• Piáno v modernom rytme 2017
    • Piáno v modernom rytme 2017

    • 30. 5. 2017
    • Dňa 25.mája 2017 sa v priestoroch Kultúrneho centra Bojnice konal už 11. ročník celoslovenskej súťaže v hre na klavíri Piano v modernom rytme. Táto súťaž je zameraná na interpretáciu jazzovej, tanečnej a populárnej hudby v kategóriách pre sólový alebo štvorručný klavír, jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  a domáca ZUŠ v Bojniciach. Novinkou je, že v posledných dvoch rokoch žiaci súťažia pri kvalitných digitálnych piánach zn.YAMAHA. Našu školu na tomto podujatí reprezentovalo klavírne sesterské duo Diana a Ramona Valkové, ktorým bolo po brilantnom výkone udelené  to najcennejšie umiestnenie  -  Zlaté pásmo a  1. miesto.  Dievčatám srdečne blahoželáme! Fotky nájdete v tomto odkaze Piáno v modernom rytme 2017.

   • Prehliadka mladých talentov južného Pohronia 2017
    • Prehliadka mladých talentov južného Pohronia 2017

    • 29. 5. 2017
    • 26.mája sa v Synagóge v Leviciach konala Prehliadka talentov južného Pohronia, na ktorej sa predstavili žiaci Základnych umeleckých škôl z Novej Bane, Želiezoviec, Šiah a Levíc. Našu školu reprezentovalo saxofónové trio – Urban Šmikniar, Mário Brieška a Timotej Škvarka pod vedením pána učiteľa Jozefa Kráľa, ďalej klavírne štvorručné duo Diana a Ramona Valkové pod vedením Dagmar Valkovej a nakoniec huslista Marek Kocian z triedy Jany Tencerovej. Všetci žiaci podali profesionálny výkon a zožali veľký potlesk. Prehliadku organizovalo združenie Rotary Club Levice.  Ďakujeme účinkujúcim za nádherný koncert. Fotky nájdete v tomto odkaze Prehliadka mladých talentov južného pohronia 2017.

   • Bojnická perla 2017
    • Bojnická perla 2017

    • 19. 5. 2017
    • Dňa 11.5.2017 sa konal 12. ročník celoslovenskej speváckej súťažnej prehliadky v sólovom speve populárnej piesni pre žiakov ZUŠ "Bojnická perla". Uskutočnila sa pod záštitou primátora mesta Bojnice v Kultúrnom centre Bojnice. Súťaž je dvojkolová a súťaží sa v štyroch kategóriách. Na tomto ročníku sa predstavilo 116 súťažiacich z 28 ZUŠ. Našu školu reprezentovala Viktória Medveďová vo 4. (D) kategórii. Po postupe do 2. kola získala strieborné pásmo. Žiačku pripravila Lýdia Benčová DiS.art.. Ďakujeme za reprezentáciu. Do galérie Bojnická perla 2017 boli pridané fotografie.

   • Detský hudobný festival Jána Cikkera
    • Detský hudobný festival Jána Cikkera

    • 18. 5. 2017
    • V dňoch 12.-14.5.2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnil jubilejný 25. ročník Detského hudobného festivalu Jána Cikkera. Je to jedna z najnáročnejších celoslovenských súťaží. Tento rok bola Detská interpretačná súťaž v sólovej hre na klavíri. Zúčastnili sa jej žiačky z triedy Bc Kristíny Búryovej DiS.art. Elena Jarešová, Simona Jarešová, Eva Martinková. Súťaž je dvojkolová a naše dievčatá Elena a Simona sa prebojovali do druhého kola v ktorom získali pre školu výrazné ocenenie - Elena 3. kategória - zlaté pásmo a Simona - 1. kategória - strieborné pásmo. Veľká vďaka patrí obetavej a profesionálnej príprave pani učiteľke a samozrejme dievčatám. Fotky sú v nasledovnom odkaze Detský hudobný festival Jána Cikkera.

   • Červené jabĺčko 2017
    • Červené jabĺčko 2017

    • 19. 6. 2017
    • Dňa 28.3.2017 sa v Žiari nad Hronom uskutočnila detská súťažná prehliadka v speve ľudových piesní „Červené jabĺčko“. Súťaž organizovalo Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom pre deti ZŠ, ZUŠ, CVČ a detské folkórne súbory v okrese Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať u detí lásku k spevu, k ľudovej piesni a folklóru. Deti v troch súťažných kategóriách spievali ľudové piesne so zámerom zachovať ich autentičnosť a jedinečnosť. Z novobanskej ZUŠ súťažili štyri dievčatá: Ivana Balážiová, Kristýna Tichánková, Hanka Mániková a Nátália Budovcová. Všetky získali zlaté pásmo. Súťažiace dievčatá sú z tried Mgr. Edity Hatalovej DiS.art. a Márie Lutišanovej DiS.art.  

   • Akordeónová súťaž ZUŠ Kremnica 2017
    • Akordeónová súťaž ZUŠ Kremnica 2017

    • 16. 5. 2017
    • Druhý ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl na Slovensku sa konal tento rok dňa 12.5.2017 v ZUŠ Kremnica. Žiaci akordeónového oddelenia našej školy súťažili v troch kategóriách a získali: Strieborné pásmo - Dávid Rajnoha, bronzové - Jakub Noga, strieborné - Sofia Trubanová, strieborné - Dominik Vincent, bronzové - Lucia Gáfriková, strieborné - Damian Kopernický.  Žiakom a učiteľom Mgr. Marte Urdovej DiS.art. a Tomášovi Valíčkovi DiS.art. blahoželáme. Fotky nájdete n nasledovnom odkaze Akordeónová súťaž ZUŠ Kremnica 2017.

   • Kremnické laso 2017
    • Kremnické laso 2017

    • 9. 5. 2017
    • Dňa 6. apríla 2017 sa uskutočnil 13. ročník celoslovenskej súťaže detských a mládežnických hudobných skupín a spevákov sólistov Kremnické laso 2017. Je súťažou pre spevákov interpretujúcich široké spektrum hudobných žánrov. Na tento ročník bolo prihlásených 22 hudobných skupín, 31 spevákov sólistov z 26 miest Slovenska. Našu školu reprezentovali v kategórii A 2 - populárna pieseň Nikola Gregová a Viktória Medveďová. Žiačky pripravila Lýdia Benčová DiS.art. Fotky zo súťaže nájdete v tomto odkaze Kremnické laso 2017.

   • Akordeónová súťaž 2017
    • Akordeónová súťaž 2017

    • 16. 5. 2017
    • 4.5.2017 sa už 10. krát na našej Základnej umeleckej škole konala Regionálna súťažná prehliadka akordeonistov. Zúčastnilo sa jej 33 žiakov z rôznych umeleckých škôl. Akordeonisti z našej školy zabojovali a získali všetky umietnenia: Jakub Noga, Dávid Rajnoha - 2. miesto, Dávid Vrabček - 3. miesto, Sofia Trubanová - 1. miesto, Lucia Gáfriková - 2. miesto, Martina Rievajová - 3. miesto, Dominik Vincent - 2. miesto, Damian Kopernický - 2. miesto. Poďakovanie patrí pedagógom Mgr. Marte Urdovej DiS.art. a Tomášovi Valíčkovi DiS.art.. Súťaž sa uskutočnila s finančnou podporou mesta Nová Baňa. Fotky zo súťaže sú v tomto odkaze Akordeónová súťaž 2017.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Sledujte nás aj na Facebooku a YouTube

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Kontakty

    • Základná umelecká škola Nová Baňa
    • zusnovabana@gmail.com
    • +421 045 68 55 588
    • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
    • 37831836
    • Zuš Nová Baňa
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
   • 37831836
   • Zuš Nová Baňa
  • Prihlásenie