• Mládež spieva 2017 - Prievidza 9.6.2017
     • Mládež spieva 2017 - Prievidza 9.6.2017

     • Dňa 8.-.9.6.2017 sa v Prievidzi konal 48. ročník caloštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2017. VOCE EUFONICO skončil v Zlatom pásme s pochvalou poroty a stal sa absolútnym víťazom tejto súťaže. Ďakujeme dirigentke Mgr.art. Margaréte Žňavovej, korepetítorke Mgr. Dagmar Valkovej, flautistke Mgr. Martine Beťkovej DiS.art. za prípravu a reprezentáciu školy. Srdečne gratulujeme. Fotky zo súťaže si môžete porzieť v tomto odkaze. Mládež spieva 2017 - Prievidza 9.6.2017.

    • Červené jabĺčko 2017
     • Červené jabĺčko 2017

     • Dňa 28.3.2017 sa v Žiari nad Hronom uskutočnila detská súťažná prehliadka v speve ľudových piesní „Červené jabĺčko“. Súťaž organizovalo Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom pre deti ZŠ, ZUŠ, CVČ a detské folkórne súbory v okrese Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať u detí lásku k spevu, k ľudovej piesni a folklóru. Deti v troch súťažných kategóriách spievali ľudové piesne so zámerom zachovať ich autentičnosť a jedinečnosť. Z novobanskej ZUŠ súťažili štyri dievčatá: Ivana Balážiová, Kristýna Tichánková, Hanka Mániková a Nátália Budovcová. Všetky získali zlaté pásmo. Súťažiace dievčatá sú z tried Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. a Márie Lutišanovej DiS.art.  

   • Fotogaléria

    • Festival Eugena Suchoňa 2019
    • Mládež spieva - Prievidza 2019
    • Piano v modernom rytme Bojnice
    • Klavírna Orava Kláry Havlikovej
    • Akademická Banská Bystrica 2019
    • Hviezdy hrajú srdcom
    • Saxofónová súťaž 2019 - Stará Ľubovňa
    • Akordeónová súťaž 2019
    • PinkSong 2019