• Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl 2019

     • 16.a 17.5.2019 sa v ZUŠ Nové Zámky uskutočnila 4. akordeónová súťažná prehliadka umeckých škôl na Slovensku. Našu školu reprezentovali Dávid Rajnoha, Dominik Vincent z triedy Bc. Filipa Urdu a Sofia Trubanová z triedy Mgr. Marty Urdovej. Hra akordeonistov bola na špičkovej úrovni a naši žiaci sa nedali zahanbiť. Chlapci sa umiestnili v bronzovom pásme a Sofia získala strieborné pásmo. Blahoželáme a ďakujeme.   

     • Levický hudobný festival 2019

     • Dňa 15.5.2019 sa v Leviciach konal 5. ročník Levického hudobného festivalu. Súťaž odganizovalo mesto Levice a ZUŠ Levica. Našu školu reprezentovali žiačky z triedy Mgr. Martiny Beťkovej DiS.art: Viktória Škvarková získala v 2. kategórii strieborné pásmo, Paulína Valachovičová získala v 3. kategórii strieborné pásmo a Karin Vozárová získala v 3. kategórii zlaté pásmo a zároveň sa stala víťazkou 3. kategórie a laureátkou celej súťaže. Klavírny sprievod robila Jana Zimanová DiS.art. Srdečne gratulujeme. 

     • Akademická Banská Bystrica 2019

     • Do galérie Akademická Banská Bystrica 2019 boli pridané fotografie.

      Voce Eufonico nás v dňoch 9.5.-12.5.2019 reprezentovalo na 18. medzinárodnom festivale stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov pod názvom "Akademická Banská Bystrica 2019". Získal strieborné pásmo, vyhral v svojej kategórii a získal cenu primátora Banskej Bystrice ako "najlepší slovenský zbor ". Podali úžasný výkon ku ktorému pomohli aj obaja korepetitori Dagmar Valková a Filip Urda. Veľké uznanie patrí dirigentke zboru Margaréte Žňavovej. Úžasné pre zbor bolo, že Miss ABB 2019 sa stala Simona Káčerová, ktorá vyhrala medzi stredoškolskými a vysokoškolskými konkurentkami. K tomuto úspechu všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme.

     • Saxofónová súťaž 2019 - Stará Ľubovňa

     • Do galérie Saxofónová súťaž 2019 - Stará Ľubovňa boli pridané fotografie.

      Dňa 2.5.2019 sa v ZUŠ Stará Ľubovňa konal ďalší ročník Saxofónovej súťaže na ktorom našu školu reprezentoval Urban Šmikniar. V 3. kategórii obsadil 1.miesto v striebornom pásme. Žiaka na súťaž pripravil Jozef Kráľ. Na klavíri Urbana sprevádzala Mgr. Dagmar Valková. Srdečne gratulujeme.

     • Akordeónová súťaž 2019

     • Do galérie Akordeónová súťaž 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 30.4.2019 sa uskutočnila Akordeónová súťažná prehliadka v našej koncertnej sále. 33 súťažiacich a 16 pedagógov bolo z umeleckých škôl - Žarnovica, Žiar nad Hronom, Kremnica, Banská Štiavnica, Levice, Nové Zámky a Nová Baňa. Našu školu reprezentovali Dávid Rajnoha, Dominik Vincent, Damian Kopernický, z triedy Bc. Filipa Urdu, Leo Šediansky z triedy Mgr.art. Kataríny Halajovej, Viktória Hubačová, Eliška Richterová, Sofia Trubanová a Sebastián Čík z triedy Mgr. Marty Urdovej. Podujatie sa nieslo v príjemnej a pokojnej atmosfére. Ďakujeme aj mestu Nová Baňa za finančnú podporu a úspešným žiakom a pedagógom gratulujeme. 

     • Hviezdy hrajú srdcom

     • Do galérie Hviezdy hrajú srdcom boli pridané fotografie.

      Dňa 26. apríla 2019 sa Lívia Šušovicová zúčastnila Celoslovenskej klavírnej súťaže "Hviezdy hrajú srdcom" s Richardom Rikkonom v krásnych priestoroch synagógy v Ružomberku. V náročnej konkurencii 25 súťažiacich z celého Slovenska sa jej podarilo získať zlaté pásmo. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Dagmar Valkovej za prípravu žiačky a gratulujeme.

     • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ

     • PinkSong 2019

     • Do galérie PinkSong 2019 boli pridané fotografie.

      Hanka Mániková z triedy Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. sa zúčastnila celoslovenskej speváckej súťaže, ktorú vyhlásila SZUŠ PinkHarmonyStudio a Súkromné konzervatórium PinkHarmony. Súťaž sa konala dňa 26. apríla 2019 vo Zvolene. Hanka v tejto náročnej súťaži obhájila strieborné pásmo. Klavírnu korepetíciu hrala Mgr. Dagmar Valková.  

     • Mládež spieva 2019 - Krajské kolo v Banskej Bystrici

     • V piatok 12. apríla 2019 sa v koncertnej sále ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici konala prehliadka detských speváckych zborov Banskobystrického kraja MLÁDEŹ SPIEVA. Prehliadky sac zúčastnilo 6 detských speváckych zborov. V tejto ťažkej konkurencii získal náš zbor prvé miesto a postúpil na celoslovenskú prehliadku detských speváckych zborov v Prievidzi. Zbor pripravila a dirigovala Mgr.art. Margaréta Žňavová a hudobnú spoluprácu ďakujeme Mgr. Dagmar Valkovej a Bc. Filipovi Urdovi DiS.art. 

     • Pro Bohemia 2019 - Ostrava

     • Do galérie Pro Bohemia 2019 - Ostrava boli pridané fotografie.

      V dňoch 4.-7.4.2019 sa v Ostrave konala medziná interpretačná súťaž Pro Bohemia na ktorej nás úspešne reprezentovala Karin Vozárová. V prvej kategórii v hre na priečnu flautu obsadila 3. miesto. Karin na súťaž pripravila Mgr. Martina Beťková DiS.art. a na klavíri ju sprevádzala Jana Zimanová DiS.art. Srdečne gratujeme. 

     • Spevácka súťaž 2019

     • Do galérie Spevácka súťaž 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 3.4.2019 sa v ZUŠ v Novej Bani uskutočnil štvrtý ročník prehliadky v sólovom speve "NOVOBANSKÁ JAR 2019". Do súťaže sa zapojilo 37 detí zo ZUŠ Kremnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Nová Baňa. Súťaž bola určená pre deti I. a II. stupňa ZUŠ v piatich kategóriách od 7 do 18 rokov. Súťažacich hodnotila trojčlenná porota. Predsedníčka poroty bola pani učiteľka Lýdia Kubišová DiS.art., vedúca speváckeho oddelenia ZUŠ v Žiari nad Hronom. Porota spevákom udelila zlaté, strieborné a bronzové pásma. Toto nádherné hudobné podujatie finančne podporilo mesto Nová Baňa, za čo veľmi pekne ďakujeme.

     • AMFO 2019 - Žiar nad Hronom, regionálne kolo

     • Do galérie AMFO 2019 boli pridané fotografie.

      28.3.2019 - 16:00 hod. vernisáž a vyhodnotenie

      Kategória - Farebná fotografia do 16 rokov

      1. miesto - Ema Debnárová

      2. miesto - Martina Štullerová

      3. miesto Patrícia Búryová

      žiakov pripravila Mgr. Ľubica Kormaňáková

     • Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov ZUŠ v Novej Bani, že poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ v zmysle § 49 zákona č.245/2008 (školné) a VZN Mesta Nová Baňa č. 1/2013 je splatný za obdobie 1 – 6/2019 do 31.3.2019. Poplatok na čiastočnú úhradu prosíme uhradiť na číslo účtu : IBAN:SK17 0200 0000 0017 8947 4653. Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko dieťaťa

     • Čarovná flauta 2018

     • Do galérie Čarovná flauta 2018 boli pridané fotografie.

      V dňoch 21.-23. novembra 2018 sa uskutočnila v Nižnej na Orave celoslovenská súťaž v hre na drevené dychové nástroje "Čarovná flauta" Našu školu reprezetovali žiaci z triedy Mgr. Matriny Beťkovej DiS.art.. Viktória Škvarková skončila na 3. mieste. Katarína Majsniarová a Karin Vozárová obsadili vo svojich kategóriách 1. miesto a Zuzana Majsniarová si vysúťažila 2. miesto. Dievčatá na klavíri sprevázdali Jana Zimanová DiS.art. a Mgr. Ján Škvarka DiS.art. Mladým flautiskám ďakujeme a srdečne gratulujeme.

     • POP BB 2018

     • Do galérie POP BB 2018 boli pridané fotografie.

      Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica vyhlásilo celoslovenskú súťaž v speve populárneych piesní detí a mládeže "POP BB 2018". Súťaž sa konala 23. novembra a Hanka Mániková, žiačka 4. roč/1. časti  ZUŠ Nová Baňa z tredy Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. vo finálovom kole súťaže získala druhé miesto. Srdečne gratujeme.

     • Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov ZUŠ v Novej Bani, že poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ v zmysle § 49 zákona č.245/2008 (školné) a VZN Mesta Nová Baňa č. 1/2013 je splatný za obdobie 9 - 12/2018 do 31.10.2018. Poplatok na čiastočnú úhradu prosíme uhradiť na číslo účtu : IBAN:SK17 0200 0000 0017 8947 4653. Do poznámky uviesť: Meno a priezvisko dieťaťa. Prosíme Vás úhradu vykonajte len s prideleným VS, aby sme predišli prípadným nezrovnalostiam pri určení platieb !

     • Handlovský zlatý mikrofón 2018

     • Základná umelecká škola v Handlovej usporiadala 18.10.2018 1. ročník speváckej súťaže pod názvom "Handlovský zlatý mikrofón". Konala sa pod záštitou primátora mesta Handlová a garantom súťaže bol spevák Robo Papp. V kategórii do 13. rokov reprezentovala našu školu Hanka Mániková a obsadila krásne strieborné pásmo. Tešíme sa z úspechu Hanky a ďakujeme za prípravu p.uč Mgr. Edite Hatalovej DiS.art.

  • Fotogaléria

   • Festival Eugena Suchoňa 2019
   • Mládež spieva - Prievidza 2019
   • Piano v modernom rytme Bojnice
   • Klavírna Orava Kláry Havlikovej
   • Akademická Banská Bystrica 2019
   • Hviezdy hrajú srdcom
   • Saxofónová súťaž 2019 - Stará Ľubovňa
   • Akordeónová súťaž 2019
   • PinkSong 2019