Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 3/2019 Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie(maloodber) zo dňa 01.01.2020 s DPH 22.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy
Faktúra 18/2017 zemný plyn 032017 511,00 s DPH 06.03.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 3/2017 zemný plyn 012017 511,00 s DPH 19.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 30.01.2017
Faktúra 7/2017 technik BOZP a PO, pracovná zdravotná služba 012017 56,40 s DPH 06.02.2017 Garancia Peter Bakoš Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 08.02.2017
Faktúra 8/2017 telekomunikačné služby 012017 34,48 s DPH 06.02.2017 Slovak Telekom a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 08.02.2017
Faktúra 9/2017 zemný plyn 022017 511,00 s DPH 06.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 08.02.2017
Faktúra 10/2017 prenájom rohoží 01.01.2017-29.01.2017 22,03 s DPH 06.02.2017 Lindstrom s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 08.02.2017
Faktúra 12/2017 telekomunikačné služby MT 08.01.2017-07.02.2017 15,77 s DPH 15.02.2017 Slovak Telekom a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 15.02.2017
Faktúra 14/2017 servisné služby na základe zmluvy Korwin 012017 15,94 s DPH 15.02.2017 DATALAN a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 15.02.2017
Faktúra 17/2017 vodné 24.11.2016-22.02.2017 58,67 s DPH 06.03.2017 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 19/2017 technik BOZP a PO, pracovná zdravotná služba 022017 56,40 s DPH 06.03.2017 Garancia Peter Bakoš Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 1/2017 list-bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, protokol o výsledku skúšok žiakov pre ZUŠ 81,00 s DPH 17.01.2017 ŠEVT a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 17.01.2017
Faktúra 20/2017 telekomunikačné služby 022017 34,00 s DPH 07.03.2017 Slovak Telekom a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 21/2017 prenájom rohoží 30.01.2017-26.02.2017 22,03 s DPH 07.03.2017 Lindstrom s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 22/2017 servisné služby na základe zmluvy Korwin 022017 15,94 s DPH 07.03.2017 DATALAN a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 16.03.2017
Faktúra 26/2017 telekomunikačné služby MT 08.02.2017-07.03.2017 15,67 s DPH 17.03.2017 Slovak Telekom a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 22.03.2017
Faktúra 29/2017 personálne riadenie 42,65 s DPH 24.03.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 27.03.2017
Faktúra 32/2017 telekomunikačné služby 032017 34,00 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 07.04.2017
Faktúra 35/2017 zemný plyn 042017 511,00 s DPH 06.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 07.04.2017
Faktúra 36/2017 Základná umelecká škola 41,77 s DPH 06.04.2017 Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa Mgr.Marta Urdová riaditeľka školy 07.04.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/966