• Flautisti opäť na Orave - Čarovná flauta 2015
     • Flautisti opäť na Orave - Čarovná flauta 2015

     • V dňoch 18.-20.11.2015 sa v ZUŠ Nižná na Orave konal 14. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na zobcovú flautu a drevené dychové nástroje "Čarovná flauta 2015". Našu ZUŠ reprezentovali Paulína Valachovičová, ktorá v 1. kategórii v hre na zobcovú flautu získala 3. miesto. V 1. kategórii v hre na drevené dychové nástroje súťažila na priečnej flaute Katarína Majsniarová, ktorá získala 3. miesto a Karin Vozárová získala v 1. kategórii čestné uznanie. Žiakov na súťaž pripravila Bc. Martina Beťková DiS.art.. Klavírny sprievod zabezpečila Kristína Vozárová DiS.art. Všetkým blahoženále ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Fotky zo súťaže nájdete v nasledujúcom odkaze Čarovná flauta 2015.

    • Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ
     • Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ

     • V dňoch 20.-22. novembra 2015 sa v Bratislave konala Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Usporiadateľom bola Základná umelecká škola Jozefa Kresánka a Slovenská cimbalová asociácia. Na našej škole sa vyučuje hra na cimbal od šk.roku 2014/2015.
      Vďaka pani učiteľke Zuzane Holíkovej DiS.art. sme sa tejto prehliadky mohli zúčastniť. Nikoleta Barboríková súťažila v 7. kategórii "Veľkí začiatočníci" a získala strieborné pásmo. Ďakujeme a blahoželáme Zuzke, Nikolke a korepetítorke Ivici Repiskej DiS.     

    • SPIEVAM, SPIEVAŠ, SPIEVAME ...
     • SPIEVAM, SPIEVAŠ, SPIEVAME ...

     • Dňa 24.10.2015 vystúpili ako hostia v programe žiaci PŠ /Nelka Budinská, Alexandra Moravčíková, Ema Vavrincová, Adam Čunderlík, Ivana Obrcianová/ z triedy Mgr. Edity Hatalovej. Hanka Mániková z triedy Mgr. Edity Hatalovej zaspievala dve ľudové piesne a súbor Heligónček pod vedením Mgr.art. Adriany Kráľovej /Dávid Adamec, Hanka Mániková, Alexandra Marková, Michal Štaudner/ zaspievali a zahrali niekoľko ľudových piesní na festivale hudobného folklóru dospelých spevákov ľudových piesní, speváckych skupín, hráčov na ľudové hudobné nástroje a ľudových hudieb, malých tenečných choreografií pod názvom SPIEVAM, SPIEVAŠ, SPIEVAME ..., ktoré organizovalo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s obcou Voznica v DK Voznica. Ďakuejem rodičom za pomoc a organizátorom za príjemnú atmosféru. Fotografie si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze Spievam, spievaš, spievame.

     • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014-2015

     • V časti "Dokumenty" nájdete našu Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014-2015

    • Euro Musete Golden Tango 2015
     • Euro Musete Golden Tango 2015

     • V dňoch 4.a 5.júna 2015 sa v Rajeckých Tepliciach konal XIV.ročník medzinárodného festivalu Euromusette-Goldentango - mladých akordeonistov. Za našu školu súťažili Martin Chmola 6.kategória, Sofia Trubanová 0.kategória a Martin Žňava 1.kategória. Sofia a Martin obsadili bronzové pásmo. Martin Chmola si vybojoval strieborné pásmo. Žiakov na súťaž pripravili Mgr. Marta Urdová a Mgr.art.Adriana Kráľová. Fotky zo súťaže sú v nasledujúcom odkaze Euro Musete Golden Tango 2015.

    • Flautiáda 2015
     • Flautiáda 2015

     • Dňa 1.5.2015 sa na Konzervatóriu, Tolstého 11, Bratislava konala medzinárodná súťaž v hre na flaute za účasti takmer osemdesiatich študentov zo základných umeleckých škôl a stredných hudobných škôl z Českej republiky, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Ruska, Rakúska a Slovenska. Súťaž má názov Flautiáda a bol to jej 4. ročník. Za našu školu súťažila na priečnej flaute Zuzana Majsniarová, ktorá sa v kategórii 1B žiakov 14-15 rokov umistnila v striebornom pásme. Zuzke za tento fantastický úspech gratulujeme. Žiačku pripravila p.uč.Bc.Martina Beťková. Fotky sú v nasledujúcom odkaze Flautiáda 2015.

    • Piáno v modernom rytme 2015
     • Piáno v modernom rytme 2015

     • Dňa 29.5.2015 sa v Bojniciach uskutočnila celoslovenská klavírna súťaž v interpretácii populárnej, džezovej a tanečnej hudby "Piáno v modernom rytme". Za našu školu v štvorručnej hre súťažili sestry Dianka a Ramonka Valkové. V 1. kategórii sa umiestnili na 2.mieste. Dievčatá na súťaž pripravila Mgr. Dagmar Valková. Fotky zo súťaže nájdete tu Piáno v modernom rytme 2015.

    • Klavírna súťaž - Art Pegas
     • Klavírna súťaž - Art Pegas

     • Dňa 28. mája 2015 sa pani učiteľka Kristína Vozárová DiS.art. so žiakmi zúčastnila 1. ročníka celoslovenskej hudobnej prehliadky, ktorú organizovala Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS v Bratislave pod záštitou starostu mestskej časti Petržálka. Klavírna súťaž sa konala v DK Zrkadlový háj v Bratislave-Petržálke. Žiak Lukáš Brenkus obsadil v kategórii 6. ročník krásne 2. miesto. Stelka Müllerová získala čestné uznanie. Ďakujeme žiakom aj pani učiteľke za reprezentáciu školy.Klavírna súťaž - Art Pegas.

    • Hronsecká lipová ratolesť 2015
     • Hronsecká lipová ratolesť 2015

     • Dňa 30. mája 2015 sa v Hronseku  konal 27. ročník krajskej výberovej súťažná prehliadky detí v speve ľudových piesní pod názvom Hronsecká lipová ratolesť 2015. Na túto súťaž postupujú speváci prostredníctvom konkurzu a najlepší speváci z regiónov Banskobystrického kraja priamo do finále v dvoch kategóriách. Naša žiačka Hanka Mániková sa prebojovala na túto prestížnu súťaž a vo svojej kategórii 6.-10.ročných žiakov získala vynikajúce 2. miesto za čo jej gratulujeme. Hanku pripravila Mgr. Edita Hatalová. Fotky nájdete v tomto odkaze Hronsecká lipová ratolesť 2015.

    • Mládež spieva 2015 - Prievidza
     • Mládež spieva 2015 - Prievidza

     • V dňoch 27.-29.mája 2015 sa v Prievidzi konal 46. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov pod názvom Mládež spieva 2015. Do tejto súťaže sa po úspešnom regionálnom a krajskom kole prebojoval náš Dievčenský spevácky zbor VOCE EUFONICO pod vedením Mgr.art. Margaréty Žňavovej. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí na Slovensku. Na súťaži sa zúčastňujú detské spevácke zbory, ktoré pracujú spravidla na základných umeleckých školách a základných školách. Tento rok na súťaž postúpili zbory z Prievidze, Trenčína, Košíc, Hlohovca, Rajca, Štúrova, Nitry, Komárna a Novej Bane. Náš spevácky zbor vybojoval obrovský úspech, keď v takejto silnej konkurencii obsadil zlaté pásmo a Mgr.art. Margaréta Žňavová získala diplom za  dirigentský výkon. Zbor na klavíri korepetovala Mgr. Dagmar Valková a na cachon Filip Urda. Speváckemu zboru VOCE EUFONICO ďakujeme za reprezentáciu našej školy a mesta Nová Baňa. Fotky si môžete pozrieť v nasledujúcom opdkaze VOCE EUFONICO - Prievidza 2015.

    • Slávik Slovenska 2015 - okresné kolo
     • Slávik Slovenska 2015 - okresné kolo

     • Dňa 13. mája 2015 sa v Základnej umeleckej škole v Novej Bani uskutočnilo okresné  kolo súťaže Slávik Slovenska 2015. Okresného kola sa zúčastnilo 11 žiakov /z 12 prihlásených žiakov/ 1. – 9.  ročníka ZŠ ( ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ J. Zemana Nová Baňa, OGY Fr. Švantnera Nová Baňa, ZUŠ Nová Baňa a ZŠ s MŠ Malá Lehota), ktorí súťažili v troch kategóriách. V I. kategórii súťažili 3 žiaci, v II. kategórii 4 žiaci, v III. kategórii 4 žiaci.Žiaci našej školy sa umiestnili takto: I. kategória: 1.miesto: Ivana Balážiová – postup do krajského kola, II. kategória: 1. miesto: Hanka Mániková – ZUŠ Nová Baňa - postup do KK,     III. kategória: 1. miesto: Kristína Kotorová–  OGY Fr. Švantnera Nová Baňapostup do KK, 2. miesto: Natália Budovcová – ZUŠ Nová Baňa – náhradník KK. Výkony žiakov hodnotila odborná porota v nasledovnom zložení: Mgr. Edita Hatalová – ZUŠ Nová Baňa – predseda poroty, Dr. Monika Solčanová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, Mgr. Tisovská Mária – ZŠ s MŠ Malá Lehota, Mgr. Orgonášová Helena – ZŠ J. Zemana Nová Baňa. Fotky si môžete pozrieť v tomto odkaze Slávik Slovenska 2015 - okresné kolo.

  • Fotogaléria

   • Festival Eugena Suchoňa 2019
   • Mládež spieva - Prievidza 2019
   • Piano v modernom rytme Bojnice
   • Klavírna Orava Kláry Havlikovej
   • Akademická Banská Bystrica 2019
   • Hviezdy hrajú srdcom
   • Saxofónová súťaž 2019 - Stará Ľubovňa
   • Akordeónová súťaž 2019
   • PinkSong 2019