• Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ 2017
     • Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ 2017

     • V dňoch 20.-.22.9. 2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnila Prehliadka cimbalistov Základných umeleckých škôl na Slovensku, ktorá sa konala zároveň s Celoslovenským cimbalovým kongresom, na ktorom sa zúčastnili cimbalisti z celého sveta - Ameriky, Číny, Maljzie, Európy a taktiež naši žiaci cimbalovej triedy. Nikoleta Barboríková, žiačka 4. ročníka hry na cimbale sa na prehliadke umiestnila v striebornom pásme. Žiaci si z kongresu odniesli veľa zážitkov a nových poznatkov v hre na cimbale a jemu príbuzných nástrojoch. Fotky zo súťaže nájte v tomto odkaze Celoslovenská prehliadka sólovej hry žiakov ZUŠ 2017.

    • Mládež spieva 2017 - Prievidza 9.6.2017
     • Mládež spieva 2017 - Prievidza 9.6.2017

     • Dňa 8.-.9.6.2017 sa v Prievidzi konal 48. ročník caloštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2017. VOCE EUFONICO skončil v Zlatom pásme s pochvalou poroty a stal sa absolútnym víťazom tejto súťaže. Ďakujeme dirigentke Mgr.art. Margaréte Žňavovej, korepetítorke Mgr. Dagmar Valkovej, flautistke Mgr. Martine Beťkovej DiS.art. za prípravu a reprezentáciu školy. Srdečne gratulujeme. Fotky zo súťaže si môžete porzieť v tomto odkaze. Mládež spieva 2017 - Prievidza 9.6.2017.

    • Piáno v modernom rytme 2017
     • Piáno v modernom rytme 2017

     • Dňa 25.mája 2017 sa v priestoroch Kultúrneho centra Bojnice konal už 11. ročník celoslovenskej súťaže v hre na klavíri Piano v modernom rytme. Táto súťaž je zameraná na interpretáciu jazzovej, tanečnej a populárnej hudby v kategóriách pre sólový alebo štvorručný klavír, jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  a domáca ZUŠ v Bojniciach. Novinkou je, že v posledných dvoch rokoch žiaci súťažia pri kvalitných digitálnych piánach zn.YAMAHA. Našu školu na tomto podujatí reprezentovalo klavírne sesterské duo Diana a Ramona Valkové, ktorým bolo po brilantnom výkone udelené  to najcennejšie umiestnenie  -  Zlaté pásmo a  1. miesto.  Dievčatám srdečne blahoželáme! Fotky nájdete v tomto odkaze Piáno v modernom rytme 2017.

    • Prehliadka mladých talentov južného Pohronia 2017
     • Prehliadka mladých talentov južného Pohronia 2017

     • 26.mája sa v Synagóge v Leviciach konala Prehliadka talentov južného Pohronia, na ktorej sa predstavili žiaci Základnych umeleckých škôl z Novej Bane, Želiezoviec, Šiah a Levíc. Našu školu reprezentovalo saxofónové trio – Urban Šmikniar, Mário Brieška a Timotej Škvarka pod vedením pána učiteľa Jozefa Kráľa, ďalej klavírne štvorručné duo Diana a Ramona Valkové pod vedením Dagmar Valkovej a nakoniec huslista Marek Kocian z triedy Jany Tencerovej. Všetci žiaci podali profesionálny výkon a zožali veľký potlesk. Prehliadku organizovalo združenie Rotary Club Levice.  Ďakujeme účinkujúcim za nádherný koncert. Fotky nájdete v tomto odkaze Prehliadka mladých talentov južného pohronia 2017.

    • Bojnická perla 2017
     • Bojnická perla 2017

     • Dňa 11.5.2017 sa konal 12. ročník celoslovenskej speváckej súťažnej prehliadky v sólovom speve populárnej piesni pre žiakov ZUŠ "Bojnická perla". Uskutočnila sa pod záštitou primátora mesta Bojnice v Kultúrnom centre Bojnice. Súťaž je dvojkolová a súťaží sa v štyroch kategóriách. Na tomto ročníku sa predstavilo 116 súťažiacich z 28 ZUŠ. Našu školu reprezentovala Viktória Medveďová vo 4. (D) kategórii. Po postupe do 2. kola získala strieborné pásmo. Žiačku pripravila Lýdia Benčová DiS.art.. Ďakujeme za reprezentáciu. Do galérie Bojnická perla 2017 boli pridané fotografie.

    • Detský hudobný festival Jána Cikkera
     • Detský hudobný festival Jána Cikkera

     • V dňoch 12.-14.5.2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnil jubilejný 25. ročník Detského hudobného festivalu Jána Cikkera. Je to jedna z najnáročnejších celoslovenských súťaží. Tento rok bola Detská interpretačná súťaž v sólovej hre na klavíri. Zúčastnili sa jej žiačky z triedy Bc Kristíny Búryovej DiS.art. Elena Jarešová, Simona Jarešová, Eva Martinková. Súťaž je dvojkolová a naše dievčatá Elena a Simona sa prebojovali do druhého kola v ktorom získali pre školu výrazné ocenenie - Elena 3. kategória - zlaté pásmo a Simona - 1. kategória - strieborné pásmo. Veľká vďaka patrí obetavej a profesionálnej príprave pani učiteľke a samozrejme dievčatám. Fotky sú v nasledovnom odkaze Detský hudobný festival Jána Cikkera.

    • Červené jabĺčko 2017
     • Červené jabĺčko 2017

     • Dňa 28.3.2017 sa v Žiari nad Hronom uskutočnila detská súťažná prehliadka v speve ľudových piesní „Červené jabĺčko“. Súťaž organizovalo Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom pre deti ZŠ, ZUŠ, CVČ a detské folkórne súbory v okrese Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať u detí lásku k spevu, k ľudovej piesni a folklóru. Deti v troch súťažných kategóriách spievali ľudové piesne so zámerom zachovať ich autentičnosť a jedinečnosť. Z novobanskej ZUŠ súťažili štyri dievčatá: Ivana Balážiová, Kristýna Tichánková, Hanka Mániková a Nátália Budovcová. Všetky získali zlaté pásmo. Súťažiace dievčatá sú z tried Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. a Márie Lutišanovej DiS.art.  

    • Akordeónová súťaž ZUŠ Kremnica 2017
     • Akordeónová súťaž ZUŠ Kremnica 2017

     • Druhý ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl na Slovensku sa konal tento rok dňa 12.5.2017 v ZUŠ Kremnica. Žiaci akordeónového oddelenia našej školy súťažili v troch kategóriách a získali: Strieborné pásmo - Dávid Rajnoha, bronzové - Jakub Noga, strieborné - Sofia Trubanová, strieborné - Dominik Vincent, bronzové - Lucia Gáfriková, strieborné - Damian Kopernický.  Žiakom a učiteľom Mgr. Marte Urdovej DiS.art. a Tomášovi Valíčkovi DiS.art. blahoželáme. Fotky nájdete n nasledovnom odkaze Akordeónová súťaž ZUŠ Kremnica 2017.

    • Kremnické laso 2017
     • Kremnické laso 2017

     • Dňa 6. apríla 2017 sa uskutočnil 13. ročník celoslovenskej súťaže detských a mládežnických hudobných skupín a spevákov sólistov Kremnické laso 2017. Je súťažou pre spevákov interpretujúcich široké spektrum hudobných žánrov. Na tento ročník bolo prihlásených 22 hudobných skupín, 31 spevákov sólistov z 26 miest Slovenska. Našu školu reprezentovali v kategórii A 2 - populárna pieseň Nikola Gregová a Viktória Medveďová. Žiačky pripravila Lýdia Benčová DiS.art. Fotky zo súťaže nájdete v tomto odkaze Kremnické laso 2017.

    • Akordeónová súťaž 2017
     • Akordeónová súťaž 2017

     • 4.5.2017 sa už 10. krát na našej Základnej umeleckej škole konala Regionálna súťažná prehliadka akordeonistov. Zúčastnilo sa jej 33 žiakov z rôznych umeleckých škôl. Akordeonisti z našej školy zabojovali a získali všetky umietnenia: Jakub Noga, Dávid Rajnoha - 2. miesto, Dávid Vrabček - 3. miesto, Sofia Trubanová - 1. miesto, Lucia Gáfriková - 2. miesto, Martina Rievajová - 3. miesto, Dominik Vincent - 2. miesto, Damian Kopernický - 2. miesto. Poďakovanie patrí pedagógom Mgr. Marte Urdovej DiS.art. a Tomášovi Valíčkovi DiS.art.. Súťaž sa uskutočnila s finančnou podporou mesta Nová Baňa. Fotky zo súťaže sú v tomto odkaze Akordeónová súťaž 2017.

     • Súťaž v sólovej hre na saxofóne - Stará Ľubovňa 2017

     • Dňa 27. apríla 2016 sa v Starej Ľubovni konala celoslovenská súťaž žiakov základných umeleckých škôl v sólovej hre na saxofóne. Súťaž bola rozdelená do troch vekových kategórií. V druhej kategórii žiakov do 15 rokov našu ZUŠ reprezentovali žiaci Mário Brieška, Timotej Škvarka a Urban Šmikniar. Porota zložená z renomovaných pedagógov slovenských konzervatórií udelila všetkým chlapcom strieborné pásmo. Chlapci okrem sólovej hry súťažili aj v komornej hre, kde sa im tiež podarilo obsadiť strieborné pásmo. Všetkým za vzornú reprezentáciu ZUŠ-ky patrí poďakovanie. Žiakov na súťaž pripravil Jozef Kráľ a veľké poďakovanie patrí korepetítorke Mgr. Dagmar Valkovej, ktorá získala Cenu vedúcej oddelenia kultúry MsÚ v Starej Ľubovni za najlepšiu korepetíciu

    • Flautiáda 2017
     • Flautiáda 2017

     • V dňoch 28. - 30.4. 2017 sa v Bratislave konal V. ročník Flautiády. Toto podujatie s medzinárodnou účasťou je nepochybne najprestížnejšou súťažou v hre na priečnu flautu, aká sa na našom území organizuje. Zúčastnili sa na nej mladí flautisti z Ruska, Poľska, Maďarska, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Českej republiky a Slovenska. O výsledkoch rozhodovala porota zložená z renomovaných zahraničných flautistov, ktorí udelili našej Karin Vozárovej krásne bronzové miesto. Karin sa pripravovala pod pedagogickým  vedením Martiny Beťkovej a korepetítora Jána Škvarku. K medzinárodnému úspechu gratulujeme. Fotky nájdete v tomto odkaze Flautiáda 2017.

    • Mládež spieva 2017
     • Mládež spieva 2017

     • Dňa 21.4.2017 sa v Koncertnej sále ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici konal 48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva. Súťaž je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti detských speváckych zborov. Dievčenský spevácky zbor VOCE EUFONICO odprezentoval súťažný program na vysokej umeleckej úrovni a zaujal svojim výkonom odbornú porotu natoľko, že bol ohodnotený ako najlepší zbor zo zúčastnených detských zborov. Získal zlaté pásmo s postupom do celoslovenského kola, ktoré sa uskutožní 8.-10.6.2017 v Prievidzi. Veľká vďaka patrí deťom, dirigentke Mgr.art. Margaréte Žňavovej,  korepetítorke Mgr. Dagmar Valkovej a pani učiteľkám Mgr. Martine Beťkovej DiS.art. a Bc. Stanislave Vozárovej DiS.art. Fotky si môžete pozrieť v tomto odkaze Mládež spieva 2017.

    • Schneiderova Trnava 2017
     • Schneiderova Trnava 2017

     • Dňa 6. apríla 2017 sa žiačka našej školy Lívia Šušovicová, pod vedením Mgr. Dagmar Valkovej zúčastnila 17. ročníka celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ v sólovej hre na klavíri Schneiderova Trnava 2017, kde získala zlaté pásmo v 1. kategórii v sólovej hre na klavíri a zároveň sa stala víťazkou 1. kategórie. Diplom za prípravu žiačky obdržala aj pani učiteľka. Srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa, veľa úspechov. Fotky si môžete pozrtieť v tomto odkaze Schneiderova Trnava 2017..

    • Novobanská jar 2017
     • Novobanská jar 2017

     • Dňa 29. marca 2017 sa v ZUŠ v Novej Bani uskutočnil tretí ročník speváckej súťaže „Novobanská jar“ pre žiakov ZUŠ I. a II. stupňa v sólovom speve. Do súťaže sa prihlásili žiaci zo ZUŠ Kremnica, Žiar nad Hronom a Novej Bane. Súťažilo 33 súťažiacich v piatich kategóriách. Speváci z našej ZUŠ získali deväť zlatých pásiem a tri strieborné pásma. Paulína Valachovičová v druhej kategórii získala ocenenie víťaz kategórie. Deti boli z tried Mgr. Edity Hatalovej DiS.art., Marie Lutišanovej DiS.art. a Lýdie Benčovej DiS.art. Do galérie Novobanská jar 2017 boli pridané fotografie.

    • Hnúšťanský akord 2017
     • Hnúšťanský akord 2017

     • Žiaci novobanskej ZUŠ sa zapojili do vedomostnej súťaže z Hudobnej náuky, Hnúšťanský akord aj v tomto školskom roku. Našu školu reprezentovalo trojčlenné súťažné družstvo v zložení Ramona Valková, Diana Valková a Mário Brieška. Žiaci sa na súťaž v C kategóŕii pripravovali dlhodobo a poctivo, Krajské kolo sa uskutočnilo 15.februára 2017 v ZUŠ Hriňová. Po náročnom zápolení sa nakoniec našim zverencom podarilo vybojovať 3. miesto, za čo im a pani učiteľke Mgr. Dagmar Valkovej ďakujeme. 

  • Fotogaléria

   • Festival Eugena Suchoňa 2019
   • Mládež spieva - Prievidza 2019
   • Piano v modernom rytme Bojnice
   • Klavírna Orava Kláry Havlikovej
   • Akademická Banská Bystrica 2019
   • Hviezdy hrajú srdcom
   • Saxofónová súťaž 2019 - Stará Ľubovňa
   • Akordeónová súťaž 2019
   • PinkSong 2019