• Schneiderova Trnava 2016
     • Schneiderova Trnava 2016

     • Dňa 14. apríla 2016 sa do histórie novobanskej ZUŠ zapísal ako súťažný deň klavírneho oddelenia. Zatiaľ čo na území školy prebiehala intenzívna príprava a samotná realizácia 3. ročníka regionálnej súťaže v hre na klavíri, žiačky Diana a Ramona Valkové sa poctivo venovali príprave na 16. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava 2016. Na dva dni sa Trnava stala hlavným mestom stretnutia mladých "zuš-károv" - klavíristov a huslistov z celého Slovenska, ich učiteľov a priateľov, aby si formou zdravého súťaženia zmerali svoje sily a schopnosti vo všetkých vekových kategóriách. Na výkony súťažiacich dohliadali odborné poroty zložené z pedagógov konzervatórií a vysokých škôl. Dievčatá reprezentovali našu školy štvorručnou hrou na klavíri so svojím súťažným repertoárom v II. kategórii. V silnej a početnej konkurencii žiakov z celého Slovenska si po vynikajúcom výkone nakoniec vybojovali krásne strieborné pásmo a odniesli si cenné skúsenosti a veľkú chuť do ďalšej usilovnej práce. Touto cestou sa chcem dievčatám poďakovať za príkladnú reprezentáciu a vytrvalú prípravu. Moje poďakovanie patrí tiež vedeniu našej ZUŠ, za podporu a dôveru a samozrejme všetkým kolegom, ktorí nám držali palce. D.Valková. http://www.mtt.sk/up/clanky-kultura/Schneiderova-Trnava-18-04-2016 Do galérie Schneiderova Trnava 2016 boli pridané fotografie

    • Klavírna súťaž 2016
     • Klavírna súťaž 2016

     • Dňa 14.4.2016 sa v našej škole konal Tretí ročník regioválnej súťaže v hre na klavíri. Stretli sa na ňom súťažiaci a pedagógovia z týchto škôl: ZUŠ Žarnovica - 3 žiaci, SZUŠ Lavuta Banská Bystrica 4 žiaci, ZUŠ Levice - 4 žiaci, ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej Žiar nad Hronom - 5 žiakov, ZUŠ J.L.Bellu Kremnica - 1. žiak, SZUŠ Kremnica - 2 žiaci, ZUŠ Svetozára Stračinu Detva - 5 žiakov a ZUŠ Nová Baňa 18 žiakov. Súťaž sa konala s finančnou podporou mesta Nová Baňa. Žiaci súťažili v piatich súťažných kategóriách a v štvorručnej hre. Umiestnenie našich žiakov bolo nasledovné: Sabina Budinská v 1. kategórii bronzové pásmo, Adam Zumerling v 1 kategórii bronzové pásmo, Lívia Šušovicová v 1. kategórii strieborné pásmo, Simona Jarešová v 1. kategórii strieborné pásmo, Stela Müllerová v 2. kategórii bronzové pásmo, Veronika Kocianová v 2. kategórii bronzové pásmo,Laura Žemberyová v 2. kategórii zlaté pásmo, Nina Doubravová v 3. kategórii bronzové pásmo, Eva Martinková v 3. kategórii bronzové pásmo, Sára Polnišerová v 3. kategórii strieborné pásmo, Elena Jarešová v 3. kategórii zlaté pásmo, Zuzana Kasanová v 4. kategórii bronzové pásmo, Lucia Korcová v 4. kategórii bronzové pásmo, Soňa Zimermanová v 4. kategórii bronzové pásmo, Michaela Kyseľová v 4. kategórii strieborné pásmo, Lukáš Brenkus v 4. kategórii zlaté pásmo, Natália Psotková a Sabina Budinská obsadili v 1 kategórii štvorručnej hry strieborné pásmo, Simona Jarešová a Elena Jarešová v 1. kategórii v štvorručnej hre 1. miesto. Všetkým zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme a fotky zo súťaže si môžete pozrieť v tomto odkaze Klavírna súťaž 2016

    • Žiaci ZUŠ v Novej Bani prvý krát súťažne na prehliadke heligónkárov v Kysuckom Novom Meste
     • Žiaci ZUŠ v Novej Bani prvý krát súťažne na prehliadke heligónkárov v Kysuckom Novom Meste

     • Dňa 17.3.2016 sa uskutočnil v Kysuckom Novom Meste XIV. Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov. Prvý krát v histórii festivalu bol do súťaže zaradený nástroj heligónka. Naši žiaci pod vedením Mgr.art. Adriany Kráľovej sa v ničom nedali zahanbiť pred ostatnými zučastnenými školami, na ktorých sa tiež začala vyučovať heligónka. Michal Štaudner, Hanka Mániková, Alexandra Marková, Dávid Adamec, Nikola Šušková obsadili zlaté pásmo. Pani učiteľke a žiakom srdečne gratulujeme. 

     • Ocenenie pedagógov

     • Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran pri príležitosti Dňa učiteľov oceňoval dňa 30.3.2016  pedagógov novobanských škôl. Za našu školu boli ocenené Mgr. Dagmar Valková a Mgr. Ľubica Kormaňáková. Pani učiteľkám srdečne gratulujeme.

    • Hnúšťanský akord 2016
     • Hnúšťanský akord 2016

     • Aj v tomto roku sa žiaci novobanskej ZUŠ zapojili do vedomostnej súťaže z Hudobnej náuky, Hnúšťanský akord. Našu školu reprezentovalo trojčlenné súťažné družstvo v zložení Ramona Valková, Diana Valková a Mário Brieška. Žiaci sa na súťaž v C kategóŕii pripravovali dlhodobo a poctivo, Krajské kolo sa uskutočnilo 24.februára 2016 v ZUŠ Hriňová, medzi ďalšie zúčastnené školy patrila samozrejme domáca ZUŠ Hriňová, ďalej žiaci zo ZUŠ  Hnúšťa, ZUŠ Sliač, ZUŠ Krupina a Pink Harmony Academy zo Zvolena. Po náročnom zápolení sa nakoniec našim zverencom podarilo vybojovať si perfektné 2. miesto, za čo im patrí veľké ďakujeme :) . Žiakov pripravila Mgr. D. Valková. Foto zo súťaže si môžete pozrieť v nasledovnom odkaze Hnúšťanský akord 2016.

    • Flautisti opäť na Orave - Čarovná flauta 2015
     • Flautisti opäť na Orave - Čarovná flauta 2015

     • V dňoch 18.-20.11.2015 sa v ZUŠ Nižná na Orave konal 14. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na zobcovú flautu a drevené dychové nástroje "Čarovná flauta 2015". Našu ZUŠ reprezentovali Paulína Valachovičová, ktorá v 1. kategórii v hre na zobcovú flautu získala 3. miesto. V 1. kategórii v hre na drevené dychové nástroje súťažila na priečnej flaute Katarína Majsniarová, ktorá získala 3. miesto a Karin Vozárová získala v 1. kategórii čestné uznanie. Žiakov na súťaž pripravila Bc. Martina Beťková DiS.art.. Klavírny sprievod zabezpečila Kristína Vozárová DiS.art. Všetkým blahoženále ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Fotky zo súťaže nájdete v nasledujúcom odkaze Čarovná flauta 2015.

    • Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ
     • Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ

     • V dňoch 20.-22. novembra 2015 sa v Bratislave konala Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Usporiadateľom bola Základná umelecká škola Jozefa Kresánka a Slovenská cimbalová asociácia. Na našej škole sa vyučuje hra na cimbal od šk.roku 2014/2015.
      Vďaka pani učiteľke Zuzane Holíkovej DiS.art. sme sa tejto prehliadky mohli zúčastniť. Nikoleta Barboríková súťažila v 7. kategórii "Veľkí začiatočníci" a získala strieborné pásmo. Ďakujeme a blahoželáme Zuzke, Nikolke a korepetítorke Ivici Repiskej DiS.     

    • SPIEVAM, SPIEVAŠ, SPIEVAME ...
     • SPIEVAM, SPIEVAŠ, SPIEVAME ...

     • Dňa 24.10.2015 vystúpili ako hostia v programe žiaci PŠ /Nelka Budinská, Alexandra Moravčíková, Ema Vavrincová, Adam Čunderlík, Ivana Obrcianová/ z triedy Mgr. Edity Hatalovej. Hanka Mániková z triedy Mgr. Edity Hatalovej zaspievala dve ľudové piesne a súbor Heligónček pod vedením Mgr.art. Adriany Kráľovej /Dávid Adamec, Hanka Mániková, Alexandra Marková, Michal Štaudner/ zaspievali a zahrali niekoľko ľudových piesní na festivale hudobného folklóru dospelých spevákov ľudových piesní, speváckych skupín, hráčov na ľudové hudobné nástroje a ľudových hudieb, malých tenečných choreografií pod názvom SPIEVAM, SPIEVAŠ, SPIEVAME ..., ktoré organizovalo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s obcou Voznica v DK Voznica. Ďakuejem rodičom za pomoc a organizátorom za príjemnú atmosféru. Fotografie si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze Spievam, spievaš, spievame.

    • Euro Musete Golden Tango 2015
     • Euro Musete Golden Tango 2015

     • V dňoch 4.a 5.júna 2015 sa v Rajeckých Tepliciach konal XIV.ročník medzinárodného festivalu Euromusette-Goldentango - mladých akordeonistov. Za našu školu súťažili Martin Chmola 6.kategória, Sofia Trubanová 0.kategória a Martin Žňava 1.kategória. Sofia a Martin obsadili bronzové pásmo. Martin Chmola si vybojoval strieborné pásmo. Žiakov na súťaž pripravili Mgr. Marta Urdová a Mgr.art.Adriana Kráľová. Fotky zo súťaže sú v nasledujúcom odkaze Euro Musete Golden Tango 2015.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
   • 37831836
   • Zuš Nová Baňa
  • Prihlásenie