• Pozvánka na celoškolské Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia! Pozývame Vás na celoškolské plenárne ZR, ktoré sa uskutoční dňa 17.10.2018, tj. v stredu o 16.30 hod. v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Novej Bani.

     • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017-2018

     • V sekcii "Dokumenty" si môžete prečítať našu Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017-2018.

     • Cimbalový Prešporok 2018

     • 8.Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ sa konala v dňoch 19.-20.mája 2018 v ZUŠ Jozef Kresánka v Bratislave. Nikoleta Barboríková si vybojovala zlaté pásmo a Ivanka Obrcianová  bronzové pásmo. Na akordeóne ich sprevádzal Filip Urda DiS.art.. Súťažné výkony pripravila pani učiteľka Zuzana Stračinová DiS.art.. Srdečne gratulujeme.

     • Krajská súťažná prehliadka hudobného folklóru detí - Kokava nad Rimavicov 2018

     • V Kokave nad Rimavicov 4.5.2018 na Prehliadke hudobného folklóru detí nás reprezentoval v hre na heligónku a v speve Sebastián Čík z tried Mgr.Marty Urdovej DiS.art. a Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. Gratulujeme mu k úspešnému striebornému pásmu.

     • III. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl 10.-11.máj 2018 Lipany

     • 10,-11.5.2018 sa tentokrát na východe slovenska v mestečku Lipany konal už III. ročník Celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadky umelckých škôl pod záštitou Asociácie akordeonistov Slovenska. Súťažili Dominik Vincent a Sofia Trubanová. V silnej konkurencii špičkových akordeonistov obsadili bronzové pásmo. Vďaka za reprezentáciu patrí aj ich pedagógom Filipovi Urdovi DiS.art. a Mgr. Marte Urdovej DiS.art.

     • Bojnická perla 2018

     • 10.5.2018 sa žiaci speváckeho oddelenie Peter Papánek z triedy Lýdie Benčovej DiS.art., Hanka Mániková z triedy Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. a Veronika Adamcová z triedy Márie Lutišanovej DiS.art. zúčastnili speváckej súťaže populárnej piesne Bojnická perla 2018 v Bojniciach. Za účasť v tejto súťaži ich ďakujeme.  

     • Novácky talent 2018

     • ZUŠ Nováky usporiadala dňa 3.5.2018 spevácku súťaž pod názvom Novácky talent. Našu školu reprezentoval Peter Papánek z triedy Lýdie Benčovej DiS.art. a Hanka Mániková z triedy Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. Umiestnili sa v bronzovom pásme za čo im všetkým patrí uznanie a poďakovanie.

     • Banskoštiavnické kladivká 2018

     • Do galérie Banskoštiavnické kladivká 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 3.5.2018 sa v Banskej Štiavnici konal 3. ročník klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká 2018. Atmosféru tejto súťaže si vyskúšali po prvý krát aj žiačky našej ZUŠ pod vedením Mgr. Dagmar ValkovejLívia Šušovicová v 1. kategórii získala zlaté pásmo a Diana a Ramona Valkové v 3. kategórii štvorručnej hry tiež zlaté pásmo. K tomuto nádhernému úspechu gratulujeme.

     • Spevácka súťaž Pink Song 2018

     • Dňa 27.4.2018 sa zúčastnila speváckej súťaže Pink Song 2018 vo Zvolene naša žiačka Hanka Mániková. S pomedzi účastníkov v jej kategórii získaal krásne strieborné pásmo. Gratulujeme a ďakujeme aj Mgr. Edite Hatalovej DiS.art. za prípravu žiačky.

     • Cikkerov festival 2018

     • Dňa 26.-28.4.2018 sa v ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici uskutočnila Detská interpretačná súťaž Jána Cikkera v sólovej a komornej hre na akordeóne. Našu školu reprezentovala v II. kategórii Sofia Trubanová, obsadila bronzové pásmo. Srdečne gratulujeme a ďakujeme. Žiačku pripravila riaditeľka školy Mgr. Marta Urdová DiS.art.

     • Saxofónová súťaž - Stará Ľubovňa 2018

     • Do galérie Saxofónová súťaž - Stará Ľubovňa 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 26.4.2018 sa v Starej Ľubovni konal ďalší ročník Saxofónovej súťaze na ktorej sa opäť zúčastnil pán učiteľ Jozef Kráľ so svojími troma najstaršími saxofonistami. Urban Šmikniar si vybojoval 1. miesto v zlatom pásme v 2. kategórii a získal aj Cenu primátora mesta Stará Ľubovňa za interpretáciu povinnej skladby. Pán učiteľ Kráľ dostal cenu za jeho prípravu. Mário Brieška a Timotej Škvarka sa tak isto v druhej kategórii umiestnili v striebornom pásme. Chlapcov na klavíri sprevádzala Mgr. Dagmar Valková. Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie. 

     • Kremnické Laso 2018

     • ZUŠ J.L Bellu a OZ Bašta Musica usporiadalo dňa 13. apríla 2018 14. ročník celoslovenskej súťaže detských a mládežníckych hudobných skupín a spevákov pod názvom Kremnické Laso. Do súťaže sa prihlásilo 16 hudobných skupín a 26 spevákov sólistov z 26 inštitúcií a 26 miest Slovenska, ale aj zo severomoravského Nového Jičína. Z našej ZUŠ v Novej Bani sa súťaže zúčastnila Hanka Mániková, ktorá súťažila v kategórii A1 - sólový spev do 15 rokov. K jej úspešnému účinkovaniu a reprezentácii našej ZUŠ srdečne blahoželáme.

     • Pro Bohemia 2018

     • Do galérie Pro Bohemia 2018 boli pridané fotografie.

      V dňoch 5.- 8.apríla 2018 sa 5 žiaci našej školy spolu so svojími učiteľmi zúčastnili na 16.ročníku medzinárodnej interpretačnej súťaže PRO BOHEMIA 2018 v českom meste Ostrava. Táto súťaž prebiehala v mnohých kategóriách vo viacerých koncertných sálach Janáčkovho konzervatória a vyznačovala sa mimoriadne vysokou úrovňou. Zišli sa tu súťažiaci z rôznych kútov sveta, ako je napr. Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Česko, Portugalsko, dokonca i z Číny. Viacerí z nich sú študentmi mimoriadnych foriem štúdia hudby, špeciálnych hudobných inštitútov, či konzervatórií, čomu samozrejme zodpovedali aj ich výkony.

          Všetci žiaci novobanskej ZUŠ reprezentovali našu školu ako jediní Slováci vo svojich kategóriách a podali výborné výkony. Vo štvrtok, 5.apríla zabojovali v popoludňajších hodinách v II. kategórii v hre na saxofóne Mário Brieška a Timotej Škvarka, za svoj výkon boli porotou odmenení Čestným uznaním. Trojicu doplnil ako posledný Urban Šmikniar a podarilo sa mu získať veľmi cenné a zaslúžené 3.miesto.

         V sobotu, 7.apríla si prišla na svoje Karin Vozárová, ktorá súťažila v I.kategórii v hre na priečnej flaute spolu s ďalšími 26 súťažiacimi. Jej skvelé vystúpenie bolo takisto odmenené diplomom s čestným uznaním, vo svojej kategórii sa umiestnila medzi deviatimi najlepšími výkonmi a získala si aj záujem poroty. 

        V nedeľu, 8.apríla 2018 finišovala Katarína Majsniarová v II.kategórii v hre na priečnej flaute. Napriek tomu, že sa jej nepodarilo získať cenu, podala výborný výkon a takisto skvelo reprezentovala školu. 

        Obrovské ďakujeme patrí p.uč. Jozefovi Kráľovi a p.uč. Mgr. Martine Beťkovej, ktorí svojím profesionálnym prístupom, obetavo a oddane veci dokázali svojich žiakov kvalitne pripraviť na takúto súťaž. Poďakovanie patrí aj p.uč. Mgr.Dagmar Valkovej, ktorá svojími klavírnymi korepetíciami vypomáhala všetkým piatim súťažiacim. 

         Našim žiakom srdečne gratulujeme, ďakujeme za príkladnú reprezentáciu nielen našej školy, ale i mesta Nová Baňa a našej krajiny. Želáme im ešte veľa úspechov a výnimočných životných momentov.

     • Salamander očami detí 2018

     • Do galérie Salamander očami detí 2018 boli pridané fotografie.

      V ZŠ J.Horáka - Banská Štiavnica sa 13.3.2018 konalo vyhodnotenie 20. ročníka súťaže - Salamander očami detí. Regionálnu súťaž so zahraničnou účasťou organizoval BBSK - POS Žiar nad Hronom. Žiaci výtvarného odboru získali nasledovné ocenenia.

      1. miesto - Natália Melegová, kategória 1. stupeň ZŠ 

      2. miesto - Hana Psotková, kategória 2. stupeň ZŠ

      3. miesto - Timotej Šmitala, kategória 2. stupeň ZŠ

      Čestné uznania získali Martina Štullerová, Martina Kožinová

      Víťazom gratulujeme!

     • Schneiderova Trnava 2018

     • Do galérie Schneiderova Trnava 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 22.-23. marca 2018 sa žiačky našej školy Ramona a Diana Valkové, pod vedením Mgr. Dagmar Valkovej zúčastnili 18. ročníka celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ v štvorručnej hre na klavíri Schneiderova Trnava 2018, kde získali zlaté pásmo v 3 kategórii v štvorručnej hre na klavíri. Odborná porota ohodnotila ich profesionálny výkon najvyššim počtom bodov a stali sa víťazmi 3. kategórie za čo obdržali aj s pani učiteľkou diplomy a vecné ceny. Naše úspešné dvojičky už niekoľko rokov reprezentujú školu za čo im a pani učiteľke patrí veľká vďaka a uznanie. 

     • Červené jabĺčko 2018

     • Do galérie Červené jabĺčko 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 23.3.2018 sa v Žiari nad Hronom uskutočnila detská súťažná prehliadka v speve ľudových piesní „Červené jabĺčko“. Súťaž organizovalo Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom pre deti ZŠ, ZUŠ, CVČ a detské folkórne súbory v okrese Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať u detí lásku k spevu, k ľudovej piesni a folklóru. Deti v troch súťažných kategóriách spievali ľudové piesne so zámerom zachovať ich autentičnosť a jedinečnosť. Z novobanskej ZUŠ súťažili: Ivana Balážiová, Alžbeta Danišová, Timea Chovanová a Sebastián Čík. Všetci získali zlaté pásmo a Sebastián Čík postupuje na krajskú prehliadku. Súťažiaci sú z tried Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. a Márie Lutišanovej DiS.art. Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne gratulujeme.  

    • Úspech na Čarovnej flaute 2017
     • Úspech na Čarovnej flaute 2017

     • V dňoch 22. - 24.11.2017 sa naši žiaci z oddelenia dychových nástrojov zúčastnili  celoslovenskej súťaže v hre na drevené dychové nástroje "Čarovná flauta 2017" v Nižnej. Súťažili v troch kategóriách, kde dosiahli vynikajúce ocenenia.

      1. kategória: Karin Vozárová (flauta) - 1. miesto

                           Paulína Valachovičová (flauta) - čestné uznanie

      3. kategória: Katarína Majsniarová (flauta) - 1.miesto

      4. kategória: Mário Brieška (alt.sax) - 3. miesto

                           Urban Šmikniar (alt.sax)- čestné uznanie

                           Timotej Škvarka (alt.sax) - čestné uznanie

      Mimoriadnu cenu pre najlešieho pedagóga si odniesla Mgr. Martina Beťková DiS.art. (flauta)

      žiakov pripravili Mgr. Martina Beťková DiS.art. (flauta) a Jozef Kráľ (alt.sax), klavírny doprovod Jana Zimanová DiS.art. a Mgr. Dagmar Valková.

      K vynikajúcim úspechom srdečne gratulujeme.

      Fotky zo súťaži si môžete pozrieť v tomto odkaze Čarovná flauta 2017.

  • Fotogaléria

   • Festival Eugena Suchoňa 2019
   • Mládež spieva - Prievidza 2019
   • Piano v modernom rytme Bojnice
   • Klavírna Orava Kláry Havlikovej
   • Akademická Banská Bystrica 2019
   • Hviezdy hrajú srdcom
   • Saxofónová súťaž 2019 - Stará Ľubovňa
   • Akordeónová súťaž 2019
   • PinkSong 2019