Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 3/2019 Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie(maloodber) zo dňa 01.01.2020 s DPH 22.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy
Zmluva 2/2019 Dohoda č.19/27/054/98 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu 2" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť. 6 063,72 s DPH 20.11.2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy
Faktúra 55/2019 telekomunikačné služby MT 8.4.2019-7.5.2019 24,19 s DPH 17.05.2019 Slovak Telekom a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 17.05.2019
Zmluva 1/2019 Zmluva č.873/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 800,00 s DPH 16.05.2019 Banskobystrický samosprávny kraj Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy
Faktúra 54/2019 Korwin-podpora 42019 15,94 s DPH 09.05.2019 DATALAN a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 09.05.2019
Faktúra 52/2019 zemný plyn 52019 739,00 s DPH 09.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 09.05.2019
Faktúra 51/2019 VO-farba na linoryt-oranžová, hnedá, zelená tmavá, biela, žltá svetlá, žltá tmavá, červená tmavá, modrá svetlá 73,73 s DPH 09.05.2019 Komorová Lýdia-Umelecké potreby Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 09.05.2019
Faktúra 50/2019 ochrana osboných údajov-výkon zodpovedenj osoby 5/2019 46,80 s DPH 09.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 09.05.2019
Faktúra 49/2019 telekomunikačné služby 42019 35,96 s DPH 09.05.2019 Slovak Telekom a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 09.05.2019
Faktúra 48/2019 technik BOZP a PO 42019 36,00 s DPH 09.05.2019 Garancia Peter Bakoš Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 09.05.2019
Faktúra 53/2019 žiacka knižka pre ZUŠ-2.návrh 199,28 s DPH 09.05.2019 ŠEVT a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 09.05.2019
Faktúra 47/2019 prenájom rohoží 25.3.2019-21.4.2019 22,99 s DPH 30.04.2019 Lindstrom s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 30.04.2019
Faktúra 46/2019 Základná umelecká škola 44,65 s DPH 30.04.2019 Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 30.04.2019
Faktúra 40/2019 telekomunikačné služby 32019 36,23 s DPH 17.04.2019 Slovak Telekom a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 17.04.2019
Faktúra 38/2019 personálne riadenie 42,65 s DPH 17.04.2019 Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 17.04.2019
Faktúra 39/2019 prenájom rohoží 25.2.2019-24.3.2019 32,02 s DPH 17.04.2019 Lindstrom s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 17.04.2019
Faktúra 42/2019 bezpečnostná SIM 1.4.2019-30.6.2019 10,76 s DPH 17.04.2019 Jablotron Slovakia s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 17.04.2019
Faktúra 45/2019 stravné lístky 1 223,94 s DPH 17.04.2019 Up Slovensko s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 18.04.2019
Faktúra 41/2019 telekomunikačné služby 8.3.2019-7.4.2019 19,81 s DPH 17.04.2019 Slovak Telekom a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 17.04.2019
Faktúra 44/2019 Korwin-podpora 32019 15,94 s DPH 17.04.2019 DATALAN a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 18.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/966