• Jesenný koncert 2016
   • Medzinárodný zborový festival
    • Medzinárodný zborový festival

    • 1. 7. 2016
    • V dňoch 16 -19.6.2016 sa konal v Bratislave Medzinárodný zborový festival. Zúčastnilo sa na ňom tento rok 10 zborov zo 6. krajín, teda 350 spevákov z celého sveta. Zbory sa predstavili v 7. súťažných kategóriách a 10. súťažných vystúpeniach. Aj tento ročník 2016 nadviazal a rozvíjal základnú myslienku festivalu "hudba a umenie ľúdí spája". Nebola to len fráza, ale bolo to skutočné zjednotenie do jednej veľkej zborovej rodiny a nadviazali sa nové priateľstvá medzi zbormi a krajinami. Bratislava otvorila speváckym zborom počas festivalu svoje najkrajšie priestory na zborové koncerty a vystúpenia. Detský spevácky zbor Voce Eufonico nadviazal na minuloročné víťazstvo na celoslovenskej súťaži v Prievidzi "Mládež spieva" a odvážil sa reprezentovať naše mesto a Slovensko v tejto prestížnej medzinárodnej súťaži. V kategórii detských speváckych zborov do 16 rokov získal špičkové umiestnenie - strieborné pásmo ako jediný zbor zo Slovenska. Medzinárodného festivalu sa zbor mohol zúčastniť za veľkej finančnej pomoci spoločností KNAUF INSULATION a.s. a CORTIZO Slovakia, a.s. Veľké ďakujeme patrí hlavne dirigentke Mgr.art. Margaréte Žňavovej a korepetítorom Mgr. Dagmar Valkovej a Bc. Stanislave Vozárovej DiS.art. Fotky nájdete v tomto odkaze Medzinárodný zborový festival.

   • Záverečný koncert 24.6.2016
   • Bojnická Perla 2016
    • Bojnická Perla 2016

    • 29. 6. 2016
    • Dňa 29. apríla 2016 sa uskutočnil pod záštitou primátora mesta Bojnice v spolupráci so ZUŠ v rámci osláv 650. výročia udelenia mestských privilégií mestu Bojnice 11. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve populárnej piesne pre žiakov ZUŠ Bojnická Perla 2016. Táto súťaž prispieva k obohateniu výchovno-vzdelávacieho procesu a podnecuje záujem o interpretáciu populárnej piesne. Súťaž prebehla v dvoch kolách. Našu školu reprezentovala v C kategórii Diana Bónová. Žiačku pripravila Lýdia Benčová DiS.art. Fotky nájdete v tomto odkaze Bojnická Perla 2016.

   • Piano v modernom rytme Bojnice 2006
    • Piano v modernom rytme Bojnice 2006

    • 31. 5. 2016
    • Dňa 26. mája 2016 sa v hoteli Slávia v Bojniciach konal 10. ročník Celoslovenskej súťažnej klavírnej prehliadky pod názvom Piano v modernom rytme 2016. Našu školu reprezentovala v II. kategórii - sólo Lucia Korcová z triedy Ivici Repiskej DiS., ktorá obsadila strieborné pásmo a v II. kategórii - štvorručná hra Ramona a Diana Valkové z triedy Mgr. Dagmar Valkovej obsadili 3. miesto. Dievčatám patrí naše poďakovanie. 

   • Pódium mladých umelcov - Banská Bystrica
    • Pódium mladých umelcov - Banská Bystrica

    • 11. 5. 2016
    • 25. - 26.4.2016 organizovali ZUŠ Tisovec, ZUŠ Lipany, Konzervatórium J.L.Bellu v Banskej Bystrici a ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici Pódium mladých umelcov a Metodické dni pre akordeón. Žiačka našej školy Sofia Trubanová vystúpila na Veľkom akordeónovom koncerte 25.4.2016 v koncertej sále ZUŠ Jána Cikkera a na Metodickom dni v koncertnej sále Konzervatória J.L.Bellu. Ďakujeme jej za reprezentáciu školy. Fotky nájdete v tomto odkaze Pódium mladých umelcov - Banská Bystrica.

   • Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl v Sládkovičove 2016
    • Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl v Sládkovičove 2016

    • 11. 5. 2016
    • Dňa 29.4.2016 sa v Inovatechu v Sládkovičove pod záštitou Združenia akordeonistov Slovenska konala Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl. Prvý ročník interpretačnej súťaže bol určený pre žiakov a študentov ZUŠ, konzervatórií a vysokých škôl. Interpretačná súťažná prehliadka vznikla s cieľom naďalej podporovať rozvoj umeleckého školstva v predmete hra na akordeóne. Na podnet viaterých členov ZAS sa súťaž uskutočnila v spolupráci so Spojenou školou - ZUŠ Sládkovičovo. Našu školu reprezentovali: I. kategória - Sofia Trubanová, II. kategória Damian Kopernický z triedy Mgr. Marty Urdovej, II. kategória - Lucia Gáfriková - z triedy Filipa Urdu DiS.art. Damian a Lucia získali krásne strieborné pásmo. Sofia Trubanová získala pre našu školu 1. miesto v zlatom pásme a stala sa absolútnym víťazom 1. kategórie. Žiakom a pedagógom patrí veľké poďakovanie za reprezentáciu nielen školy, ale aj nášho mesta. Fotky sú v nasledovnom odkaze Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl v Sládkovičove 2016.

   • Akordeónová súťažná prehliadka v Novej Bani 2016
    • Akordeónová súťažná prehliadka v Novej Bani 2016

    • 11. 5. 2016
    • 4.mája. 2016 sa od skorého rána v našej škole ozývali melódie hrané na akordeóne. V tento deň sa uskutočnil 9. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky. Do súťaže sa prihlásilo 12 umeleckých škôl z regiónu, ale zavítali medzi nás aj z východného slovenska. Našu školu reprezentovali žiaci: Bianka Rapčanová - 1. ročník, 2. miesto, Dávid Vrabček - 2. ročník, 2. miesto, Sofia Trubanová 3. ročník, 1. miesto, Lucia Gáfriková - 3. ročník, 1. miesto, Damian Kopernický - 4. ročník, 1. miesto, Michaela Štrbová - 4. ročník/2. časť, 2. miesto a Martin Chmola - II. stupeň, 1. miesto. Poďakovenie za prípravu žiakov patrí pedagógom Mgr. Marte Urdovej, Mgr.art. Kataríne Halajovej, Mgr.art. Adriane Kráľovej a Filipovi Urdovi DiS.art. Fotky nájdete v tomto odkaze Akordeónová súťaž 2016.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Sledujte nás aj na Facebooku a YouTube

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Kontakty

    • Základná umelecká škola Nová Baňa
    • zusnovabana@gmail.com
    • +421 045 68 55 588
    • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
    • 37831836
    • Zuš Nová Baňa
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
   • 37831836
   • Zuš Nová Baňa
  • Prihlásenie