• Kremnické Laso 2018

     • ZUŠ J.L Bellu a OZ Bašta Musica usporiadalo dňa 13. apríla 2018 14. ročník celoslovenskej súťaže detských a mládežníckych hudobných skupín a spevákov pod názvom Kremnické Laso. Do súťaže sa prihlásilo 16 hudobných skupín a 26 spevákov sólistov z 26 inštitúcií a 26 miest Slovenska, ale aj zo severomoravského Nového Jičína. Z našej ZUŠ v Novej Bani sa súťaže zúčastnila Hanka Mániková, ktorá súťažila v kategórii A1 - sólový spev do 15 rokov. K jej úspešnému účinkovaniu a reprezentácii našej ZUŠ srdečne blahoželáme.

     • Pro Bohemia 2018

     • Do galérie Pro Bohemia 2018 boli pridané fotografie.

      V dňoch 5.- 8.apríla 2018 sa 5 žiaci našej školy spolu so svojími učiteľmi zúčastnili na 16.ročníku medzinárodnej interpretačnej súťaže PRO BOHEMIA 2018 v českom meste Ostrava. Táto súťaž prebiehala v mnohých kategóriách vo viacerých koncertných sálach Janáčkovho konzervatória a vyznačovala sa mimoriadne vysokou úrovňou. Zišli sa tu súťažiaci z rôznych kútov sveta, ako je napr. Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Česko, Portugalsko, dokonca i z Číny. Viacerí z nich sú študentmi mimoriadnych foriem štúdia hudby, špeciálnych hudobných inštitútov, či konzervatórií, čomu samozrejme zodpovedali aj ich výkony.

          Všetci žiaci novobanskej ZUŠ reprezentovali našu školu ako jediní Slováci vo svojich kategóriách a podali výborné výkony. Vo štvrtok, 5.apríla zabojovali v popoludňajších hodinách v II. kategórii v hre na saxofóne Mário Brieška a Timotej Škvarka, za svoj výkon boli porotou odmenení Čestným uznaním. Trojicu doplnil ako posledný Urban Šmikniar a podarilo sa mu získať veľmi cenné a zaslúžené 3.miesto.

         V sobotu, 7.apríla si prišla na svoje Karin Vozárová, ktorá súťažila v I.kategórii v hre na priečnej flaute spolu s ďalšími 26 súťažiacimi. Jej skvelé vystúpenie bolo takisto odmenené diplomom s čestným uznaním, vo svojej kategórii sa umiestnila medzi deviatimi najlepšími výkonmi a získala si aj záujem poroty. 

        V nedeľu, 8.apríla 2018 finišovala Katarína Majsniarová v II.kategórii v hre na priečnej flaute. Napriek tomu, že sa jej nepodarilo získať cenu, podala výborný výkon a takisto skvelo reprezentovala školu. 

        Obrovské ďakujeme patrí p.uč. Jozefovi Kráľovi a p.uč. Mgr. Martine Beťkovej, ktorí svojím profesionálnym prístupom, obetavo a oddane veci dokázali svojich žiakov kvalitne pripraviť na takúto súťaž. Poďakovanie patrí aj p.uč. Mgr.Dagmar Valkovej, ktorá svojími klavírnymi korepetíciami vypomáhala všetkým piatim súťažiacim. 

         Našim žiakom srdečne gratulujeme, ďakujeme za príkladnú reprezentáciu nielen našej školy, ale i mesta Nová Baňa a našej krajiny. Želáme im ešte veľa úspechov a výnimočných životných momentov.

     • Salamander očami detí 2018

     • Do galérie Salamander očami detí 2018 boli pridané fotografie.

      V ZŠ J.Horáka - Banská Štiavnica sa 13.3.2018 konalo vyhodnotenie 20. ročníka súťaže - Salamander očami detí. Regionálnu súťaž so zahraničnou účasťou organizoval BBSK - POS Žiar nad Hronom. Žiaci výtvarného odboru získali nasledovné ocenenia.

      1. miesto - Natália Melegová, kategória 1. stupeň ZŠ 

      2. miesto - Hana Psotková, kategória 2. stupeň ZŠ

      3. miesto - Timotej Šmitala, kategória 2. stupeň ZŠ

      Čestné uznania získali Martina Štullerová, Martina Kožinová

      Víťazom gratulujeme!

     • Schneiderova Trnava 2018

     • Do galérie Schneiderova Trnava 2018 boli pridané fotografie.

      Dňa 22.-23. marca 2018 sa žiačky našej školy Ramona a Diana Valkové, pod vedením Mgr. Dagmar Valkovej zúčastnili 18. ročníka celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ v štvorručnej hre na klavíri Schneiderova Trnava 2018, kde získali zlaté pásmo v 3 kategórii v štvorručnej hre na klavíri. Odborná porota ohodnotila ich profesionálny výkon najvyššim počtom bodov a stali sa víťazmi 3. kategórie za čo obdržali aj s pani učiteľkou diplomy a vecné ceny. Naše úspešné dvojičky už niekoľko rokov reprezentujú školu za čo im a pani učiteľke patrí veľká vďaka a uznanie. 

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná umelecká škola Nová Baňa
    • zusnovabana@gmail.com
    • +421 045 68 55 588
    • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
    • 37831836
    • Zuš Nová Baňa
   • Prihlásenie