• Záverečný koncert 24.6.2016
   • Bojnická Perla 2016
    • Bojnická Perla 2016

    • 29. 6. 2016
    • Dňa 29. apríla 2016 sa uskutočnil pod záštitou primátora mesta Bojnice v spolupráci so ZUŠ v rámci osláv 650. výročia udelenia mestských privilégií mestu Bojnice 11. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve populárnej piesne pre žiakov ZUŠ Bojnická Perla 2016. Táto súťaž prispieva k obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu a podnecuje záujem o interpretáciu populárnej piesne. Súťaž prebehla v dvoch kolách. Našu školu reprezentovala v C kategórii Diana Bónová. Žiačku pripravila Lýdia Benčová DiS.art. Fotky nájdete v tomto odkaze Bojnická Perla 2016.

   • Piano v modernom rytme Bojnice 2006
    • Piano v modernom rytme Bojnice 2006

    • 31. 5. 2016
    • Dňa 26. mája 2016 sa v hoteli Slávia v Bojniciach konal 10. ročník Celoslovenskej súťažnej klavírnej prehliadky pod názvom Piano v modernom rytme 2016. Našu školu reprezentovala v II. kategórii - sólo Lucia Korcová z triedy Ivici Repiskej DiS., ktorá obsadila strieborné pásmo a v II. kategórii - štvorručná hra Ramona a Diana Valkové z triedy Mgr. Dagmar Valkovej obsadili 3. miesto. Dievčatám patrí naše poďakovanie. 

   • Pódium mladých umelcov - Banská Bystrica
    • Pódium mladých umelcov - Banská Bystrica

    • 11. 5. 2016
    • 25. - 26.4.2016 organizovali ZUŠ Tisovec, ZUŠ Lipany, Konzervatórium J.L.Bellu v Banskej Bystrici a ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici Pódium mladých umelcov a Metodické dni pre akordeón. Žiačka našej školy Sofia Trubanová vystúpila na Veľkom akordeónovom koncerte 25.4.2016 v koncertej sále ZUŠ Jána Cikkera a na Metodickom dni v koncertnej sále Konzervatória J.L.Bellu. Ďakujeme jej za reprezentáciu školy. Fotky nájdete v tomto odkaze Pódium mladých umelcov - Banská Bystrica.

   • Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl v Sládkovičove 2016
    • Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl v Sládkovičove 2016

    • 11. 5. 2016
    • Dňa 29.4.2016 sa v Inovatechu v Sládkovičove pod záštitou Združenia akordeonistov Slovenska konala Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl. Prvý ročník interpretačnej súťaže bol určený pre žiakov a študentov ZUŠ, konzervatórií a vysokých škôl. Interpretačná súťažná prehliadka vznikla s cieľom naďalej podporovať rozvoj umeleckého školstva v predmete hra na akordeóne. Na podnet viaterých členov ZAS sa súťaž uskutočnila v spolupráci so Spojenou školou - ZUŠ Sládkovičovo. Našu školu reprezentovali: I. kategória - Sofia Trubanová, II. kategória Damian Kopernický z triedy Mgr. Marty Urdovej, II. kategória - Lucia Gáfriková - z triedy Filipa Urdu DiS.art. Damian a Lucia získali krásne strieborné pásmo. Sofia Trubanová získala pre našu školu 1. miesto v zlatom pásme a stala sa absolútnym víťazom 1. kategórie. Žiakom a pedagógom patrí veľké poďakovanie za reprezentáciu nielen školy, ale aj nášho mesta. Fotky sú v nasledovnom odkaze Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl v Sládkovičove 2016.

   • Akordeónová súťažná prehliadka v Novej Bani 2016
    • Akordeónová súťažná prehliadka v Novej Bani 2016

    • 11. 5. 2016
    • 4.mája. 2016 sa od skorého rána v našej škole ozývali melódie hrané na akordeóne. V tento deň sa uskutočnil 9. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky. Do súťaže sa prihlásilo 12 umeleckých škôl z regiónu, ale zavítali medzi nás aj z východného slovenska. Našu školu reprezentovali žiaci: Bianka Rapčanová - 1. ročník, 2. miesto, Dávid Vrabček - 2. ročník, 2. miesto, Sofia Trubanová 3. ročník, 1. miesto, Lucia Gáfriková - 3. ročník, 1. miesto, Damian Kopernický - 4. ročník, 1. miesto, Michaela Štrbová - 4. ročník/2. časť, 2. miesto a Martin Chmola - II. stupeň, 1. miesto. Poďakovenie za prípravu žiakov patrí pedagógom Mgr. Marte Urdovej, Mgr.art. Kataríne Halajovej, Mgr.art. Adriane Kráľovej a Filipovi Urdovi DiS.art. Fotky nájdete v tomto odkaze Akordeónová súťaž 2016.

   • Ďalšie úspechy žiakov ZUŠ Nová Baňa - Saxofónová súťaž 2016 - Stará Ľubovňa
    • Ďalšie úspechy žiakov ZUŠ Nová Baňa - Saxofónová súťaž 2016 - Stará Ľubovňa

    • 5. 5. 2016
    • Dňa 28. apríla 2016 sa v Starej Ľubovni konala celoslovenská súťaž žiakov základných umeleckých škôl v sólovej hre nasaxofóne. Súťaž bola rozdelená do troch vekových kategórií. V prvej kategórii žiakov do 13 rokov našu ZUŠ reprezentovalitraja naši žiaci Mário Brieška, Timotej Škvarka a Urban Šmikniar. Porota zložená z renomovaných pedagógov slovenských konzervatórií  vyhodnotila našich žiakov takto. Bronzové pásmo bolo udelené Timotejovi ŠkvarkoviMáriovi BrieškoviV zlatom pásme sa umiestnil a víťazom kategórie sa stal Urban Šmikniar, ktorý získal i cenu primátora Starej Ľubovne„ za najlepšiu interpretáciu povinnej súťažnej skladby. Deťom za vzornú reprezentáciu ZUŠ-ky patrí poďakovanie. Žiakov na súťaž pripravil Jozef Kráľ, ktorý bol ocenený za prípravu žiaka. Taktiež poďakovanie patrí i korepetítorom ktorí žiakov doprevádzali Mgr. Dagmar Valkovej a Mgr. Jánovi Škvarkovi. Fotky zo súťaže nájdete v tomto odkaze Saxofónová súťaž 2016 - Stará Ľubovňa.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Sledujte nás aj na Facebooku a YouTube

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Kontakty

    • Základná umelecká škola Nová Baňa
    • zusnovabana@gmail.com
    • +421 045 68 55 588
    • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
     Slovakia
    • 37831836
    • Zuš Nová Baňa
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 37831836
  • Prihlásenie