• Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov ZUŠ v Novej Bani, že poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ v zmysle § 49 zákona č.245/2008 (školné) a VZN Mesta Nová Baňa č. 1/2013 je splatný za obdobie 1 – 6/2019 do 31.3.2019. Poplatok na čiastočnú úhradu prosíme uhradiť na číslo účtu : IBAN:SK17 0200 0000 0017 8947 4653. Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko dieťaťa

     • Čarovná flauta 2018

     • Do galérie Čarovná flauta 2018 boli pridané fotografie.

      V dňoch 21.-23. novembra 2018 sa uskutočnila v Nižnej na Orave celoslovenská súťaž v hre na drevené dychové nástroje "Čarovná flauta" Našu školu reprezetovali žiaci z triedy Mgr. Matriny Beťkovej DiS.art.. Viktória Škvarková skončila na 3. mieste. Katarína Majsniarová a Karin Vozárová obsadili vo svojich kategóriách 1. miesto a Zuzana Majsniarová si vysúťažila 2. miesto. Dievčatá na klavíri sprevázdali Jana Zimanová DiS.art. a Mgr. Ján Škvarka DiS.art. Mladým flautiskám ďakujeme a srdečne gratulujeme.

     • POP BB 2018

     • Do galérie POP BB 2018 boli pridané fotografie.

      Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica vyhlásilo celoslovenskú súťaž v speve populárneych piesní detí a mládeže "POP BB 2018". Súťaž sa konala 23. novembra a Hanka Mániková, žiačka 4. roč/1. časti  ZUŠ Nová Baňa z tredy Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. vo finálovom kole súťaže získala druhé miesto. Srdečne gratujeme.

     • Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov ZUŠ v Novej Bani, že poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ v zmysle § 49 zákona č.245/2008 (školné) a VZN Mesta Nová Baňa č. 1/2013 je splatný za obdobie 9 - 12/2018 do 31.10.2018. Poplatok na čiastočnú úhradu prosíme uhradiť na číslo účtu : IBAN:SK17 0200 0000 0017 8947 4653. Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko dieťaťa. Prosíme Vás úhradu vykonajte len s prideleným VS, aby sme predišli prípadným nezrovnalostiam pri určení platieb !

     • Handlovský zlatý mikrofón 2018

     • Základná umelecká škola v Handlovej usporiadala 18.10.2018 1. ročník speváckej súťaže pod názvom "Handlovský zlatý mikrofón". Konala sa pod záštitou primátora mesta Handlová a garantom súťaže bol spevák Robo Papp. V kategórii do 13. rokov reprezentovala našu školu Hanka Mániková a obsadila krásne strieborné pásmo. Tešíme sa z úspechu Hanky a ďakujeme za prípravu p.uč Mgr. Edite Hatalovej DiS.art.

     • Cimbalový Prešporok 2018

     • 8.Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ sa konala v dňoch 19.-20.mája 2018 v ZUŠ Jozef Kresánka v Bratislave. Nikoleta Barboríková si vybojovala zlaté pásmo a Ivanka Obrcianová  bronzové pásmo. Na akordeóne ich sprevádzal Filip Urda DiS.art.. Súťažné výkony pripravila pani učiteľka Zuzana Stračinová DiS.art.. Srdečne gratulujeme.

     • III. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl 10.-11.máj 2018 Lipany

     • 10,-11.5.2018 sa tentokrát na východe slovenska v mestečku Lipany konal už III. ročník Celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadky umelckých škôl pod záštitou Asociácie akordeonistov Slovenska. Súťažili Dominik Vincent a Sofia Trubanová. V silnej konkurencii špičkových akordeonistov obsadili bronzové pásmo. Vďaka za reprezentáciu patrí aj ich pedagógom Filipovi Urdovi DiS.art. a Mgr. Marte Urdovej DiS.art.

     • Bojnická perla 2018

     • 10.5.2018 sa žiaci speváckeho oddelenie Peter Papánek z triedy Lýdie Benčovej DiS.art., Hanka Mániková z triedy Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. a Veronika Adamcová z triedy Márie Lutišanovej DiS.art. zúčastnili speváckej súťaže populárnej piesne Bojnická perla 2018 v Bojniciach. Za účasť v tejto súťaži ich ďakujeme.  

     • Novácky talent 2018

     • ZUŠ Nováky usporiadala dňa 3.5.2018 spevácku súťaž pod názvom Novácky talent. Našu školu reprezentoval Peter Papánek z triedy Lýdie Benčovej DiS.art. a Hanka Mániková z triedy Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. Umiestnili sa v bronzovom pásme za čo im všetkým patrí uznanie a poďakovanie.

     • Banskoštiavnické kladivká 2018

     • Do galérie Banskoštiavnické kladivká 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 3.5.2018 sa v Banskej Štiavnici konal 3. ročník klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká 2018. Atmosféru tejto súťaže si vyskúšali po prvý krát aj žiačky našej ZUŠ pod vedením Mgr. Dagmar ValkovejLívia Šušovicová v 1. kategórii získala zlaté pásmo a Diana a Ramona Valkové v 3. kategórii štvorručnej hry tiež zlaté pásmo. K tomuto nádhernému úspechu gratulujeme.

     • Spevácka súťaž Pink Song 2018

     • Dňa 27.4.2018 sa zúčastnila speváckej súťaže Pink Song 2018 vo Zvolene naša žiačka Hanka Mániková. S pomedzi účastníkov v jej kategórii získaal krásne strieborné pásmo. Gratulujeme a ďakujeme aj Mgr. Edite Hatalovej DiS.art. za prípravu žiačky.

     • Cikkerov festival 2018

     • Dňa 26.-28.4.2018 sa v ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici uskutočnila Detská interpretačná súťaž Jána Cikkera v sólovej a komornej hre na akordeóne. Našu školu reprezentovala v II. kategórii Sofia Trubanová, obsadila bronzové pásmo. Srdečne gratulujeme a ďakujeme. Žiačku pripravila riaditeľka školy Mgr. Marta Urdová DiS.art.

     • Saxofónová súťaž - Stará Ľubovňa 2018

     • Do galérie Saxofónová súťaž - Stará Ľubovňa 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 26.4.2018 sa v Starej Ľubovni konal ďalší ročník Saxofónovej súťaze na ktorej sa opäť zúčastnil pán učiteľ Jozef Kráľ so svojími troma najstaršími saxofonistami. Urban Šmikniar si vybojoval 1. miesto v zlatom pásme v 2. kategórii a získal aj Cenu primátora mesta Stará Ľubovňa za interpretáciu povinnej skladby. Pán učiteľ Kráľ dostal cenu za jeho prípravu. Mário Brieška a Timotej Škvarka sa tak isto v druhej kategórii umiestnili v striebornom pásme. Chlapcov na klavíri sprevádzala Mgr. Dagmar Valková. Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie. 

     • Kremnické Laso 2018

     • ZUŠ J.L Bellu a OZ Bašta Musica usporiadalo dňa 13. apríla 2018 14. ročník celoslovenskej súťaže detských a mládežníckych hudobných skupín a spevákov pod názvom Kremnické Laso. Do súťaže sa prihlásilo 16 hudobných skupín a 26 spevákov sólistov z 26 inštitúcií a 26 miest Slovenska, ale aj zo severomoravského Nového Jičína. Z našej ZUŠ v Novej Bani sa súťaže zúčastnila Hanka Mániková, ktorá súťažila v kategórii A1 - sólový spev do 15 rokov. K jej úspešnému účinkovaniu a reprezentácii našej ZUŠ srdečne blahoželáme.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
   • 37831836
   • Zuš Nová Baňa
  • Prihlásenie