• Mgr. Martina Beťková ,  DiS.art.
      • Mgr. Martina Beťková , DiS.art.Hra na flaute
      • Mgr. Danka Bulušeková
      • Mgr. Danka BulušekováHra na gitare
      • Mgr. Edita Hatalová ,  DiS.art.
      • Mgr. Edita Hatalová , DiS.art.Spev, hlasová výchova
      • Mgr.art. Ondrej Konečný
      • Mgr.art. Ondrej KonečnýHra na gitare
      •  Jozef Kráľ
      • Jozef Kráľ Hra na drevené dychové nástroje
      • Mgr.art. Adriana Kráľová
      • Mgr.art. Adriana KráľováHra na heligónke
      •  Mária Lutišanová ,  DiS.art.
      • Mária Lutišanová , DiS.art.Spev, hlasová výchova
      •  Naďa Marková ,  DiS.art.
      • Naďa Marková , DiS.art.Hra na klavír
      • Mgr. Žaneta Oklapeková
      • Mgr. Žaneta OklapekováVýtvarná výchova
      •  Martin Pecník ,  DiS.art.
      • Martin Pecník , DiS.art.Hra na husle
      • Mgr.art. Jakub Stračina
      • Mgr.art. Jakub StračinaHra na kontrabas
      • Mgr.art. Zuzana Stračinová
      • Mgr.art. Zuzana Stračinová Hra na cimbal
      • Mgr. Ján Škvarka ,  DiS.art.
      • Mgr. Ján Škvarka , DiS.art.Hra na klavír
      •  Eva Trubanová,  DiS.art.
      • Eva Trubanová, DiS.art.Hra na klavír
      • Mgr.art. Filip Urda
      • Mgr.art. Filip Urda Hra na akordeón
      • Mgr. Marta Urdová ,  DiS.art.
      • Mgr. Marta Urdová , DiS.art.Hra na akordeón
      • Mgr. Dagmar Valková
      • Mgr. Dagmar ValkováHra na klavír, hudobná teória
      •  Lukáš Vaškovič ,  DiS.art.
      • Lukáš Vaškovič , DiS.art.Hra na plechové dychové nástroje
      •  Jana Zimanová ,  DiS.art.
      • Jana Zimanová , DiS.art.Hra na klavír
      • Mgr. Michala Lenčová
      • Mgr. Michala LenčováVýtvarný odbor
    • Kontakty

      • Základná umelecká škola Nová Baňa
      • zusnovabana@gmail.com
      • +421 045 68 55 588
      • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa Slovakia
      • 37831836
    • Prihlásenie