• PinkSong 2019

     • Do galérie PinkSong 2019 boli pridané fotografie.

      Hanka Mániková z triedy Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. sa zúčastnila celoslovenskej speváckej súťaže, ktorú vyhlásila SZUŠ PinkHarmonyStudio a Súkromné konzervatórium PinkHarmony. Súťaž sa konala dňa 26. apríla 2019 vo Zvolene. Hanka v tejto náročnej súťaži obhájila strieborné pásmo. Klavírnu korepetíciu hrala Mgr. Dagmar Valková.  

     • Mládež spieva 2019 - Krajské kolo v Banskej Bystrici

     • V piatok 12. apríla 2019 sa v koncertnej sále ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici konala prehliadka detských speváckych zborov Banskobystrického kraja MLÁDEŹ SPIEVA. Prehliadky sac zúčastnilo 6 detských speváckych zborov. V tejto ťažkej konkurencii získal náš zbor prvé miesto a postúpil na celoslovenskú prehliadku detských speváckych zborov v Prievidzi. Zbor pripravila a dirigovala Mgr.art. Margaréta Žňavová a hudobnú spoluprácu ďakujeme Mgr. Dagmar Valkovej a Bc. Filipovi Urdovi DiS.art. 

     • Pro Bohemia 2019 - Ostrava

     • Do galérie Pro Bohemia 2019 - Ostrava boli pridané fotografie.

      V dňoch 4.-7.4.2019 sa v Ostrave konala medziná interpretačná súťaž Pro Bohemia na ktorej nás úspešne reprezentovala Karin Vozárová. V prvej kategórii v hre na priečnu flautu obsadila 3. miesto. Karin na súťaž pripravila Mgr. Martina Beťková DiS.art. a na klavíri ju sprevádzala Jana Zimanová DiS.art. Srdečne gratujeme. 

     • Spevácka súťaž 2019

     • Do galérie Spevácka súťaž 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 3.4.2019 sa v ZUŠ v Novej Bani uskutočnil štvrtý ročník prehliadky v sólovom speve "NOVOBANSKÁ JAR 2019". Do súťaže sa zapojilo 37 detí zo ZUŠ Kremnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Nová Baňa. Súťaž bola určená pre deti I. a II. stupňa ZUŠ v piatich kategóriách od 7 do 18 rokov. Súťažacich hodnotila trojčlenná porota. Predsedníčka poroty bola pani učiteľka Lýdia Kubišová DiS.art., vedúca speváckeho oddelenia ZUŠ v Žiari nad Hronom. Porota spevákom udelila zlaté, strieborné a bronzové pásma. Toto nádherné hudobné podujatie finančne podporilo mesto Nová Baňa, za čo veľmi pekne ďakujeme.

     • AMFO 2019 - Žiar nad Hronom, regionálne kolo

     • Do galérie AMFO 2019 boli pridané fotografie.

      28.3.2019 - 16:00 hod. vernisáž a vyhodnotenie

      Kategória - Farebná fotografia do 16 rokov

      1. miesto - Ema Debnárová

      2. miesto - Martina Štullerová

      3. miesto Patrícia Búryová

      žiakov pripravila Mgr. Ľubica Kormaňáková

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná umelecká škola Nová Baňa
    • zusnovabana@gmail.com
    • +421 045 68 55 588
    • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
    • 37831836
    • Zuš Nová Baňa
   • Prihlásenie