• Partneri

   • {#1508} 1
   • Knauf insulation logo
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Školský koncert

      Školský koncert

      Pozývame Vás na koncert žiakov ZUŠ, dňa 19.02. 2020, ktorý sa uskutoční v koncertnej sále o 16:30 hod.

     • Školský koncert

      Školský koncert

      Vážení rodičia, žiaci a priatelia,

      pozývame Vás na školský koncert, ktorý sa uskutoční v stredu 12. 02.2020 o 16:30 hod. v koncertnej sále ZUŠ.

      Účinkuvať budú žiaci ZUŠ.

      Tešíme sa na Vašu návštevu.

     • Triedne koncerty

      v mesiaci december dávame do pozornosti triedne koncerty:

      2.12.2019 - Lukáš Vaškovič - hra na dychových nástrojoch o 16:00 hod.

      3.12.2019 - Edita Hatalová - spev o 16:00 hod.

      4. 12.2019 - Lýdia Benčová a Margaréta Žňavová o 16:30 hod.

      9. 12. 2019 - Jana Zimanová - hra na klavíri, o 16:00

      10.12.2019 - Trubanová Eva - hra na klavíri o 16:00 hod.