• Mládež spieva 2017
     • Mládež spieva 2017

     • Dňa 21.4.2017 sa v Koncertnej sále ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici konal 48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva. Súťaž je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti detských speváckych zborov. Dievčenský spevácky zbor VOCE EUFONICO odprezentoval súťažný program na vysokej umeleckej úrovni a zaujal svojim výkonom odbornú porotu natoľko, že bol ohodnotený ako najlepší zbor zo zúčastnených detských zborov. Získal zlaté pásmo s postupom do celoslovenského kola, ktoré sa uskutožní 8.-10.6.2017 v Prievidzi. Veľká vďaka patrí deťom, dirigentke Mgr.art. Margaréte Žňavovej,  korepetítorke Mgr. Dagmar Valkovej a pani učiteľkám Mgr. Martine Beťkovej DiS.art. a Bc. Stanislave Vozárovej DiS.art. Fotky si môžete pozrieť v tomto odkaze Mládež spieva 2017.

    • Schneiderova Trnava 2017
     • Schneiderova Trnava 2017

     • Dňa 6. apríla 2017 sa žiačka našej školy Lívia Šušovicová, pod vedením Mgr. Dagmar Valkovej zúčastnila 17. ročníka celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ v sólovej hre na klavíri Schneiderova Trnava 2017, kde získala zlaté pásmo v 1. kategórii v sólovej hre na klavíri a zároveň sa stala víťazkou 1. kategórie. Diplom za prípravu žiačky obdržala aj pani učiteľka. Srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa, veľa úspechov. Fotky si môžete pozrtieť v tomto odkaze Schneiderova Trnava 2017..

   • Fotogaléria

    • Festival Eugena Suchoňa 2019
    • Mládež spieva - Prievidza 2019
    • Piano v modernom rytme Bojnice
    • Klavírna Orava Kláry Havlikovej
    • Akademická Banská Bystrica 2019
    • Hviezdy hrajú srdcom
    • Saxofónová súťaž 2019 - Stará Ľubovňa
    • Akordeónová súťaž 2019
    • PinkSong 2019