• Dôležitý oznam

    • 12. 10. 2020
    • Vážení rodičia a žiaci!

     Na základe rozhodnutia Krízového štábu SR a vyhlásenia ministra školstva SR č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020  prechádza Základná umelecká škola v Novej Bani od 12.10.2020 v skupinovom vyučovaní ( Hudobná náuka, Výtvarný odbor, Literárno-dramatický odbor) na dištančnú formu vyučovania. Dištančná forma bude platiť do odvolania. Pedagógovia skupinových odborov Vás budú v najbližších dňoch kontaktovať ohľadom spôsobu vyučovania a rozvrhu hodín. Individuálne vyučovanie bude naďalej pokračovať prezenčnou formou podľa riadneho rozvrhu, Predmety hudobná náuka, hra v orchestri, komorná hra, Voce Eufonico DSZ a odbory výtvarný a literárno-dramatický prechádzajú od pondelka 12. 10. 2020 na dištančnú, alebo kombinovanú formu, Na vyučovaní sa nemôžu zúčastňovať tí žiaci základných škôl, ktorí majú nariadené karanténne opatrenia.

    • Výtvarná súťaž - Hľadanie stratenej tváre

    • 13. 10. 2020
    • Žiaci výtvareného odboru ZUŠ sa zapojili do súťaže organizovanej GFŠ s spolupráci so ZUŠ. Hlasovanie za najlepšie dielo prebieha na facebooku GFŠ, odkaz nájdete aj na Facebooku ZUŠ. 

     Sme hrdí na našich talentovaných žiakov a ich pani učiteľky Mgr. Žanetu Oklapekovú a Mgr. Michalu Lenčovú. Zároveň ďakujeme za spoluprácu GFŠ, pani riaditeľke PaedDr. Renáte Juhásovej.🎨🖼️🙂

      

      

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • ZUŠ na Facebooku