• Regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2015
    • Regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2015

    • 21. 4. 2015
    • Centrum voľného času v Žarnovici usporiadalo dňa 14. 04. 2015  v priestoroch ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa  pavilón I. stupňa v Žarnovici regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Do súťaže sa zapojilo 35 recitátorov s 12 základných škôl a 2 OGY okresov Žarnovica, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. Do regionálneho kola postúpili súťažiaci na prvom a druhom mieste v každej kategórii v prednese poézie aj prózy. V prednese poézie súťažilo 18 žiakov a v próze 17 žiakov. Za našu školu súťažil v III. kategórii (Poézia) žiak LDO - DÁRIUS ŠKADRA, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola. Dáriusovi srdečne blahoželáme. 

   • Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie
    • Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie

    • 21. 4. 2015
    • Vernisáž celoslovenskej výtvarnej súťaže sa konala 15.4.2015 v Banskej Štiavnici. Súťaže sa zúčastnilo 5 ZŠ a 10 ZUŠ z celého Slovenska. Z našej ZUŠ sa do súťaže zapojilo viacero žiakov a získali sme nasledovné ocenenia: 1. TÉMA, 5.kategória (žiaci ZUŠ 4. - 6. ročník)Timea Polcová - 2. miesto2.TÉMA, 5.kategória (žiaci ZUŠ 4. - 6. ročník) Michaela Éderová - 2. miesto, Viktória Forgáčová - 3. miesto, 7.kategória (žiaci ZUŠ II. stupeň), Martina Šályová - 3. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme. Žiakov pripravovala Mgr. Ľ. Kormaňáková. Fotky si môžete pozrieť v tomto odkaze Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie.

   • Mládež spieva 2015
    • Mládež spieva 2015

    • 29. 4. 2015
    • Stredoslovenské osvetové stredisko a Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici usporiadali dňa 17.4.2015 krajskú súťaž detských speváckych zborov Banskobystrického kraja pod názvom "Mládež spieva". Súťaže sa zúčastnili zbory: Štvorlístok - detský spevácky zbor pri ZŠ M.Rázusa a Súkr. CVČ vo Zvolene, Felix - detský spevácky zbor pri ZUŠ v Heľpe, Zborík - detský spevácky zbor pri ZUŠ v Banskej Štiavnici, Krištálik - detský spevácky zbor pri ZUŠ v Poltári, Nádej - detský spevácky zbor pri ZUŠ v Rimavskej Sobote, Campanella - detský spevácky zbor pri CZUŠ Lučenec-Breznička a náš VOCE EUFONICO - dievčenský spevácky zbor pri ZUŠ Nová Baňa. Vystúpenie nášho zboru bolo odbornou porotou - Dr. Katarína Koreňová, Dr. Alfonz Poliak, Prof. Milan Pazúrik, ohodnotené za najlepšie súťažné vystúpenie a vysúťažili si od nej ZLATÉ PÁSMO s pochvalou poroty. Úspech nášho DSZ zboru Voce Eufonico bol veľkým prekvapením pre samotné účinkujúce zbory, porotu a naše deti. Ohodnotené kvality, bude môcť Voce Eufonico prezentovať na celoštátnej prehliadke detských speváckych zborov v dňoch 27.-29.5.2015 v Prievidzi. Ďakujeme našej dirigentke Mgr.art. Margaréte Žňavovej, korepetítorke Mgr. Dagmar Valkovej a hráčovi na cachon Filipovi Urdovi. K oceneniu srdečne blahoželáme

   • Amfo 2015
    • Amfo 2015

    • 13. 4. 2015
    • Dňa 10.apríla 2015 sa zúčastnili žiaci Základnej umeleckej školy v Novej Bani, Výtvarný odbor na vernisáži v Žiari nad Hronom, kde získali nasledujúce ocenenia:
     Michal Budinský - 1.miesto
     Daniel Melicher - čestné uznanie
     Michaela Obrcianová - čestné uznanie. Fotky zo súťaže tu - Amfo 2015.

   • Regionálna prehliadka zborov
    • Regionálna prehliadka zborov

    • 9. 4. 2015
    • Dňa 1.4.2015 sa v našej koncertnej sále uskutočnila po prvý krát Regionálna prehliadka detských speváckych zborov. Nakoľko v tomto regióne len dve Základné umelecké školy majú zbory tohoto typu, súťažili dve telesá - zo ZUŠ Banská Štiavnica a ZUŠ Nová Baňa. Detský zbor z Banskej Štiavnice "Zborík" má už šesť ročnú tradíciu a náš mladučký "Voce eufonico" má len dva roky. Odborná porota bola z výkonov milo prekvapená a s prianím veĺa úspechov ich odporučila na krajské kolo do Banskej Bystrice, ktoré sa bude konať 17. apríla 2015. Nášmu 25. člennému zboru, ich dirigentke Mgr.art. Margaréte Žňavovej a korepetítorke Mgr. Dagmar Valkovej gratulujeme. Fotky z prehliadky si môžete pozrieť v tomto odkaze Regionálna prehliadka zborov.

   • Koncert našich cimbalistov v Martine
    • Koncert našich cimbalistov v Martine

    • 10. 4. 2015
    • V septembri 2014 sa začala na našej škole vyučovať hra na cimbal. Žiaci, ktorí navštevujú cimbalovú triedu Zuzany Holíkovej sú Eliška Štullerová, Romana Bakošová, Nikoleta Barboríková, Benedikt Milan Palaj a Nikola Muránska. Eliška, Romana a Nikoleta sa zúčastnili spoločného koncertu v Základnej umeleckej škole v Martine dňa 30.3.2015. Skladby a piesne, ktoré nacvičili si mohli zahrať s výbornými hudobníkmi a tak otestovať svoje schopnosti. Na tomto spoločnom koncerte hralo aj 10 žiakov ZUŠ v Martine, kde sa cimbal už vyučuje niekoľko rokov. Naše dievčatá sa vôbec nedali zahanbiť, s veľkou chuťou a radosťou si zahrali a reprezentovali svoju učiteľku a našu školu. Fotky z koncertu si môžete pozrieť v tomto odkaze Koncert cimbalistov v Martine.

   • Hviezdoslavov Kubín 2015
    • Hviezdoslavov Kubín 2015

    • 19. 5. 2015
    • Dňa 25.marca 2015 sa v Centre voľného času v Novej Bani konalo obvodné kolo 61. ročníka súťaže v umeleckom prednese a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Za našu školu sa súťaze súčastnil žiak Literárno-dramatiského odboru Dárius Škadra, ktorý v 3. kategórii v poézii obsadil 1. miesto, ža čo mu gratulujeme. Do galérie Hviezdoslavov Kubín 2015 boli pridané fotografie.

   • Ďalší úspech našich žiakov - Gbelská saxofoniáda 2015
    • Ďalší úspech našich žiakov - Gbelská saxofoniáda 2015

    • 29. 4. 2015
    • Dňa 13. marca 2015 sa uskutočnila celoslovenská súťaž v hre na saxofóne žiakov ZUŠ v meste Gbely. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách. Našu ZUŠ reprezentovali v prvej kategórii - Urban Šmikniar, Mário Brieška, Timotej ŠkvarkaV tretej kategórii Veronika Horniaková - všetci súťažili v hre na saxofón es-alt. Súťažilo sa v kultúrnom dome mesta Gbely. Podľa hodnotenia odbornej poroty zloženej z renomovaných pedagógov štátnych konzervatórií mala súťaž vysokú úroveň ako po stránke organizačnej, tak po stránke súťažných výkonov žiakov. Naši žiaci sa konkurencie nezľakli a podali kvalitné výkony za ktoré ich porota ohodnotila takto. Mário Brieška - 3. miesto v prvej súťažnej kategórii, Veronika Horniaková 3. miesto v tretej súťažnej kategórii, Urban Šmikniar - získal cenu primátora mesta GbelySúťažiaci okrem cenného umiestnenia získali aj hodnotné vecné ceny /poukazy na plavbu loďou pre dve osoby/. Všetci žiaci boli z triedy pána učiteľa Jozefa Kráľa a v súťaži ich na klavíri doprevádzali Mgr. Ján Škvarka a Kristína VozárováSrdečne gratulujeme! Fotky zo súťaže si môžete pozrieť v tomto odkaze Gbelská saxofoniáda 2015.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Sledujte nás aj na Facebooku a YouTube

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Kontakty

    • Základná umelecká škola Nová Baňa
    • zusnovabana@gmail.com
    • +421 045 68 55 588
    • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
    • 37831836
    • Zuš Nová Baňa
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
   • 37831836
   • Zuš Nová Baňa
  • Prihlásenie