• Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ
     • Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ

     • V dňoch 2.-4.12.2016 sa uskutočnila Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ v Bratislave, na ktorej sa zúčastnili žiačky Eliška Štullerová a Nikoleta Barboríková. Eliška Štullerová súťažila v II. kategórii žiakov ZUŠ a Nikoleta Barboríková v kategórii "Veľkí začiatočnici". Obidve žiačky hrali skladby rôzneho charekteru, jednu sólo a druhú so sprievodom akordeónu, na ktorý hral Filip Urda DiS.art. Dievčatá získali krásne umiestnenie v Striebornom pásme, začo im a pani učiteľke Zuzane Stračinovej DiS.art. ďakujeme a gratulujeme. Cimbalová súťaž 2016.

    • Čarovná flauta 2016
     • Čarovná flauta 2016

     • V dňoch 23.-25. novembra sa v ZUŠ Nižná na Orave konal 15. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch pod názvom Čarovná flauta 2016. Všetkých súťažiacich bolo 74, z toho v súťaži v hre na zobcovej flaute 30 a v hre na drevených dychových nástrojoch 44 súťažiacich. Našu školu na súťaži reprezentovali : v hre na zob.flaute Viktória Škvarková - 1. kategória 3. miesto, v hre na drevené dychové nástroje - Karin Vozárová - 1. kategória, 1. miesto, Urban Šmikniar - 3. kat. 3. miesto, Mário Brieška - 3.kat, Čestné uznanie, Timotej Škvarka - 3. kat., Čestné uznanie. Žiakov na súťaž pripravili Mgr. Martina Beťková DiS.art. a Jozef Kráľ, ktorým patrí veľké poďakovanie. Poďakovanie patrí tiež korepetítorkám Mgr. Dagmar Valkovej a Bc. Kristíne Búryovej DiS.art.. Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Fotky si možete pozrieť v tomto odkaze Čarovná flauta 2016.

    • AMFO 2016
     • AMFO 2016

     • V piatok 4. novembra 2016 sa konala v piestoroch Synagógy v Leviciach vernisáž výstavy celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2016.Celkovo sa do súťaže zapojilo 420 autorov so 732 fotografiami a 10 autorov s multimediálnymi prezentáciami.Na výstave boli vystavené ocenené fotografie a výber nejlepších fotografií, medzi ktorými bola aj fotografia našej žiačky Viktórii Hirschnerovej s názvom Boží dar. Viktórii ďakujeme za prezentáciu našej školy a prajeme jej ešte veľa úspechov. AMFO 2016 

   • Fotogaléria

    • Festival Eugena Suchoňa 2019
    • Mládež spieva - Prievidza 2019
    • Piano v modernom rytme Bojnice
    • Klavírna Orava Kláry Havlikovej
    • Akademická Banská Bystrica 2019
    • Hviezdy hrajú srdcom
    • Saxofónová súťaž 2019 - Stará Ľubovňa
    • Akordeónová súťaž 2019
    • PinkSong 2019