• Výška školného v školskom roku 2014/2015

     • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole (§ 49 Z.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov)

       Výšku mesačného príspevku v Základnej umeleckej škole v Novej Bani  určuje mesto Nová Baňa takto:

      1. Prípravné štúdium hudobný odbor – skupinové vyučovanie                  6,-- eur
      2. Hudobný odbor – individuálne vyučovanie                                          9,-- eur
      3. Výtvarný odbor – skupinové vyučovanie                                            4,-- eurá
      4. Literárno-dramatický odbor – skupinové vyučovanie                           4,-- eurá
      5. Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov                                   2,-- eurá      Riaditeľka Základnej umeleckej školy, môže rozhodnúť o znížení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada do 30.9.2014 a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

      Poplatok na čiastočnú úhradu prosíme uhradiť na číslo účtu :          178 947 4653/0200

                                                                                       IBAN:        SK17 0200 0000 0017 8947 4653       

    • Výtvarná súťaž - Chceme žiť bez drog
     • Výtvarná súťaž - Chceme žiť bez drog

     • Naši výtvarníci sa zúčastnili výtvarnej súťaže Chceme žiť bez drog organizovanej Pohronským osvetovým strediskov v Žiari nad Hronom. Gratulujeme a ponúkame fotografie v galérii Výtvarná sutaz - chceme zit bez drog.

    • Dávame do pozornosti!!!
     • Dávame do pozornosti!!!

     • Od nového školského roka sa budú v našej ZUŠ vyučovať dva nové hudobné nástroje. Prihlásiť sa môžu aj starší žiaci.       

      - heligonka

       

    • MLÁDEŽ SPIEVA - regionálne prehliadka detských zborov
     • MLÁDEŽ SPIEVA - regionálne prehliadka detských zborov

     • V priestoroch ZUŠ v Banskej Štiavnici sa dňa 1. apríla 2014 konala regionálna prehliadka detských speváckych zborov. Pozvanie Pohronského osvetového strediska Žiar nad Hronom prijal aj náš spevácky zbor zo ZUŠ Nová Baňa pod vedením p. dirigentky Mgr.art. Margaréty Žňavovej a domáci ZBORÍK pri ZUŠ Banská Štiavnica pod vedením Ireny Chovanovej.

      Sviežosť, radosť, život pretavené v hudbe, vo zvonivých detských hlasoch, v interpretácii i pomerne náročných zborových piesní, potešili prítomných rodičov, pedagógov i žiakov.

      Pozrite si fotografie z tohoto podujatia - Mládez spieva 2014.

    • Vypalovacia pec na predaj
     • Vypalovacia pec na predaj

     • Základná umelecká škola v Novej Bani predá vypalovaciu pec:

      Výrobca: Závody elektrotepelných zařízení (ZEZ), Praha 9 - Hloubětín

      Typ - HK 25/5

      výr.číslo 818969

      rok výroby: 1968

      Menovité napätie 3x380 V

      Menovitý tepelný príkon 15 kVA

      Pravádzková teplota: 1050 Stupňou celzia

      Kontakt, informácie: Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ: 0902 315714, 045/6855 588

      Foto: Vypalovacia pec na predaj

     • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ v šk.roku 2013/2014

     • Výšku mesačného príspevku v Základnej umeleckej škole v Novej Bani  určuje mesto Nová Baňa takto:

      1. Prípravné štúdium hudobný odbor – skupinové vyučovanie   6,-- eur
      2. Hudobný odbor – individuálne vyučovanie                                 9,-- eur
      3. Výtvarný odbor – skupinové vyučovanie                                      4,-- eurá
      4. Literárno-dramatický odbor – skupinové vyučovanie               4,-- eurá
      5. Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov                         2,-- eurá

       

      Riaditeľ Základnej umeleckej školy, môže rozhodnúť o znížení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu do 30.9.2013

  • Fotogaléria

   • Festival Eugena Suchoňa 2019
   • Mládež spieva - Prievidza 2019
   • Piano v modernom rytme Bojnice
   • Klavírna Orava Kláry Havlikovej
   • Akademická Banská Bystrica 2019
   • Hviezdy hrajú srdcom
   • Saxofónová súťaž 2019 - Stará Ľubovňa
   • Akordeónová súťaž 2019
   • PinkSong 2019