videnia

     • Úspech našej žiačky na medzinárodnej online súťaži

     • Festival Hudební současnost v spolupráci s Tvůrčí centrum Ostrava z.s. organizovali medzinárodnú online súťaž pre sólových hráčov na akordeón s názvom Czech Accordion Online competition 2021. Naša žiačka Sofia Trubanová z triedy našej p. riaditeľky sa súťaže zúčastnila a získala vo svojej kategórií - 3: CHILDREN II úžasné strieborné pásmo. 

      Gratulujeme!  

      Súťažné video si môžete pozrieť TU

     • Online koncert ku Dňu matiek

     • Srdečne Vás pozývame na online koncert žiakov našej školy, ktorý sa uskutoční v nedeľu 9.5.2021 k príležitosti Dňa matiek.  Zapnite si náš kanál na YouTube o 18.00 hod. Link na online koncert nájdete tu: 

      ➡️ONLINE KONCERT KU DŇU MATIEK⬅️

       Tešíme sa na Vašu účasť .

     • Úspech našich žiačok Výtvarného odboru na súťaži AMFO 2021

     • Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja organizovalo 33. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021.

      V kategórií 1. skupina- autori do 15 rokov na tému farebná fotografia získali ocenenie žiačka Sofia Vozárová z triedy p.uč. Mgr. Michaly Lenčovej s fotografiou " Zamyslená mačka" a Ivana Kyseľová z triedy p.uč. Mgr. Žanety Oklapekovej s fotografiou Krčah I.

      Obidve žiačky so svojou tvorbou postupujú do krajského kola.

      Z úspechu našich žiačok sa tešíme a gratulujeme im.

     • Vyučovanie v ZUŠ od 26.4.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme vám, že od pondelka 26.4.2021 je povolená individuálna výučba okrem spevu a dychových nástrojov pre všetky ročníky. Skupinové predmety - Hudobná náuka a Výtvarný a Literárno - dramatický odbor naďalej pokračujú v dištančnom vyučovaní. 

      Pri príchode do školy je potrebné mať so sebou k nahliadnutiu negatívny test rodiča (žiaci vo veku 1. stupňa ZŠ), negatívny test žiaka (žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ a starší), prípadne doklad o výnimke z testovania. Nevyhnutnosťou je taktiež odovzdanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. 

      Tešíme sa na vás.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
   • 37831836
   • Zuš Nová Baňa
  • Prihlásenie