• Červené jabĺčko 2015
     • Červené jabĺčko 2015

     • Dňa 27.4.2015 sa v Žiari nad Hronom v Pohronskom osvetovom stredisku uskutočnila regionálna prehliadka v speve ľudových piesní. Poslaním tohto podujatia je podporovať a rozvíjať u detí lásku k ľudovej piesni, podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Táto súťaž deťom umožňuje konfrontovať ich s výsledkami svojej práce na verejnosti, motivuje ich k tvorivej práci a zmysluplnému využívaniu voľného času, podporuje tradičnú pieseň. so zámerom zachovať jej autentickosť a jedinečnosť. Za ZUŠ v Novej Bani súťažili deti v dvoch kategóriách. V prvej kategórii získala zlaté pásmo s postupom Hanka MánikováZlaté pásmo bez postupu získala aj Ivana Balážiová. Obe žiačky sú z triedy Mgr. Edity Hatalovej. V druhej kategórii zlaté pásmo bez postupu získali Kristína Kotorová z triedy Mgr. Edity Hatalovej a Natália Budovcová z triedy Márii Lutišanovej. Strieborné pásmo získali Veronika Adamcová (ML), Kristýna Tichánková (EH), Veronika Sedláková (ML). Fotky z prehliadky si môžete pozrieť v tomto odkaze Červené jabĺčko 2015.

    • Detský hudobný festival Jána Cikkera
     • Detský hudobný festival Jána Cikkera

     • Základná umelecká škola J.Cikkera v spolupráci s Ministerstvom školstva SR organizovala v dňoch 24.-26.4.2015 Detskú interpretačnú súťaž v hre na drevených a plechových dychových nástrojoch. ZUŠ v Novej Bani reprezontovali žiaci dychového oddelenia Katarína Majsniarová v hre na priečnu flautu z triedy Bc. Martiny Beťkovej , súťažila v I.kategórii do 13. r., kde získala umiestnenie v zlatom pásme. Rovnako sestra Zuzana Majsniarová , v hre na priečnej flaute, z triedy Bc.M.Beťkovej sa umiestnila v zlatom pásme v III.kategórii. Jozef Martiš v hre na klarinete, z triedy Jozefa Kráľa získal ocenenie v bronzovom pásme. Všetkým srdečne blahoželáme. Fotky zo súťaže nájdete v tomto odkaze Detský hudobný festival Jána Cikkera.

    • Klavírna súťaž - ZUŠ Sládkovičovo
     • Klavírna súťaž - ZUŠ Sládkovičovo

     • Dňa 15. apríla 2015 sa uskutočnila Klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove, na ktorej sa zúčastnili aj traja žiaci z našej školy. Najmladšia Stelka Müllerová si odniesla bronzové pásmo, Sára Polnišerová strieborné pásmo a najstarší Lukáš Brenkus nielen zlaté pásmo, ale aj ocenenie absolútneho víťaza vo svojej kategórii. Všetcitraja žiaci sú z triedy Kristíny Vozárovej DiS.art. Fotky zo súťaže si môžete pozrieť v tomto odkaze Klavírna súťaž - ZUŠ Sládkovičovo.

    • Regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2015
     • Regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2015

     • Centrum voľného času v Žarnovici usporiadalo dňa 14. 04. 2015  v priestoroch ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa  pavilón I. stupňa v Žarnovici regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Do súťaže sa zapojilo 35 recitátorov s 12 základných škôl a 2 OGY okresov Žarnovica, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. Do regionálneho kola postúpili súťažiaci na prvom a druhom mieste v každej kategórii v prednese poézie aj prózy. V prednese poézie súťažilo 18 žiakov a v próze 17 žiakov. Za našu školu súťažil v III. kategórii (Poézia) žiak LDO - DÁRIUS ŠKADRA, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola. Dáriusovi srdečne blahoželáme. 

    • Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie
     • Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie

     • Vernisáž celoslovenskej výtvarnej súťaže sa konala 15.4.2015 v Banskej Štiavnici. Súťaže sa zúčastnilo 5 ZŠ a 10 ZUŠ z celého Slovenska. Z našej ZUŠ sa do súťaže zapojilo viacero žiakov a získali sme nasledovné ocenenia: 1. TÉMA, 5.kategória (žiaci ZUŠ 4. - 6. ročník)Timea Polcová - 2. miesto2.TÉMA, 5.kategória (žiaci ZUŠ 4. - 6. ročník) Michaela Éderová - 2. miesto, Viktória Forgáčová - 3. miesto, 7.kategória (žiaci ZUŠ II. stupeň), Martina Šályová - 3. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme. Žiakov pripravovala Mgr. Ľ. Kormaňáková. Fotky si môžete pozrieť v tomto odkaze Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie.

    • Mládež spieva 2015
     • Mládež spieva 2015

     • Stredoslovenské osvetové stredisko a Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici usporiadali dňa 17.4.2015 krajskú súťaž detských speváckych zborov Banskobystrického kraja pod názvom "Mládež spieva". Súťaže sa zúčastnili zbory: Štvorlístok - detský spevácky zbor pri ZŠ M.Rázusa a Súkr. CVČ vo Zvolene, Felix - detský spevácky zbor pri ZUŠ v Heľpe, Zborík - detský spevácky zbor pri ZUŠ v Banskej Štiavnici, Krištálik - detský spevácky zbor pri ZUŠ v Poltári, Nádej - detský spevácky zbor pri ZUŠ v Rimavskej Sobote, Campanella - detský spevácky zbor pri CZUŠ Lučenec-Breznička a náš VOCE EUFONICO - dievčenský spevácky zbor pri ZUŠ Nová Baňa. Vystúpenie nášho zboru bolo odbornou porotou - Dr. Katarína Koreňová, Dr. Alfonz Poliak, Prof. Milan Pazúrik, ohodnotené za najlepšie súťažné vystúpenie a vysúťažili si od nej ZLATÉ PÁSMO s pochvalou poroty. Úspech nášho DSZ zboru Voce Eufonico bol veľkým prekvapením pre samotné účinkujúce zbory, porotu a naše deti. Ohodnotené kvality, bude môcť Voce Eufonico prezentovať na celoštátnej prehliadke detských speváckych zborov v dňoch 27.-29.5.2015 v Prievidzi. Ďakujeme našej dirigentke Mgr.art. Margaréte Žňavovej, korepetítorke Mgr. Dagmar Valkovej a hráčovi na cachon Filipovi Urdovi. K oceneniu srdečne blahoželáme

    • Amfo 2015
     • Amfo 2015

     • Dňa 10.apríla 2015 sa zúčastnili žiaci Základnej umeleckej školy v Novej Bani, Výtvarný odbor na vernisáži v Žiari nad Hronom, kde získali nasledujúce ocenenia:
      Michal Budinský - 1.miesto
      Daniel Melicher - čestné uznanie
      Michaela Obrcianová - čestné uznanie. Fotky zo súťaže tu - Amfo 2015.

    • Regionálna prehliadka zborov
     • Regionálna prehliadka zborov

     • Dňa 1.4.2015 sa v našej koncertnej sále uskutočnila po prvý krát Regionálna prehliadka detských speváckych zborov. Nakoľko v tomto regióne len dve Základné umelecké školy majú zbory tohoto typu, súťažili dve telesá - zo ZUŠ Banská Štiavnica a ZUŠ Nová Baňa. Detský zbor z Banskej Štiavnice "Zborík" má už šesť ročnú tradíciu a náš mladučký "Voce eufonico" má len dva roky. Odborná porota bola z výkonov milo prekvapená a s prianím veĺa úspechov ich odporučila na krajské kolo do Banskej Bystrice, ktoré sa bude konať 17. apríla 2015. Nášmu 25. člennému zboru, ich dirigentke Mgr.art. Margaréte Žňavovej a korepetítorke Mgr. Dagmar Valkovej gratulujeme. Fotky z prehliadky si môžete pozrieť v tomto odkaze Regionálna prehliadka zborov.

    • Koncert našich cimbalistov v Martine
     • Koncert našich cimbalistov v Martine

     • V septembri 2014 sa začala na našej škole vyučovať hra na cimbal. Žiaci, ktorí navštevujú cimbalovú triedu Zuzany Holíkovej sú Eliška Štullerová, Romana Bakošová, Nikoleta Barboríková, Benedikt Milan Palaj a Nikola Muránska. Eliška, Romana a Nikoleta sa zúčastnili spoločného koncertu v Základnej umeleckej škole v Martine dňa 30.3.2015. Skladby a piesne, ktoré nacvičili si mohli zahrať s výbornými hudobníkmi a tak otestovať svoje schopnosti. Na tomto spoločnom koncerte hralo aj 10 žiakov ZUŠ v Martine, kde sa cimbal už vyučuje niekoľko rokov. Naše dievčatá sa vôbec nedali zahanbiť, s veľkou chuťou a radosťou si zahrali a reprezentovali svoju učiteľku a našu školu. Fotky z koncertu si môžete pozrieť v tomto odkaze Koncert cimbalistov v Martine.

    • Hviezdoslavov Kubín 2015
     • Hviezdoslavov Kubín 2015

     • Dňa 25.marca 2015 sa v Centre voľného času v Novej Bani konalo obvodné kolo 61. ročníka súťaže v umeleckom prednese a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Za našu školu sa súťaze súčastnil žiak Literárno-dramatiského odboru Dárius Škadra, ktorý v 3. kategórii v poézii obsadil 1. miesto, ža čo mu gratulujeme. Do galérie Hviezdoslavov Kubín 2015 boli pridané fotografie.

    • Ďalší úspech našich žiakov - Gbelská saxofoniáda 2015
     • Ďalší úspech našich žiakov - Gbelská saxofoniáda 2015

     • Dňa 13. marca 2015 sa uskutočnila celoslovenská súťaž v hre na saxofóne žiakov ZUŠ v meste Gbely. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách. Našu ZUŠ reprezentovali v prvej kategórii - Urban Šmikniar, Mário Brieška, Timotej ŠkvarkaV tretej kategórii Veronika Horniaková - všetci súťažili v hre na saxofón es-alt. Súťažilo sa v kultúrnom dome mesta Gbely. Podľa hodnotenia odbornej poroty zloženej z renomovaných pedagógov štátnych konzervatórií mala súťaž vysokú úroveň ako po stránke organizačnej, tak po stránke súťažných výkonov žiakov. Naši žiaci sa konkurencie nezľakli a podali kvalitné výkony za ktoré ich porota ohodnotila takto. Mário Brieška - 3. miesto v prvej súťažnej kategórii, Veronika Horniaková 3. miesto v tretej súťažnej kategórii, Urban Šmikniar - získal cenu primátora mesta GbelySúťažiaci okrem cenného umiestnenia získali aj hodnotné vecné ceny /poukazy na plavbu loďou pre dve osoby/. Všetci žiaci boli z triedy pána učiteľa Jozefa Kráľa a v súťaži ich na klavíri doprevádzali Mgr. Ján Škvarka a Kristína VozárováSrdečne gratulujeme! Fotky zo súťaže si môžete pozrieť v tomto odkaze Gbelská saxofoniáda 2015.

    • Výstava fotografií - Naše mesto a my v ňom
     • Výstava fotografií - Naše mesto a my v ňom

     • Dňa 13.3.2015 o 17:00 hod. sa konalo slávnostné otvorenie výstavy fotografií žiakov výtvarného odboru našej ZUŠ. Žiaci v tomto školskom roku podľa učebných osnov mali priradený predmet fotografovanie. Vyšli sme do mesta, obchodov, ulíc, k vodopádu, na Gupňu, vežu ... Vzniklo množstvo krásnych záberov, ktoré sme posielali aj do súťaží, kde sme získali viacero viacero ocenení. Výstava potrvá do 27.4.2015. Srdečne Vás pozývame. Fotografie z vernisáže si môžete pozrieť v tomto odkaze Naše mesto a my v ňom.

    • Hnúšťanský akord 2015 - krajské kolo 24.2.2015
     • Hnúšťanský akord 2015 - krajské kolo 24.2.2015

     • Dňa 24.2.2015 sa v našej ZUŠ uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže z hudobnej náuky "Hnúšťanský akord". Do našej školy zavítali mladí teoretici z banskobystrického kraja, spolu so svojími pedagógmi. Do súťaže sa v tomto šk.roku zapojili ZUŠ Hnúšťa, ZUŠ Krupina, ZUŠ Hriňová, ZUŠ Rimavská Sobota, ZUŠ Sliač, S ZUŠ Zvolen a tiež naša ZUŠ. Trojčlenné družstvá zápolili o čo najlepšie umiestnenie v troch kategóriách a obhajovali svoje vedomosti, rozum a dôvtip pred 5 člennou odbornou porotou, ktorej predsedkyňou bola zakladateľka celej súťaže Mgr. Gabriela Füssyová z Hnúšte.Našu školu reprezentovali v B kategórii sestry Diana a Ramona Valkové, ktoré v silnej konkurencii krupinskej a hnúšťanskej ZUŠ obsadili tretie miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov.Fotky zo súťaže si môžete pozrieť v tomto odkaze Hnúšťanský akord 2015 - krajské kolo 24.2.2015

    • Internetová fotosúťaž - Badín
     • Internetová fotosúťaž - Badín

     • ZŠ a MŠ v Badíne organizovali internetovú fotosúťaž s témami Nezvyčajný tvor a Farebný svet. Žiaci z výtvarného odboru poslali do tejto súťaže možnstvo fotografii. V Internetové hlasovacie súťaži získala druhé miesto 2.miesto Patrícia Búryová v kategórii Farebný svet. V hlasovacej súťaží v kategórii Nezvyčajný tvor získala 1.miesto Bianka Krúpová.Víťaza v kategórii Farebný svet vyberala odborná porota a 1.miesto získala Elena Jarešová. Žiakov pripravovala Mgr. Kormaňáková. Víťazom srdečne blahoželáme.
       

    • Logo mesta Žarnovica
     • Logo mesta Žarnovica

     • Žiaci Výtvarného odboru pod vedením Ing.arch.Slavomíry Šmonrdkovej sa zapojili do súťaže vyhlásenej mládežníckym parlamentom v Žarnovici o Logo mesta Žarnovica. Z našich žiakov najviac hlasov získal návrh loga Zuzany Kasanovej.

    • Najkrajsia dovolenková fotografia 2014
     • Najkrajsia dovolenková fotografia 2014

     • Mesto Banská Štiavnica organizovala fotografickú súťaž pod názvom Najkrajšia dovolenková fotografia. V silnej konkurencii naši žiaci získali nasledujúce ocenenia Michal Budinský a Daniel Melicher čestné uznanie. ZUŠ Nová Baňa získala pohár a Cenu Nádeje. Do súťaže zaslali fotografie aj ostatní žiaci z výtvarného odboru. Žiakov pripravovala Mgr. Kormaňáková.
       

    • Čarovná flauta 2014
     • Čarovná flauta 2014

     • V dňoch 19.-21.11.2014 sa v ZUŠ Nižná na Orave konal  13. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2014″. Z našej školy sa súťaže zúčastnila pani uč Bc. Martina Beťková so svojimi žiačkami Zuzanou a Katarínou Majsniarovými  a Karin Vozárovou. Súťažné výkony na klavíri sprevádzala pani uč. Kristína Vozárová DiS.art. Súťaže sa zúčastnil aj pán učiteľ Jozef Kráľ so žiakom Jozefom Martišom. Korepetíciu žiakovi robil Mgr. Ján Škvarka . Karin Vozárová v 1. kategórii v hre na zobcovej flaute získala čestné uznanie. Katarína Majniarová v  1. kategórii v hre na drevených dychových nástrojoch získala na zobcovej flaute čestné uznanie. Zuzana Majsniarová v 5.A kategórii v hre na drevených dychových nástrojoch získal na zobcovej flaute krásne 3. miesto. Jozef Martiš v 5.B kategórii  v hre na drevených dychových nástrojoch získal na klarinete čestné uznanie. Všetkým zúčastneným žiakom pedagógom a korepetítorom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov do ďalších súťaží.
       

    • Foto leta 2014
     • Foto leta 2014

     • Mesto Žarnovica vyhlásilo súťaž Foto leta, ktorej sa zúčastnili aj žiaci výtvarného odboru. V kategórii do 16 rokov získal 2.miesto Daniel Melicher a 3.miesto Michal Budinský. V tejto kategórii získal hlavnú cenu (finančnú odmenu Daniel Melicher). Čestné uznanie za účasť získala Michaela Obrcianová. Žiakov pripravovala Mgr. Kormaňáková. Víťazom blahoželáme.


       

     • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2013-2014

     • V časti "Dokumenty" si môžete pozrieť našu Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 2013-2014.
       

  • Fotogaléria

   • Festival Eugena Suchoňa 2019
   • Mládež spieva - Prievidza 2019
   • Piano v modernom rytme Bojnice
   • Klavírna Orava Kláry Havlikovej
   • Akademická Banská Bystrica 2019
   • Hviezdy hrajú srdcom
   • Saxofónová súťaž 2019 - Stará Ľubovňa
   • Akordeónová súťaž 2019
   • PinkSong 2019