• Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ
     • Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ

     • V dňoch 2.-4.12.2016 sa uskutočnila Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ v Bratislave, na ktorej sa zúčastnili žiačky Eliška Štullerová a Nikoleta Barboríková. Eliška Štullerová súťažila v II. kategórii žiakov ZUŠ a Nikoleta Barboríková v kategórii "Veľkí začiatočnici". Obidve žiačky hrali skladby rôzneho charekteru, jednu sólo a druhú so sprievodom akordeónu, na ktorý hral Filip Urda DiS.art. Dievčatá získali krásne umiestnenie v Striebornom pásme, začo im a pani učiteľke Zuzane Stračinovej DiS.art. ďakujeme a gratulujeme. Cimbalová súťaž 2016.

    • Čarovná flauta 2016
     • Čarovná flauta 2016

     • V dňoch 23.-25. novembra sa v ZUŠ Nižná na Orave konal 15. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch pod názvom Čarovná flauta 2016. Všetkých súťažiacich bolo 74, z toho v súťaži v hre na zobcovej flaute 30 a v hre na drevených dychových nástrojoch 44 súťažiacich. Našu školu na súťaži reprezentovali : v hre na zob.flaute Viktória Škvarková - 1. kategória 3. miesto, v hre na drevené dychové nástroje - Karin Vozárová - 1. kategória, 1. miesto, Urban Šmikniar - 3. kat. 3. miesto, Mário Brieška - 3.kat, Čestné uznanie, Timotej Škvarka - 3. kat., Čestné uznanie. Žiakov na súťaž pripravili Mgr. Martina Beťková DiS.art. a Jozef Kráľ, ktorým patrí veľké poďakovanie. Poďakovanie patrí tiež korepetítorkám Mgr. Dagmar Valkovej a Bc. Kristíne Búryovej DiS.art.. Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Fotky si možete pozrieť v tomto odkaze Čarovná flauta 2016.

    • AMFO 2016
     • AMFO 2016

     • V piatok 4. novembra 2016 sa konala v piestoroch Synagógy v Leviciach vernisáž výstavy celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2016.Celkovo sa do súťaže zapojilo 420 autorov so 732 fotografiami a 10 autorov s multimediálnymi prezentáciami.Na výstave boli vystavené ocenené fotografie a výber nejlepších fotografií, medzi ktorými bola aj fotografia našej žiačky Viktórii Hirschnerovej s názvom Boží dar. Viktórii ďakujeme za prezentáciu našej školy a prajeme jej ešte veľa úspechov. AMFO 2016 

    • Medzinárodný zborový festival
     • Medzinárodný zborový festival

     • V dňoch 16 -19.6.2016 sa konal v Bratislave Medzinárodný zborový festival. Zúčastnilo sa na ňom tento rok 10 zborov zo 6. krajín, teda 350 spevákov z celého sveta. Zbory sa predstavili v 7. súťažných kategóriách a 10. súťažných vystúpeniach. Aj tento ročník 2016 nadviazal a rozvíjal základnú myslienku festivalu "hudba a umenie ľúdí spája". Nebola to len fráza, ale bolo to skutočné zjednotenie do jednej veľkej zborovej rodiny a nadviazali sa nové priateľstvá medzi zbormi a krajinami. Bratislava otvorila speváckym zborom počas festivalu svoje najkrajšie priestory na zborové koncerty a vystúpenia. Detský spevácky zbor Voce Eufonico nadviazal na minuloročné víťazstvo na celoslovenskej súťaži v Prievidzi "Mládež spieva" a odvážil sa reprezentovať naše mesto a Slovensko v tejto prestížnej medzinárodnej súťaži. V kategórii detských speváckych zborov do 16 rokov získal špičkové umiestnenie - strieborné pásmo ako jediný zbor zo Slovenska. Medzinárodného festivalu sa zbor mohol zúčastniť za veľkej finančnej pomoci spoločností KNAUF INSULATION a.s. a CORTIZO Slovakia, a.s. Veľké ďakujeme patrí hlavne dirigentke Mgr.art. Margaréte Žňavovej a korepetítorom Mgr. Dagmar Valkovej a Bc. Stanislave Vozárovej DiS.art. Fotky nájdete v tomto odkaze Medzinárodný zborový festival.

    • Bojnická Perla 2016
     • Bojnická Perla 2016

     • Dňa 29. apríla 2016 sa uskutočnil pod záštitou primátora mesta Bojnice v spolupráci so ZUŠ v rámci osláv 650. výročia udelenia mestských privilégií mestu Bojnice 11. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve populárnej piesne pre žiakov ZUŠ Bojnická Perla 2016. Táto súťaž prispieva k obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu a podnecuje záujem o interpretáciu populárnej piesne. Súťaž prebehla v dvoch kolách. Našu školu reprezentovala v C kategórii Diana Bónová. Žiačku pripravila Lýdia Benčová DiS.art. Fotky nájdete v tomto odkaze Bojnická Perla 2016.

    • Piano v modernom rytme Bojnice 2006
     • Piano v modernom rytme Bojnice 2006

     • Dňa 26. mája 2016 sa v hoteli Slávia v Bojniciach konal 10. ročník Celoslovenskej súťažnej klavírnej prehliadky pod názvom Piano v modernom rytme 2016. Našu školu reprezentovala v II. kategórii - sólo Lucia Korcová z triedy Ivici Repiskej DiS., ktorá obsadila strieborné pásmo a v II. kategórii - štvorručná hra Ramona a Diana Valkové z triedy Mgr. Dagmar Valkovej obsadili 3. miesto. Dievčatám patrí naše poďakovanie. 

    • Pódium mladých umelcov - Banská Bystrica
     • Pódium mladých umelcov - Banská Bystrica

     • 25. - 26.4.2016 organizovali ZUŠ Tisovec, ZUŠ Lipany, Konzervatórium J.L.Bellu v Banskej Bystrici a ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici Pódium mladých umelcov a Metodické dni pre akordeón. Žiačka našej školy Sofia Trubanová vystúpila na Veľkom akordeónovom koncerte 25.4.2016 v koncertej sále ZUŠ Jána Cikkera a na Metodickom dni v koncertnej sále Konzervatória J.L.Bellu. Ďakujeme jej za reprezentáciu školy. Fotky nájdete v tomto odkaze Pódium mladých umelcov - Banská Bystrica.

    • Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl v Sládkovičove 2016
     • Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl v Sládkovičove 2016

     • Dňa 29.4.2016 sa v Inovatechu v Sládkovičove pod záštitou Združenia akordeonistov Slovenska konala Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl. Prvý ročník interpretačnej súťaže bol určený pre žiakov a študentov ZUŠ, konzervatórií a vysokých škôl. Interpretačná súťažná prehliadka vznikla s cieľom naďalej podporovať rozvoj umeleckého školstva v predmete hra na akordeóne. Na podnet viaterých členov ZAS sa súťaž uskutočnila v spolupráci so Spojenou školou - ZUŠ Sládkovičovo. Našu školu reprezentovali: I. kategória - Sofia Trubanová, II. kategória Damian Kopernický z triedy Mgr. Marty Urdovej, II. kategória - Lucia Gáfriková - z triedy Filipa Urdu DiS.art. Damian a Lucia získali krásne strieborné pásmo. Sofia Trubanová získala pre našu školu 1. miesto v zlatom pásme a stala sa absolútnym víťazom 1. kategórie. Žiakom a pedagógom patrí veľké poďakovanie za reprezentáciu nielen školy, ale aj nášho mesta. Fotky sú v nasledovnom odkaze Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl v Sládkovičove 2016.

    • Akordeónová súťažná prehliadka v Novej Bani 2016
     • Akordeónová súťažná prehliadka v Novej Bani 2016

     • 4.mája. 2016 sa od skorého rána v našej škole ozývali melódie hrané na akordeóne. V tento deň sa uskutočnil 9. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky. Do súťaže sa prihlásilo 12 umeleckých škôl z regiónu, ale zavítali medzi nás aj z východného slovenska. Našu školu reprezentovali žiaci: Bianka Rapčanová - 1. ročník, 2. miesto, Dávid Vrabček - 2. ročník, 2. miesto, Sofia Trubanová 3. ročník, 1. miesto, Lucia Gáfriková - 3. ročník, 1. miesto, Damian Kopernický - 4. ročník, 1. miesto, Michaela Štrbová - 4. ročník/2. časť, 2. miesto a Martin Chmola - II. stupeň, 1. miesto. Poďakovenie za prípravu žiakov patrí pedagógom Mgr. Marte Urdovej, Mgr.art. Kataríne Halajovej, Mgr.art. Adriane Kráľovej a Filipovi Urdovi DiS.art. Fotky nájdete v tomto odkaze Akordeónová súťaž 2016.

    • Ďalšie úspechy žiakov ZUŠ Nová Baňa - Saxofónová súťaž 2016 - Stará Ľubovňa
     • Ďalšie úspechy žiakov ZUŠ Nová Baňa - Saxofónová súťaž 2016 - Stará Ľubovňa

     • Dňa 28. apríla 2016 sa v Starej Ľubovni konala celoslovenská súťaž žiakov základných umeleckých škôl v sólovej hre nasaxofóne. Súťaž bola rozdelená do troch vekových kategórií. V prvej kategórii žiakov do 13 rokov našu ZUŠ reprezentovalitraja naši žiaci Mário Brieška, Timotej Škvarka a Urban Šmikniar. Porota zložená z renomovaných pedagógov slovenských konzervatórií  vyhodnotila našich žiakov takto. Bronzové pásmo bolo udelené Timotejovi ŠkvarkoviMáriovi BrieškoviV zlatom pásme sa umiestnil a víťazom kategórie sa stal Urban Šmikniar, ktorý získal i cenu primátora Starej Ľubovne„ za najlepšiu interpretáciu povinnej súťažnej skladby. Deťom za vzornú reprezentáciu ZUŠ-ky patrí poďakovanie. Žiakov na súťaž pripravil Jozef Kráľ, ktorý bol ocenený za prípravu žiaka. Taktiež poďakovanie patrí i korepetítorom ktorí žiakov doprevádzali Mgr. Dagmar Valkovej a Mgr. Jánovi Škvarkovi. Fotky zo súťaže nájdete v tomto odkaze Saxofónová súťaž 2016 - Stará Ľubovňa.

    • Červené jabĺčko 2016
     • Červené jabĺčko 2016

     • Dňa 13.4.2016 sa v priestoroch Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom uskutočnila regionálna súťažná prehliadka v speve ľudových piesní. Prehliadka umožňuje deťom prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Toto podujatie poskytuje priestor účinkujúcim aj učiteľom a dáva možnosť účastníkom tohto stretnutia vytvoriť neopakovateľnú emotívnu atmosféru na základe ktorej účinkujúcich motivuje k trvalému vzťahu k ľudovej hudbe, folklórnym tradíciám aj do budúcnosti. Poslaním tohto podujatia je aj dokumentovať a evidovať úroveň talentovaných detí v našom regióne. Základnú umeleckú školu v Novej Bani v súťaži reprezentovali speváčky v dvoch kategóriách. V 1. kategórii súťažili žiačky Ivana Balážiová a Hanka Mániková, ktoré sa umiestnili v zlatom pásme. V 2. kategórii súťažili Veronika Adamcová a Natália Budovcová a taktiež získali zlaté pásmo. Žiačky sú z triedy p.uč. Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. a p.uč. Márii Lutišanovej DiS.art. Fotky si môžete pozrieť v tomto odkaze Červené jabĺčko 2016.

    • Schneiderova Trnava 2016
     • Schneiderova Trnava 2016

     • Dňa 14. apríla 2016 sa do histórie novobanskej ZUŠ zapísal ako súťažný deň klavírneho oddelenia. Zatiaľ čo na území školy prebiehala intenzívna príprava a samotná realizácia 3. ročníka regionálnej súťaže v hre na klavíri, žiačky Diana a Ramona Valkové sa poctivo venovali príprave na 16. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava 2016. Na dva dni sa Trnava stala hlavným mestom stretnutia mladých "zuš-károv" - klavíristov a huslistov z celého Slovenska, ich učiteľov a priateľov, aby si formou zdravého súťaženia zmerali svoje sily a schopnosti vo všetkých vekových kategóriách. Na výkony súťažiacich dohliadali odborné poroty zložené z pedagógov konzervatórií a vysokých škôl. Dievčatá reprezentovali našu školy štvorručnou hrou na klavíri so svojím súťažným repertoárom v II. kategórii. V silnej a početnej konkurencii žiakov z celého Slovenska si po vynikajúcom výkone nakoniec vybojovali krásne strieborné pásmo a odniesli si cenné skúsenosti a veľkú chuť do ďalšej usilovnej práce. Touto cestou sa chcem dievčatám poďakovať za príkladnú reprezentáciu a vytrvalú prípravu. Moje poďakovanie patrí tiež vedeniu našej ZUŠ, za podporu a dôveru a samozrejme všetkým kolegom, ktorí nám držali palce. D.Valková. http://www.mtt.sk/up/clanky-kultura/Schneiderova-Trnava-18-04-2016 Do galérie Schneiderova Trnava 2016 boli pridané fotografie

    • Klavírna súťaž 2016
     • Klavírna súťaž 2016

     • Dňa 14.4.2016 sa v našej škole konal Tretí ročník regioválnej súťaže v hre na klavíri. Stretli sa na ňom súťažiaci a pedagógovia z týchto škôl: ZUŠ Žarnovica - 3 žiaci, SZUŠ Lavuta Banská Bystrica 4 žiaci, ZUŠ Levice - 4 žiaci, ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej Žiar nad Hronom - 5 žiakov, ZUŠ J.L.Bellu Kremnica - 1. žiak, SZUŠ Kremnica - 2 žiaci, ZUŠ Svetozára Stračinu Detva - 5 žiakov a ZUŠ Nová Baňa 18 žiakov. Súťaž sa konala s finančnou podporou mesta Nová Baňa. Žiaci súťažili v piatich súťažných kategóriách a v štvorručnej hre. Umiestnenie našich žiakov bolo nasledovné: Sabina Budinská v 1. kategórii bronzové pásmo, Adam Zumerling v 1 kategórii bronzové pásmo, Lívia Šušovicová v 1. kategórii strieborné pásmo, Simona Jarešová v 1. kategórii strieborné pásmo, Stela Müllerová v 2. kategórii bronzové pásmo, Veronika Kocianová v 2. kategórii bronzové pásmo,Laura Žemberyová v 2. kategórii zlaté pásmo, Nina Doubravová v 3. kategórii bronzové pásmo, Eva Martinková v 3. kategórii bronzové pásmo, Sára Polnišerová v 3. kategórii strieborné pásmo, Elena Jarešová v 3. kategórii zlaté pásmo, Zuzana Kasanová v 4. kategórii bronzové pásmo, Lucia Korcová v 4. kategórii bronzové pásmo, Soňa Zimermanová v 4. kategórii bronzové pásmo, Michaela Kyseľová v 4. kategórii strieborné pásmo, Lukáš Brenkus v 4. kategórii zlaté pásmo, Natália Psotková a Sabina Budinská obsadili v 1 kategórii štvorručnej hry strieborné pásmo, Simona Jarešová a Elena Jarešová v 1. kategórii v štvorručnej hre 1. miesto. Všetkým zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme a fotky zo súťaže si môžete pozrieť v tomto odkaze Klavírna súťaž 2016

    • Žiaci ZUŠ v Novej Bani prvý krát súťažne na prehliadke heligónkárov v Kysuckom Novom Meste
     • Žiaci ZUŠ v Novej Bani prvý krát súťažne na prehliadke heligónkárov v Kysuckom Novom Meste

     • Dňa 17.3.2016 sa uskutočnil v Kysuckom Novom Meste XIV. Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov. Prvý krát v histórii festivalu bol do súťaže zaradený nástroj heligónka. Naši žiaci pod vedením Mgr.art. Adriany Kráľovej sa v ničom nedali zahanbiť pred ostatnými zučastnenými školami, na ktorých sa tiež začala vyučovať heligónka. Michal Štaudner, Hanka Mániková, Alexandra Marková, Dávid Adamec, Nikola Šušková obsadili zlaté pásmo. Pani učiteľke a žiakom srdečne gratulujeme. 

     • Ocenenie pedagógov

     • Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran pri príležitosti Dňa učiteľov oceňoval dňa 30.3.2016  pedagógov novobanských škôl. Za našu školu boli ocenené Mgr. Dagmar Valková a Mgr. Ľubica Kormaňáková. Pani učiteľkám srdečne gratulujeme.

    • Hnúšťanský akord 2016
     • Hnúšťanský akord 2016

     • Aj v tomto roku sa žiaci novobanskej ZUŠ zapojili do vedomostnej súťaže z Hudobnej náuky, Hnúšťanský akord. Našu školu reprezentovalo trojčlenné súťažné družstvo v zložení Ramona Valková, Diana Valková a Mário Brieška. Žiaci sa na súťaž v C kategóŕii pripravovali dlhodobo a poctivo, Krajské kolo sa uskutočnilo 24.februára 2016 v ZUŠ Hriňová, medzi ďalšie zúčastnené školy patrila samozrejme domáca ZUŠ Hriňová, ďalej žiaci zo ZUŠ  Hnúšťa, ZUŠ Sliač, ZUŠ Krupina a Pink Harmony Academy zo Zvolena. Po náročnom zápolení sa nakoniec našim zverencom podarilo vybojovať si perfektné 2. miesto, za čo im patrí veľké ďakujeme :) . Žiakov pripravila Mgr. D. Valková. Foto zo súťaže si môžete pozrieť v nasledovnom odkaze Hnúšťanský akord 2016.

  • Fotogaléria

   • Festival Eugena Suchoňa 2019
   • Mládež spieva - Prievidza 2019
   • Piano v modernom rytme Bojnice
   • Klavírna Orava Kláry Havlikovej
   • Akademická Banská Bystrica 2019
   • Hviezdy hrajú srdcom
   • Saxofónová súťaž 2019 - Stará Ľubovňa
   • Akordeónová súťaž 2019
   • PinkSong 2019