• Od 22.3.2021 obnovujeme vyučovanie

     • Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v našom okrese Žarnovica a rozhodnutia zriaďovateľa, bude vyučovanie v našej ZUŠ prebiehať od pondelka 22.03.2021 prezenčne len pre žiakov, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa Základnej školy. Povolená je len individuálna výučba okrem spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie sa spolu so skupinovou formou výučby - VO, LDO a HN, realizujú dištančne. 


     • Úspech našej žiačky na celoslovenskej výtvarnej súťaži

     • OZ Rodina a spoločnosť s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR organizovala 9. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s názvom "Rodina bez cigariet". Naša žiačka Lujza Raffajová z triedy p.uč. Mgr. Žanetky Oklapekovej sa úspešne zúčastnila tejto súťaže a získala ocenenie v podobe diplomu a vecných cien. Srdečne blahoželáme a z ocenenia máme veľkú radosť,

     • Oznam o PN p.učiteľky

     • Oznamujeme vám, že p . uč. Mgr. Dagmar Valková je PN. Vyučovanie Hudobnej náuky dištančne počas jej neprítomnosti  zabezpečia učitelia hlavných predmetov. Za porozumenie ďakujeme. 

     • Od 1.3.2021 prechádzame na dištančné vyučovanie vo všetkých odboroch

     • Milí rodičia a žiaci, od pondelka 1.3.2021 naša ZUŠ prechádza vo všetkých odboroch na dištančnú formu vzdelávania (učenie sa z domu), nakoľko sa zhoršila epidemiologická situácia. Dištančné vzdelávanie bude od pondelka platiť aj pre tých žiakov, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa Základnej školy - ktorí doteraz navštevovali ZUŠ osobne.

       Za pochopenie ďakujeme. 

     • Po jarných prázdninách pokračujeme vo vyučovaní v nezmenených podmienkách

     • Milí rodičia a žiaci, od pondelka 22.02.2021 po jarných prázdninách pokračujeme naďalej vo vyučovaní v nezmenených podmienkách - povolená je len individuálna výučba okrem spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie sa spolu so skupinovou formou výučby - VO, LDO a HN, realizujú dištančne. Prezenčné vyučovanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa Základnej školy.

      PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA SA BUDÚ DODRŽIAVAŤ TAK, AKO DOTERAZ.

      Všetkým želáme ešte pekné prázdninové chvíle.

     • Úspech našich žiakov Výtvarného odboru na celoslovenskej výtvarnej súťaži

     • MŠVVaŠ SR vyhlásilo celoslovenskú výtvarnú súťaž : Výtvarné alternatívy II.časť - Netradičná módna prehliadka virtuálne na tému (NE)TRADIČNE , ktorej organizátorom bola ZUŠ Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici.  Žiaci VO z triedy p.uč. Mgr. Žanety Oklapekovej dosiahli na tejto súťaži výborné výsledky: 

      I. KATEGÓRIA: 1.miesto Matúš Katreniak „Papierová mikina“, 2.miesto Zuzka Jančoková, Hanka Jančoková „BRMVID 19“. 

      CENA SPOLKU PRIATEĽOV A RODIČOV PRI ZUŠ IWK: Nela Psotková - I.kategória za model „Mimozemská diskotéka“. Súťaže sa zúčastnili aj žiačky  Lýdia Bratková a Andrea Šályová so svojou tvorbou „Bublinkový sen“.

      Z úspechu našich žiakov na súťaži a z ich originálnych nápadov sa tešíme a srdečne im blahoželáme.

     • Pozvánka na online koncert

     • Milí priatelia, v tejto neľahkej dobe, ktorá neumožňuje osobne sa zúčastniť koncertov a prežívať ich jedinečnú atmosféru, naša ZUŠ na vás myslí a pripravila si pre vás online koncert, ktorý sa uskutoční dňa 17.2.2021 o 17.30 hod. na Youtube ZUŠ Nová Baňa.

      Všetkých vás srdečne pozývame a už teraz sa tešíme na vašu virtuálnu účasť.

       

     • Obnovenie vyučovania v ZUŠ od 8.2.2021

     • Vážení rodičia, od pondelka 8.2.2021 sa obnovuje vyučovanie v našej Základnej umeleckej škole. Povolená je len individuálna výučba okrem spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie sa spolu so skupinovou formou výučby - Výtvarný odbor, Literárno - dramatický odbor a Hudobná náuka, realizujú dištančne. Prezenčné vyučovanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa Základnej školy. Ohľadom nástupu vás budú kontaktovať triedni učitelia. 

      Pre získanie aktuálnych informácií sledujte webovú stránku školy. 

     • Úspech našich žiačok v literárno-dramatickom odbore na celoslovenskej online súťaži

     • Súkromná ZUŠ v Bardejove vyhlásila dňa 17.11.2020 celoslovenskú súťaž “Modrý svet očami umenia”. Cieľom tejto súťaže bola motivácia mladých umelcov umelecky tvoriť počas pandémie online formou, bez osobného kontaktu s pedagógom, kolektívom. Zámerom súťaže bolo taktiež aj vyzdvihnúť aktivitu, ochotu a originalitu súťažiacich a ich pedagógov, prípadne rodičov. Naša ZUŠ sa do súťaže zapojila v literárno-dramatickom odbore, kde naše žiačky Ľudmila Pálenkášová a Simona Moravčíková z triedy Mgr.art. Pavla Olešňana získali 3. miesto. 

      Z úspechu našich žiačok sa tešíme a srdečne blahoželáme ! 

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia a žiaci!

      Na základe rozhodnutia Krízového štábu SR a vyhlásenia ministra školstva SR č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020  prechádza Základná umelecká škola v Novej Bani od 12.10.2020 v skupinovom vyučovaní ( Hudobná náuka, Výtvarný odbor, Literárno-dramatický odbor) na dištančnú formu vyučovania. Dištančná forma bude platiť do odvolania. Pedagógovia skupinových odborov Vás budú v najbližších dňoch kontaktovať ohľadom spôsobu vyučovania a rozvrhu hodín. Individuálne vyučovanie bude naďalej pokračovať prezenčnou formou podľa riadneho rozvrhu, Predmety hudobná náuka, hra v orchestri, komorná hra, Voce Eufonico DSZ a odbory výtvarný a literárno-dramatický prechádzajú od pondelka 12. 10. 2020 na dištančnú, alebo kombinovanú formu, Na vyučovaní sa nemôžu zúčastňovať tí žiaci základných škôl, ktorí majú nariadené karanténne opatrenia.

     • Výtvarná súťaž - Hľadanie stratenej tváre

     • Žiaci výtvareného odboru ZUŠ sa zapojili do súťaže organizovanej GFŠ s spolupráci so ZUŠ. Hlasovanie za najlepšie dielo prebieha na facebooku GFŠ, odkaz nájdete aj na Facebooku ZUŠ. 

      Sme hrdí na našich talentovaných žiakov a ich pani učiteľky Mgr. Žanetu Oklapekovú a Mgr. Michalu Lenčovú. Zároveň ďakujeme za spoluprácu GFŠ, pani riaditeľke PaedDr. Renáte Juhásovej.🎨🖼️🙂

       

       

     • Oznam pre rodičov


     • Zápis doterajších žiakov sa uskutoční 2.9.2020 od 9.00 - 16.00 hod u svojich triednych učiteľov. Novoprijatí žiaci budú mať zápis na nádvorí školy 2.9.2020 o 13.30 hod. 

      Žiaci si so sebou prinesú: 

      • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
      • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

      Počas prebiehania zápisu majú povolený vstup do budovy žiaci ZUŠ v sprievode max. 1 rodiča /zákonného zástupcu/. Počas vyučovania je vstup do budovy ZUŠ povolený len žiakom ZUŠ. 

      Prosíme vás o dodržiavanie povinných bezpečnostných opatrení - nosenie rúška a používanie dezinfekcie.

      Ďakujeme vám za ohľaduplnosť.  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
   • 37831836
   • Zuš Nová Baňa
  • Prihlásenie