• Pro Bohemia 2018

     • Do galérie Pro Bohemia 2018 boli pridané fotografie.

      V dňoch 5.- 8.apríla 2018 sa 5 žiaci našej školy spolu so svojími učiteľmi zúčastnili na 16.ročníku medzinárodnej interpretačnej súťaže PRO BOHEMIA 2018 v českom meste Ostrava. Táto súťaž prebiehala v mnohých kategóriách vo viacerých koncertných sálach Janáčkovho konzervatória a vyznačovala sa mimoriadne vysokou úrovňou. Zišli sa tu súťažiaci z rôznych kútov sveta, ako je napr. Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Česko, Portugalsko, dokonca i z Číny. Viacerí z nich sú študentmi mimoriadnych foriem štúdia hudby, špeciálnych hudobných inštitútov, či konzervatórií, čomu samozrejme zodpovedali aj ich výkony.

          Všetci žiaci novobanskej ZUŠ reprezentovali našu školu ako jediní Slováci vo svojich kategóriách a podali výborné výkony. Vo štvrtok, 5.apríla zabojovali v popoludňajších hodinách v II. kategórii v hre na saxofóne Mário Brieška a Timotej Škvarka, za svoj výkon boli porotou odmenení Čestným uznaním. Trojicu doplnil ako posledný Urban Šmikniar a podarilo sa mu získať veľmi cenné a zaslúžené 3.miesto.

         V sobotu, 7.apríla si prišla na svoje Karin Vozárová, ktorá súťažila v I.kategórii v hre na priečnej flaute spolu s ďalšími 26 súťažiacimi. Jej skvelé vystúpenie bolo takisto odmenené diplomom s čestným uznaním, vo svojej kategórii sa umiestnila medzi deviatimi najlepšími výkonmi a získala si aj záujem poroty. 

        V nedeľu, 8.apríla 2018 finišovala Katarína Majsniarová v II.kategórii v hre na priečnej flaute. Napriek tomu, že sa jej nepodarilo získať cenu, podala výborný výkon a takisto skvelo reprezentovala školu. 

        Obrovské ďakujeme patrí p.uč. Jozefovi Kráľovi a p.uč. Mgr. Martine Beťkovej, ktorí svojím profesionálnym prístupom, obetavo a oddane veci dokázali svojich žiakov kvalitne pripraviť na takúto súťaž. Poďakovanie patrí aj p.uč. Mgr.Dagmar Valkovej, ktorá svojími klavírnymi korepetíciami vypomáhala všetkým piatim súťažiacim. 

         Našim žiakom srdečne gratulujeme, ďakujeme za príkladnú reprezentáciu nielen našej školy, ale i mesta Nová Baňa a našej krajiny. Želáme im ešte veľa úspechov a výnimočných životných momentov.

     • Salamander očami detí 2018

     • Do galérie Salamander očami detí 2018 boli pridané fotografie.

      V ZŠ J.Horáka - Banská Štiavnica sa 13.3.2018 konalo vyhodnotenie 20. ročníka súťaže - Salamander očami detí. Regionálnu súťaž so zahraničnou účasťou organizoval BBSK - POS Žiar nad Hronom. Žiaci výtvarného odboru získali nasledovné ocenenia.

      1. miesto - Natália Melegová, kategória 1. stupeň ZŠ 

      2. miesto - Hana Psotková, kategória 2. stupeň ZŠ

      3. miesto - Timotej Šmitala, kategória 2. stupeň ZŠ

      Čestné uznania získali Martina Štullerová, Martina Kožinová

      Víťazom gratulujeme!

     • Schneiderova Trnava 2018

     • Do galérie Schneiderova Trnava 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 22.-23. marca 2018 sa žiačky našej školy Ramona a Diana Valkové, pod vedením Mgr. Dagmar Valkovej zúčastnili 18. ročníka celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ v štvorručnej hre na klavíri Schneiderova Trnava 2018, kde získali zlaté pásmo v 3 kategórii v štvorručnej hre na klavíri. Odborná porota ohodnotila ich profesionálny výkon najvyššim počtom bodov a stali sa víťazmi 3. kategórie za čo obdržali aj s pani učiteľkou diplomy a vecné ceny. Naše úspešné dvojičky už niekoľko rokov reprezentujú školu za čo im a pani učiteľke patrí veľká vďaka a uznanie. 

     • Červené jabĺčko 2018

     • Do galérie Červené jabĺčko 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 23.3.2018 sa v Žiari nad Hronom uskutočnila detská súťažná prehliadka v speve ľudových piesní „Červené jabĺčko“. Súťaž organizovalo Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom pre deti ZŠ, ZUŠ, CVČ a detské folkórne súbory v okrese Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať u detí lásku k spevu, k ľudovej piesni a folklóru. Deti v troch súťažných kategóriách spievali ľudové piesne so zámerom zachovať ich autentičnosť a jedinečnosť. Z novobanskej ZUŠ súťažili: Ivana Balážiová, Alžbeta Danišová, Timea Chovanová a Sebastián Čík. Všetci získali zlaté pásmo a Sebastián Čík postupuje na krajskú prehliadku. Súťažiaci sú z tried Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. a Márie Lutišanovej DiS.art. Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne gratulujeme.  

    • Úspech na Čarovnej flaute 2017
     • Úspech na Čarovnej flaute 2017

     • V dňoch 22. - 24.11.2017 sa naši žiaci z oddelenia dychových nástrojov zúčastnili  celoslovenskej súťaže v hre na drevené dychové nástroje "Čarovná flauta 2017" v Nižnej. Súťažili v troch kategóriách, kde dosiahli vynikajúce ocenenia.

      1. kategória: Karin Vozárová (flauta) - 1. miesto

                           Paulína Valachovičová (flauta) - čestné uznanie

      3. kategória: Katarína Majsniarová (flauta) - 1.miesto

      4. kategória: Mário Brieška (alt.sax) - 3. miesto

                           Urban Šmikniar (alt.sax)- čestné uznanie

                           Timotej Škvarka (alt.sax) - čestné uznanie

      Mimoriadnu cenu pre najlešieho pedagóga si odniesla Mgr. Martina Beťková DiS.art. (flauta)

      žiakov pripravili Mgr. Martina Beťková DiS.art. (flauta) a Jozef Kráľ (alt.sax), klavírny doprovod Jana Zimanová DiS.art. a Mgr. Dagmar Valková.

      K vynikajúcim úspechom srdečne gratulujeme.

      Fotky zo súťaži si môžete pozrieť v tomto odkaze Čarovná flauta 2017.

    • Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ 2017
     • Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ 2017

     • V dňoch 20.-.22.9. 2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnila Prehliadka cimbalistov Základných umeleckých škôl na Slovensku, ktorá sa konala zároveň s Celoslovenským cimbalovým kongresom, na ktorom sa zúčastnili cimbalisti z celého sveta - Ameriky, Číny, Maljzie, Európy a taktiež naši žiaci cimbalovej triedy. Nikoleta Barboríková, žiačka 4. ročníka hry na cimbale sa na prehliadke umiestnila v striebornom pásme. Žiaci si z kongresu odniesli veľa zážitkov a nových poznatkov v hre na cimbale a jemu príbuzných nástrojoch. Fotky zo súťaže nájte v tomto odkaze Celoslovenská prehliadka sólovej hry žiakov ZUŠ 2017.

    • Mládež spieva 2017 - Prievidza 9.6.2017
     • Mládež spieva 2017 - Prievidza 9.6.2017

     • Dňa 8.-.9.6.2017 sa v Prievidzi konal 48. ročník caloštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2017. VOCE EUFONICO skončil v Zlatom pásme s pochvalou poroty a stal sa absolútnym víťazom tejto súťaže. Ďakujeme dirigentke Mgr.art. Margaréte Žňavovej, korepetítorke Mgr. Dagmar Valkovej, flautistke Mgr. Martine Beťkovej DiS.art. za prípravu a reprezentáciu školy. Srdečne gratulujeme. Fotky zo súťaže si môžete porzieť v tomto odkaze. Mládež spieva 2017 - Prievidza 9.6.2017.

    • Piáno v modernom rytme 2017
     • Piáno v modernom rytme 2017

     • Dňa 25.mája 2017 sa v priestoroch Kultúrneho centra Bojnice konal už 11. ročník celoslovenskej súťaže v hre na klavíri Piano v modernom rytme. Táto súťaž je zameraná na interpretáciu jazzovej, tanečnej a populárnej hudby v kategóriách pre sólový alebo štvorručný klavír, jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  a domáca ZUŠ v Bojniciach. Novinkou je, že v posledných dvoch rokoch žiaci súťažia pri kvalitných digitálnych piánach zn.YAMAHA. Našu školu na tomto podujatí reprezentovalo klavírne sesterské duo Diana a Ramona Valkové, ktorým bolo po brilantnom výkone udelené  to najcennejšie umiestnenie  -  Zlaté pásmo a  1. miesto.  Dievčatám srdečne blahoželáme! Fotky nájdete v tomto odkaze Piáno v modernom rytme 2017.

    • Prehliadka mladých talentov južného Pohronia 2017
     • Prehliadka mladých talentov južného Pohronia 2017

     • 26.mája sa v Synagóge v Leviciach konala Prehliadka talentov južného Pohronia, na ktorej sa predstavili žiaci Základnych umeleckých škôl z Novej Bane, Želiezoviec, Šiah a Levíc. Našu školu reprezentovalo saxofónové trio – Urban Šmikniar, Mário Brieška a Timotej Škvarka pod vedením pána učiteľa Jozefa Kráľa, ďalej klavírne štvorručné duo Diana a Ramona Valkové pod vedením Dagmar Valkovej a nakoniec huslista Marek Kocian z triedy Jany Tencerovej. Všetci žiaci podali profesionálny výkon a zožali veľký potlesk. Prehliadku organizovalo združenie Rotary Club Levice.  Ďakujeme účinkujúcim za nádherný koncert. Fotky nájdete v tomto odkaze Prehliadka mladých talentov južného pohronia 2017.

    • Bojnická perla 2017
     • Bojnická perla 2017

     • Dňa 11.5.2017 sa konal 12. ročník celoslovenskej speváckej súťažnej prehliadky v sólovom speve populárnej piesni pre žiakov ZUŠ "Bojnická perla". Uskutočnila sa pod záštitou primátora mesta Bojnice v Kultúrnom centre Bojnice. Súťaž je dvojkolová a súťaží sa v štyroch kategóriách. Na tomto ročníku sa predstavilo 116 súťažiacich z 28 ZUŠ. Našu školu reprezentovala Viktória Medveďová vo 4. (D) kategórii. Po postupe do 2. kola získala strieborné pásmo. Žiačku pripravila Lýdia Benčová DiS.art.. Ďakujeme za reprezentáciu. Do galérie Bojnická perla 2017 boli pridané fotografie.

    • Detský hudobný festival Jána Cikkera
     • Detský hudobný festival Jána Cikkera

     • V dňoch 12.-14.5.2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnil jubilejný 25. ročník Detského hudobného festivalu Jána Cikkera. Je to jedna z najnáročnejších celoslovenských súťaží. Tento rok bola Detská interpretačná súťaž v sólovej hre na klavíri. Zúčastnili sa jej žiačky z triedy Bc Kristíny Búryovej DiS.art. Elena Jarešová, Simona Jarešová, Eva Martinková. Súťaž je dvojkolová a naše dievčatá Elena a Simona sa prebojovali do druhého kola v ktorom získali pre školu výrazné ocenenie - Elena 3. kategória - zlaté pásmo a Simona - 1. kategória - strieborné pásmo. Veľká vďaka patrí obetavej a profesionálnej príprave pani učiteľke a samozrejme dievčatám. Fotky sú v nasledovnom odkaze Detský hudobný festival Jána Cikkera.

    • Červené jabĺčko 2017
     • Červené jabĺčko 2017

     • Dňa 28.3.2017 sa v Žiari nad Hronom uskutočnila detská súťažná prehliadka v speve ľudových piesní „Červené jabĺčko“. Súťaž organizovalo Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom pre deti ZŠ, ZUŠ, CVČ a detské folkórne súbory v okrese Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať u detí lásku k spevu, k ľudovej piesni a folklóru. Deti v troch súťažných kategóriách spievali ľudové piesne so zámerom zachovať ich autentičnosť a jedinečnosť. Z novobanskej ZUŠ súťažili štyri dievčatá: Ivana Balážiová, Kristýna Tichánková, Hanka Mániková a Nátália Budovcová. Všetky získali zlaté pásmo. Súťažiace dievčatá sú z tried Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. a Márie Lutišanovej DiS.art.  

    • Akordeónová súťaž ZUŠ Kremnica 2017
     • Akordeónová súťaž ZUŠ Kremnica 2017

     • Druhý ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl na Slovensku sa konal tento rok dňa 12.5.2017 v ZUŠ Kremnica. Žiaci akordeónového oddelenia našej školy súťažili v troch kategóriách a získali: Strieborné pásmo - Dávid Rajnoha, bronzové - Jakub Noga, strieborné - Sofia Trubanová, strieborné - Dominik Vincent, bronzové - Lucia Gáfriková, strieborné - Damian Kopernický.  Žiakom a učiteľom Mgr. Marte Urdovej DiS.art. a Tomášovi Valíčkovi DiS.art. blahoželáme. Fotky nájdete n nasledovnom odkaze Akordeónová súťaž ZUŠ Kremnica 2017.

    • Kremnické laso 2017
     • Kremnické laso 2017

     • Dňa 6. apríla 2017 sa uskutočnil 13. ročník celoslovenskej súťaže detských a mládežnických hudobných skupín a spevákov sólistov Kremnické laso 2017. Je súťažou pre spevákov interpretujúcich široké spektrum hudobných žánrov. Na tento ročník bolo prihlásených 22 hudobných skupín, 31 spevákov sólistov z 26 miest Slovenska. Našu školu reprezentovali v kategórii A 2 - populárna pieseň Nikola Gregová a Viktória Medveďová. Žiačky pripravila Lýdia Benčová DiS.art. Fotky zo súťaže nájdete v tomto odkaze Kremnické laso 2017.

    • Akordeónová súťaž 2017
     • Akordeónová súťaž 2017

     • 4.5.2017 sa už 10. krát na našej Základnej umeleckej škole konala Regionálna súťažná prehliadka akordeonistov. Zúčastnilo sa jej 33 žiakov z rôznych umeleckých škôl. Akordeonisti z našej školy zabojovali a získali všetky umietnenia: Jakub Noga, Dávid Rajnoha - 2. miesto, Dávid Vrabček - 3. miesto, Sofia Trubanová - 1. miesto, Lucia Gáfriková - 2. miesto, Martina Rievajová - 3. miesto, Dominik Vincent - 2. miesto, Damian Kopernický - 2. miesto. Poďakovanie patrí pedagógom Mgr. Marte Urdovej DiS.art. a Tomášovi Valíčkovi DiS.art.. Súťaž sa uskutočnila s finančnou podporou mesta Nová Baňa. Fotky zo súťaže sú v tomto odkaze Akordeónová súťaž 2017.

     • Súťaž v sólovej hre na saxofóne - Stará Ľubovňa 2017

     • Dňa 27. apríla 2016 sa v Starej Ľubovni konala celoslovenská súťaž žiakov základných umeleckých škôl v sólovej hre na saxofóne. Súťaž bola rozdelená do troch vekových kategórií. V druhej kategórii žiakov do 15 rokov našu ZUŠ reprezentovali žiaci Mário Brieška, Timotej Škvarka a Urban Šmikniar. Porota zložená z renomovaných pedagógov slovenských konzervatórií udelila všetkým chlapcom strieborné pásmo. Chlapci okrem sólovej hry súťažili aj v komornej hre, kde sa im tiež podarilo obsadiť strieborné pásmo. Všetkým za vzornú reprezentáciu ZUŠ-ky patrí poďakovanie. Žiakov na súťaž pripravil Jozef Kráľ a veľké poďakovanie patrí korepetítorke Mgr. Dagmar Valkovej, ktorá získala Cenu vedúcej oddelenia kultúry MsÚ v Starej Ľubovni za najlepšiu korepetíciu

    • Flautiáda 2017
     • Flautiáda 2017

     • V dňoch 28. - 30.4. 2017 sa v Bratislave konal V. ročník Flautiády. Toto podujatie s medzinárodnou účasťou je nepochybne najprestížnejšou súťažou v hre na priečnu flautu, aká sa na našom území organizuje. Zúčastnili sa na nej mladí flautisti z Ruska, Poľska, Maďarska, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Českej republiky a Slovenska. O výsledkoch rozhodovala porota zložená z renomovaných zahraničných flautistov, ktorí udelili našej Karin Vozárovej krásne bronzové miesto. Karin sa pripravovala pod pedagogickým  vedením Martiny Beťkovej a korepetítora Jána Škvarku. K medzinárodnému úspechu gratulujeme. Fotky nájdete v tomto odkaze Flautiáda 2017.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
   • 37831836
   • Zuš Nová Baňa
  • Prihlásenie