• Vitajte na stránkach Základnej umeleckej školy v Novej Bani

    • Nový školský rok 2021/2022

    • 31. 8. 2021
    • Vážení rodičia,

     zápis novoprijatých žiakov na štúdium (Hudobný odbor, Výtvarný odbor, Literárno-dramatický odbor,) NEBUDE prebiehať ako v minulých školských  rokoch – Slávnostným otvorením na nádvorí ZUŠ z dôvodu rekonštrukcie strechy školy.  Zápis novoprijatých a doterajších žiakov prebehne dňa 2.9.2021 a 3.9.2021 telefonicky – budú vás kontaktovať naši pedagógovia, s ktorými sa dohodnete na ďalšom postupe. Vyučovanie podľa rozvrhov vo všetkých odboroch sa začne od 6. 9. 2021.  Nezabudnite si so sebou priniesť rúška a Potvrdenie o bezpríznakovosti. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka predkladá rodič a návštevník školy pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). Uvedené tlačivá nájdete v prílohe pod týmto príspevkom. 

     Ďakujeme rodičom za trpezlivosť a ústretovosť v súčasnej situácií.

     Tešíme sa na Vás!

      

    • Rekonštrukcia ZUŠky

    • 31. 8. 2021
    • Od 18. augusta 2021 naša škola začala meniť svoj vzhľad vďaka nášmu zriaďovateľovi - mestu Nová Baňa. Na škole sa od tohto dňa začala vykonávať rekonštrukcia strešnej krytiny, ktorá trvá do dnešného dňa a potrvá ešte nasledujúce týždne. Ďalej na rade bude rekonštrukcia fasády, ktorá je momentálne v nie veľmi vyhovujúcom estetickom a bezpečnom stave.

     Cieľom prebiehajúcej rekonštrukcie je exteriér školy upraviť tak, aby sme sa v nej všetci mohli cítiť príjemne a hlavne bezpečne.

     Všetci zamestnanci školy, žiaci a vedenie školy sa chceme touto cestou poďakovať aj firme HIMBUILDING, s.r.o , ktorá práve v tomto čase vykonáva práce na streche školy a je k nám ústretová, aby sme mohli začať nový školský rok 2021/2022.

    • Novinka - otvárame štúdium pre dospelých

    • 7. 7. 2021
    • Dňa 23.06.2021 Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa rozhodlo o otvorení štúdia pre dospelých v našej Základnej umeleckej škole v Hudobnom odbore.  Na základe Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č.3/2021 zo dňa 23.06.2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa určilo výšku mesačného príspevku nasledovne: 

     Štúdium pre dospelých do 25 rokov    15, eur 

     Štúdium pre dospelých nad 25 rokov  25, eur

      

     Záujemcovia o štúdium pre dospelých si môžu vyplniť Elektronickú prihlášku na našej webstránke. 

      

    • Vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov novobanských škôl

    • 30. 6. 2021
    • V pondelok 29.júna 2021 prebehlo slávnostné vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov novobanských škôl za šk. rok 2020/2021. Ocenenie získali aj naše dve žiačky Karin Vozárová a Sofia Trubanová.  Karin je flautistkou z triedy p.uč. Mgr. Martiny Beťkovej, ktorá ju doviedla ku všetkým úspechom počas celého štúdia . Sofia je akordeonistkou z triedy našej p.riaditeľky Mgr. Marty Urdovej. Je niekoľkonásobnou úspešnou účastníčkou celoslovenských a medzinárodných interpretačných súťaží. 

     Gratulujeme. 

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Sledujte nás aj na Facebooku a YouTube

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Kontakty

    • Základná umelecká škola Nová Baňa
    • zusnovabana@gmail.com
    • +421 045 68 55 588
    • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
    • 37831836
    • Zuš Nová Baňa
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
   • 37831836
   • Zuš Nová Baňa
  • Prihlásenie