• Flautisti opäť na Orave - Čarovná flauta 2015
    • Flautisti opäť na Orave - Čarovná flauta 2015

    • 25. 11. 2015
    • V dňoch 18.-20.11.2015 sa v ZUŠ Nižná na Orave konal 14. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na zobcovú flautu a drevené dychové nástroje "Čarovná flauta 2015". Našu ZUŠ reprezentovali Paulína Valachovičová, ktorá v 1. kategórii v hre na zobcovú flautu získala 3. miesto. V 1. kategórii v hre na drevené dychové nástroje súťažila na priečnej flaute Katarína Majsniarová, ktorá získala 3. miesto a Karin Vozárová získala v 1. kategórii čestné uznanie. Žiakov na súťaž pripravila Bc. Martina Beťková DiS.art.. Klavírny sprievod zabezpečila Kristína Vozárová DiS.art. Všetkým blahoženále ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Fotky zo súťaže nájdete v nasledujúcom odkaze Čarovná flauta 2015.

   • Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ
    • Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ

    • 24. 11. 2015
    • V dňoch 20.-22. novembra 2015 sa v Bratislave konala Celoslovenská súťažná prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Usporiadateľom bola Základná umelecká škola Jozefa Kresánka a Slovenská cimbalová asociácia. Na našej škole sa vyučuje hra na cimbal od šk.roku 2014/2015.
     Vďaka pani učiteľke Zuzane Holíkovej DiS.art. sme sa tejto prehliadky mohli zúčastniť. Nikoleta Barboríková súťažila v 7. kategórii "Veľkí začiatočníci" a získala strieborné pásmo. Ďakujeme a blahoželáme Zuzke, Nikolke a korepetítorke Ivici Repiskej DiS.     

   • Príspevok z archívu Rádia Regina BB
   • Jesenný koncert 27.10.2015
   • SPIEVAM, SPIEVAŠ, SPIEVAME ...
    • SPIEVAM, SPIEVAŠ, SPIEVAME ...

    • 26. 10. 2015
    • Dňa 24.10.2015 vystúpili ako hostia v programe žiaci PŠ /Nelka Budinská, Alexandra Moravčíková, Ema Vavrincová, Adam Čunderlík, Ivana Obrcianová/ z triedy Mgr. Edity Hatalovej. Hanka Mániková z triedy Mgr. Edity Hatalovej zaspievala dve ľudové piesne a súbor Heligónček pod vedením Mgr.art. Adriany Kráľovej /Dávid Adamec, Hanka Mániková, Alexandra Marková, Michal Štaudner/ zaspievali a zahrali niekoľko ľudových piesní na festivale hudobného folklóru dospelých spevákov ľudových piesní, speváckych skupín, hráčov na ľudové hudobné nástroje a ľudových hudieb, malých tenečných choreografií pod názvom SPIEVAM, SPIEVAŠ, SPIEVAME ..., ktoré organizovalo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s obcou Voznica v DK Voznica. Ďakuejem rodičom za pomoc a organizátorom za príjemnú atmosféru. Fotografie si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze Spievam, spievaš, spievame.

   • Novobanský jarmok 2015
   • Náš deň pre vás - Heligónček CVČ
  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Sledujte nás aj na Facebooku a YouTube

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Kontakty

    • Základná umelecká škola Nová Baňa
    • zusnovabana@gmail.com
    • +421 045 68 55 588
    • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
    • 37831836
    • Zuš Nová Baňa
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
   • 37831836
   • Zuš Nová Baňa
  • Prihlásenie