Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 3/2019 Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie(maloodber) zo dňa 01.01.2020 s DPH 22.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy
Zmluva zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku č.NN s DPH 08.11.2011 Komunal Energy a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa
Zmluva dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 29.06.2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa
Zmluva Zmluva o výpožičke výpožička inventárneho predmetu DHM, pianíno SCHOLZ a digitálny klavír YAMAHA CLP-470 s DPH 22.01.2013 Mesto Nová Baňa
Zmluva Dodatok č.04 k zmluve o dodávke plynu zemný plyn s DPH 26.05.2014 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa
Zmluva komisionárska zmluva stravné lístky s DPH 21.05.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb telekomunikačné služby s DPH 21.03.2012 Slovak Telecom a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb ISDN 0241422 telekomunikačné služby s DPH 30.05.2013 Slovak Telecom a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa
Zmluva Dodatok č.03 k zmluve o dodávke plynu zemný plyn s DPH 28.06.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa
Zmluva dodatok č.1 združená dodávka elektriny s DPH 26.01.2015 RIGHT POWER ENERGY s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa
Faktúra 41/2015 Základná umelecká škola s DPH 6/1500019 21.04.2015 Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa
Zmluva 1/2016 Dohoda č.16/27/054/4 "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť s DPH 27.01.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy
Zmluva 1/2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 13.01.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy
Zmluva 5/2016 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), číslo zmluvy: 5100034271 s DPH 14.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy
Zmluva dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 07.04.2011 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa
Zmluva 2/2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2016 s DPH 23.02.2016 Východoslovenská energetika a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy
Zmluva 3/2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 04.12.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy
Zmluva 4/2017 Zmluva o dodávke ZP č.9105918476 a dodatok k Zmluve o dodávke plynu od 1.1.2018-31.12.2018 s DPH 15.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy
Zmluva 4/2018 Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 12.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy
Faktúra 177/2016 vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 -3 463,12 s DPH 31.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/966