• Dôležitý oznam

    • 12. 10. 2020
    • Vážení rodičia a žiaci!

     Na základe rozhodnutia Krízového štábu SR a vyhlásenia ministra školstva SR č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020  prechádza Základná umelecká škola v Novej Bani od 12.10.2020 v skupinovom vyučovaní ( Hudobná náuka, Výtvarný odbor, Literárno-dramatický odbor) na dištančnú formu vyučovania. Dištančná forma bude platiť do odvolania. Pedagógovia skupinových odborov Vás budú v najbližších dňoch kontaktovať ohľadom spôsobu vyučovania a rozvrhu hodín. Individuálne vyučovanie bude naďalej pokračovať prezenčnou formou podľa riadneho rozvrhu, Predmety hudobná náuka, hra v orchestri, komorná hra, Voce Eufonico DSZ a odbory výtvarný a literárno-dramatický prechádzajú od pondelka 12. 10. 2020 na dištančnú, alebo kombinovanú formu, Na vyučovaní sa nemôžu zúčastňovať tí žiaci základných škôl, ktorí majú nariadené karanténne opatrenia.

    • Výtvarná súťaž - Hľadanie stratenej tváre

    • 13. 10. 2020
    • Žiaci výtvareného odboru ZUŠ sa zapojili do súťaže organizovanej GFŠ s spolupráci so ZUŠ. Hlasovanie za najlepšie dielo prebieha na facebooku GFŠ, odkaz nájdete aj na Facebooku ZUŠ. 

     Sme hrdí na našich talentovaných žiakov a ich pani učiteľky Mgr. Žanetu Oklapekovú a Mgr. Michalu Lenčovú. Zároveň ďakujeme za spoluprácu GFŠ, pani riaditeľke PaedDr. Renáte Juhásovej.🎨🖼️🙂

      

      

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Sledujte nás aj na Facebooku a YouTube

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Kontakty

    • Základná umelecká škola Nová Baňa
    • zusnovabana@gmail.com
    • +421 045 68 55 588
    • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
     Slovakia
    • 37831836
    • Zuš Nová Baňa
  • Kontakty

   • Základná umelecká škola Nová Baňa
   • zusnovabana@gmail.com
   • +421 045 68 55 588
   • Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 37831836
  • Prihlásenie